More
  Home Tags Stockholm University

  Tag: Stockholm University

  Idrottshistoriska seminariet vid Stockholms universitet | Program, höstterminen 2017

  Idrottshistoriska seminariet äger rum i seminarierummet 900, Hus D, våning 9, Stockholms universitet, vid fem tillfällen under höstterminen 2017.

  Idrottshistoriska seminariet vid Stockholms universitet, vårterminen 2017

  Denna termin har idrottshistoriska seminariet en ”arbetsinriktad” profil. Det betyder att vi ägnar oss åt strategi och planering, åt utveckling av nya forskningsidéer samt fördjupning och uppföljning av redan initierade processer och pågående forskning. Alla ni ”externa” gäster är förstås fortsatt mycket välkomna att delta på alla seminarier.

  Public defence of doctoral thesis | Talking talent: Narratives of youth sports selection by Magnus Kilger

  The dissertation elucidates the discourse of selection and the process of selecting young sporting talents during final selection camps for youth national teams in football, hockey and floorball in Sweden. The aim is to analyze how talent selection is organizationally legitimized, how “selectability” is produced in interaction and how specific narratives are used in success stories.

  Idrottshistoriska- och modernhistoriska seminariet samarrangerar: Tema: Weimarrepubliken

  Chris Young, Cambridge University, presenterar ”A Media History of German Sport in the Interwar Period” och Tim Müller, Hamburger Institut für Sozialforschung, presenterar ”Democracy and the Economy in Weimar Germany”. Alla hjärtligt välkomna!

  Idrottshistoriska seminariet vid Stockholms universitet | Program, höstterminen 2016

  2016-09-08  Gästdoktorand Martin Friis Andersen presenterar sin forskning ”Komplekse erindringssteder – Olympiske eksempler på brug af historie i erindringsstedet og stedets betydning for brug af historie”. D900, kl. 13–16. 2016-09-23 Workshop: What did New Public Management do to sport? Obs tid: kl. 10.00–17.00, D900. • Johan Norberg, MAH, A contract reconsidered? New trends of Governance and NPM in the Swedish governments sport...

  Associate Senior Lecturer/Assistant Professor in History to Stockholm University

  Main responsibilities include research, teaching (including course coordination, course administration, and supervision) and administrative duties. The holder of this position is expected to be active in education development, to engage in the current research at the Department of History, and to be able to plan and accomplish individual research.

  Två biträdande lektorer i historia till Historiska institutionen, Stockholms universitetet

  I anställningen ingår, förutom att bedriva egen forskning, också undervisning inom institutionens kursutbud samt vissa administrativa uppgifter. Till undervisning räknas kursansvar, kursadministration och handledning. Innehavaren förväntas utföra pedagogiskt utvecklingsarbete, engagera sig i institutionens forskning samt kunna planera och genomföra forskning.

  Forskarprofil | Johnny Wijk, Stockholms universitet

  JOHNNY WIJK, f. 1955 och professor i historia vid Stockholms universitet, disputerade 1992 på en avhandling om ransoneringssystemet på livsmedel och den svarta marknaden under andra världskriget. Studierna av beredskapsåren ledde vidare till en undersökning av idrottsrörelsens aktiva roll i den civila fysiska beredskapen och så småningom boken Idrott, krig och nationell gemenskap: Om fältsport, riksmarscher och Gunder Hägg-feber (2005). För närvarande är det ett projekt om den svenska tennisens och golfens utveckling från 1950-talet till idag som står i fokus.

  Forskarprofil | Hans Bolling, Stockholms universitet

  Befattning FD i historia, Stockholms universitet Adress Kyrkogårdsgatan 24, 753 24 Uppsala Tel 0704-545487 Skype hans.bolling1 E-post Forskningsinriktning Motionsidrott och hälsa, handikappidrott och Olympiska spel Pågående projekt Den svenska handikappidrotten 1955-2000 Publikationer Bolling, Hans (2002): "Motion och prestation, realitet eller retorik? RF och motionsidrotten", i Jan Lindroth och Johan R. Norberg (red.): Ett idrottssekel. Riksidrottsförbundet 1903-2003, Informationsförlaget, s. 299-313 Bolling, Hans (2005) Sin egen hälsas smed. Idéer, initiativ och...
  Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial