Forskarprofil | Helena Tolvhed, Stockholms universitet

helena-tolvhed-forskarprofil


Befattning

  • Fil dr i historia, docent

Adress

  • Historiska institutionen, Stockholms universitet, 106 91 Stockholm
  • Tel 08-16 3581
  • E-post

Forskningsinriktning

  • Idrottshistoria, genushistoria, populärkultur

Pågående projekt

  • Från folkhälsa till ”hälsoism”? Nya femininiteter och maskuliniteter inom hälsa och träning från 1970. Forskningsprojekt finansierat av Vetenskapsrådet, 2013-2017. Läs mer här!

Publikationer

”1983: Kniiip – startskottet för ett nytt träningslandskap”, Anna Götlind & Magnus Linnarsson (red.), Årtal berättar. Okända årtal i Sveriges historia (kommande 2020).
”Building her body: Representing and negotiating femininity and muscularity in Swedish bodybuilding magazines, 1962-2012”, i Yearbook of Women’s History 2018, “Building Bodies: Gendered Sport and Transnational Movements”.
”Oregerliga kroppar. Fetma som situation, motstånd och kritik i Roxane Gays kroppsbiografi Hunger”, i Ulrika Holgersson & Helena Tolvhed (red.), Plats för makt. En vänbok till Monika Edgren, Makadam förlag 2018. (Återpublicerad i idrottsforum.org 2019-06-03)
“The Individualization of Health in Late Modernity”, i Johannes Kananen, Sophy Bergenheim & Merle Wessel (red.), Conceptualising Public Health: Historical and Contemporary Struggles over Key Concepts, Oxford: Routledge (med Outi Hakola).
Exercising power? The (post-)feminist politics of the ‘fit’ female body in late modernity”, i Gender, history, futures: Report from the XI Nordic Women’s and gender history conference, Stockholm, Sweden, August 19–21 2015, Umeå: Sveriges kvinno- och genushistoriker2018 (s. 139-147)
”Träningslandskap i förändring. ’Hälsoism’ och gymkultur som utmaningar och möjligheter för föreningsidrotten”, i Idrottens samhällsnytta. En vetenskaplig översikt av idrottsrörelsens mervärden för individ och samhälle, Riksidrottsförbundet FoU-rapport 2017:1.
Den smala lyckan. Om hälsa som ideologi och om fett som norm- och samhällskritik”, i Hedda Viå (red.), Protes, metafor och den obsoleta kroppen (Kungliga konsthögskolan) s. 55–62
”Hälsosam femininitet och postfeministiska subjekt. En undersökning av hälso- och träningsmagasinet iForm 1987, 1997 och 2007”, i Tidskrift för genusvetenskap nr 3 2016.
På damsidan. Femininitet, motstånd och makt i svensk idrott 1920-1990, Makadam förlag: Göteborg 2015
”A Sound Citizen in a Sound Body. Sport and the Issue of Women’s Emancipation in 1920’s Sweden”, i Journal of Women’s History (2015, vol 27, no 2)
”’… tendenser, som vi icke böra gå in för’. Riksidrottsförbundet och frågan om kvinnors friidrott i Sverige 1925-1940”, i Idrott, historia och samhälle. Svenska idrottshistoriska föreningens årsskrift 2013.
Sex Dilemmas, Amazons and Cyborgs: Feminist Cultural Studies and Sport”, i Culture Unbound. Journal of Current Cultural Research Volume 5, 2013: 273–289.
Dagens Nyheter, Debatt (2012-07-27): ”Fortfarande lång väg kvar innan idrotten blir jämställd” 
”’Sådana borde alla kvinnor vara, sunda, spänstiga och välbalanserade.’ Svenska kvinnors centralförbund för fysisk kultur och tidskriften Tidevarvet i mellankrigstid”, i Hyllade kroppar. Idrotten i arkiven (Årsbok för Riksarkivet och landsarkiven) 2012.
“The Sports Woman as a Cultural Challenge: Swedish Popular Press Coverage of the Olympic Games during the 1950s and 1960s”, International Journal of the History of Sport Volume 29, Issue 2 2012, pp. 302-317.
”Idrottshistoriska utmaningar och periferier. Om kritisk historieskrivning och idrottskvinnan som normbrytande figur”, i Helena Tolvhed & David Cardell (red.), Kulturstudier, kropp och idrott. Perspektiv i gränslandet mellan natur och kultur, Malmö: Bokförlaget idrottsforum.org 2011.
”Kulturstudier, idrott och forskningens utmaningar”, i Helena Tolvhed & David Cardell (red.), Kulturstudier, kropp och idrott. Perspektiv i gränslandet mellan natur och kultur (med David Cardell) Malmö: Bokförlaget idrottsforum.org 2011.
”Intersektionalitet och historievetenskap”, i Scandia. Tidskrift för historisk forskning, nr 1 2010.
“Swedish Media Coverage of Athens 2004”, i Toni Bruce, Jorid Hovden, & Pirkko Markula (eds.), Sportswomen at the Olympics: A Global Content Analysis of Newspaper Coverage, Rotterdam & Taipei: Sense Publishers.
Nationen på spel: Kropp, kön och svenskhet i populärpressens representationer av olympiska spel 1948–1972 Bokförlaget h-ström, Umeå 2009
”’Damolympiaden’ i Göteborg 1926 och det olympiska spelet kring kvinnlig friidrott”, i Idrott, historia och samhälle. Svenska idrottshistoriska föreningens årsskrift 2008.
”Sonja Edström-Ruthström och Sixten Jernberg. Mediala representationer av den kvinnliga och den manliga idrottskroppen”, i Moving Bodies/ Menneske i bevegelse 2008:1-2, Oslo: Norges idrettshøgskole.
 ”’Olympiad 1996’. En framtidsvision utifrån det kalla krigets föreställningsvärld”, i Klas-Göran Karlsson, Eva-Helen Ulvros & Ulf Zander (eds.), Historieforskning på nya vägar, Lund: Nordic Academic Press.
“Stål i musklerna och stål i viljan” – svensk frisksport under trettio- och fyrtiotalen, i Idrott, historia och samhälle: Svenska idrottshistoriska föreningens årsskrift Stockholm 2004

På idrottsforum.org

Vacker, löjlig eller seriös? Den kvinnliga olympiern i veckotidningen Ses bevakning från sommarolympiaderna 1948–1964 (artikel 040518)
Ethnicity, Sport, Identity: Struggles for Status J. A. Mangan & Andrew Ritchie (red) London: Frank Cass 2004 (recension 041214)
Kroppens medborgarfostran: Kropp, klass och genus i skolans fysiska fostran 191–1962 Pia Lundquist Wanneberg Åkersberga: Pia Lundquist Wanneberg 2004 (recension 050419)
”May the Best Man Win”: Sport, Masculinity and Nationalism in Great Britain and the Empire, 1880–1935 Patrick F. McDevitt London: Palgrave Macmillan 2004 (recension 051214)
”Damolympiaden” i Göteborg 1926 och det olympiska spelet kring kvinnlig friidrott (feature 060503)
Framgångsrika brottartjejer oroar gubbväldet (feature 061129, med Kutte Jönsson)
Debatt: Att ta jämförelsesjukan in i det akademiska rummet (feature 071003, med Kutte Jönsson)
Debatt: En fråga om idrottsforskningens utgångspunkter och målsättningar (feature 071107, med Kutte Jönsson)
Att utveckla handlingskraft: Om flickors identitetsskapande processer i stallet (Elektronisk resurs) Lena Forsberg Luleå: Luleå tekniska universitet 2007 (recension 090211)
Sportens Kultur~Natur – en konferensrapport (feature, med David Cardell, 091007)
Playing on the Periphery: Sport, Identity and Memory Tara BrabazonAbingdon, Oxon: Routledge 2006 (recension 100331)
Olympic Women and the Media: International Perspectives Pirkko Markula (red) Basingstoke, Hamps.: Palgrave Macmillan 2009 (recension 100922)
Feminist Sport Studies: Sharing Experiences of Joy and Pain Pirkko Markula (red) Albany, NY: State University of New York Press 2005 (recension 110216)
‘Manufactured’ Masculinity: Making Imperial Manliness, Morality and Militarism J.A. Mangan Abingdon, Oxon: Routledge 2012 (recension 120606)
Between exhausting sports and swinging rhythm: An inquiry into medical knowledge production about women’s sports and women’s gymnastics in Norway, Denmark and Germany in the interwar years Kerstin Bornholdt Oslo: University of Oslo, Faculty of Humanities 2011 (recension 130129)
Sex, Power and the GamesKath Woodward Basingstoke, Hamps.: Palgrave Macmillan 2012 (recension 130827)
Gender and Sport: Changes and Challenges Gertrud Pfister & Mari Kristin Sisjord (red) Münster: Waxmann 2013 (recension 140313)
Coming on Strong: Gender and Sexuality in Women’s Sport (2nd ed.) Susan K. Cahn Urbana and Chicago, IL: University of Illinois Press 2015 (recension 160921)
Rapport från det idrottshistoriska nätverksmötet vid Stockholms universitet den 2–3 november 2017 (feature 171124)
Oregerliga kroppar: Fetma som situation, motstånd och kritik i Roxane Gays kroppsbiografi Hunger [Unruly Bodies: Obesity as Situation, Resistance and Critique in Roxane Gay’s Body Memoir Hunger], (published in Swedish 190603; English abstract here)
Knäböj: Om kvinnor och styrketräning Sara Martinsson Stockholm: Weylers Förlag 2021 (recension 211117)

Publicerad 2013-01-28 | Uppdaterad 2021-11-17

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.