More
  Home Tags Gender

  Tag: gender

  Livestreamad disputation | Physical contact in physical education – New perspectives and future directions av Annica Caldeborg | Örebro universitet, 2021-06-11

  Denna avhandling tar sin utgångspunkt inom forskningsområdet intergenerationell beröring i pedagogiska miljöer. Specifikt är det främst studentperspektivet på fysisk kontakt mellan lärare och studenter inom skolämnet idrott och hälsa som är av intresse. Resultaten presenteras i fyra studier och erbjuder olika perspektiv på fysisk kontakt i idrottsämnet: studenternas perspektiv, studentperspektiv relaterade till heteronormativitet, invandrarstudenters perspektiv och ett forskningsfältperspektiv.

  Call for Papers | “Sport and its transformations – from marginal to global cultural practice”. Online International Conference on Sport History, University of Bucharest, June 10–12, 2021. Call ends...

  Sport has changed considerably over time, and capturing its transformations has always been a challenge for historical research. For this reason, in order to better understand the impact of sport on the dynamics of our society, we invite you to explore the sport scene. This conference will examine the people’s relationship with sport from Antiquity to the present day and will discuss how the metamorphosis of sport is determined by the historical period, region, gender, class, ethnicity, etc.

  Call for Papers | Frontiers Research Topic: “Sport and Community”. Call ends May 31, 2021

  We welcome submissions employing a range of disciplinary, methodological, and theoretical approaches. We define sport broadly and would welcome work in competitive, recreational, leisure and physical activity contexts, addressing the relationship between sport and community. That is, work should engage in some way beyond individuals and explore ideas of community, authenticity, relationships, context, place, collectivity, inclusion, belonging, social justice, or a common good.

  Livestreamad disputation | Moving thresholds: Body narratives within the vicinity of gym and fitness culture av Greta Bladh, Umeå universitet, den 4 december 2020

  Studien tar sin början på ett gym, vilket har inskrivet i dess stadgar att verksamheten ska präglas av ett normkritiskt arbetssätt. Detta gym kan således ses som en plats där genuskodade normer, vilka i avhandlingen diskuteras i termer av trösklar, bearbetas på olika sätt med avsikt att skapa ett inkluderande klimat. Avhandlingen bygger på kvalitativa metoder såsom deltagande observationer, semi-strukturerade intervjuer, samt kollektiva minnesövningar.

  Vacancy | PhD Research Fellow in sports, gender and sustainability @ University of South-Eastern Norway | Apply before October 1, 2020

  In this particular project, we seek to advance understandings of gender, sustainability and the organization of sport nationally, as well as internationally. More specifically, this project seeks to understand the workings of gender in the context of selected sport organizations, programs and/or initiatives in order to advance insights and possibly sport policies aimed at making sport more sustainable.

  Call for Chapters | Body, Politics, and Nation: Intersections of (Post)Modernity. Call ends August 31, 2020

  Taking the timely but historically-rooted entanglements between the three – body, politics and nation seriously, we are particularly interested in submissions that highlight how the state and capitalism in their neoliberal iterations seek to control, mould, and discipline the body along the axes of gender, caste, race, sexuality, income etc. in their pursuit of power and profit.

  Livestreamad disputation | Vi och de Andra: Om idrott, genus och normer på en idrottsprofilerad högstadieskola av Marie Larneby, Malmö universitet, den 29 maj 2020

  Syftet med Marie Larnebys avhandling är att beskriva och problematisera normativa mönster relaterade till idrott och kön vid en idrottsprofilerad grundskola, och diskutera vilka konsekvenser dessa mönster kan ha för idottseleverna. Avhandlingen har en etnografisk inriktning och empiriska data samlades in genom observationer och semistrukturerade intervjuer. De idrotter som studerats är tennis, innebandy, fotboll för pojkar, fotboll för flickor samt lektioner idrott och hälsa.

  Offentligt försvar av doktorsavhandling | Glitch i Idrottslandet: en kritiskkreativ undersökning av queeranden inom svensk idrott(svetenskap) | Eva Linghede, GIH, fredagen den 13 december 2019

  Det här är en avhandling om glitchande idrottare. Om glitch i relation till dominerande berättelser inom idrottsforskning. Och om ett glitchande sätt att vetenskapa. Avhandlingen består av fyra artiklar och en inledande ramberättelse - kappan. En knallrosarosa läderkappa med krånglande dragkedja, glittriga silvernitar och sömmar som spruckit och spricker. Här och var väller lager på lager av ljusrosa tyllfoder fram.

  Call for Chapters | Strong A(s) F(eminist): Power in Strength Sports, edited volume. Call ends June 15, 2019

  This volume defines strength sports as activities in which the competition outcomes depend exclusively on the individual capacity to move weight. We are seeking submissions across disciplines and thus, from a variety of vantage points, this edited volume will map the ideological landscape of strength sports to understand its potential for insurgent gender practices and the importance for studying sport for feminist social change.

  Ph.D. Studentship | New approaches to the study of representations of sportswomen and/or femininity in British sports media | Northumbria University. Apply before January 9, 2019

  The aim of this project is to investigate the contemporary socio-cultural construction of female identity in the sports sector through the representations of female athletes and/or female non-athletes in the coverage of men’s sport. It can draw on inter-disciplinary conceptual approaches and theoretical tools (including, but not limited to, sociology, cultural studies, human geography and politics).
  Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial