Disputas | Spillets gang! En institusjonell etnografisk undersøkelse om kjønn, makt og styring i idrettsorganisasjonen i Norge av Hanne Elisabeth Sogn, Norges idrettshøgskole, 2 februar 2023


Hanne Sogn er stipendiat ved Institutt for idrett og samfunnsvitenskap på NIH. 2. februar 2023 forsvarer hun sin doktorgrad: Spillets gang! «En institusjonell etnografisk undersøkelse om kjønn, makt og styring i idrettsorganisasjonen i Norge (pdf), på NIH.

Norsk idrett har i all hovedsak vært dominert, utviklet og ledet av menn fra og med Norges Idrettsforbund (NIF) ble stiftet i 1946. I den offentlige diskurs og i forskning om idrettsorganisasjonen beskrives norsk idrett ofte som en «mannsbastion», en organisasjon preget av en sementert mannskultur og manglende kjønnslikestilling. Det er en skjev kjønnssammensetning i toppledersjiktet i idrettsorganisasjonen. Topplederposisjonene domineres av menn. Formålet med prosjektet er å fremskaffe kunnskap om mulige årsaker til den vedvarende mannsdominans i toppledersjiktet i organisasjonen.

Sjølv har Hanne Sogn vore eit av unnataka i norsk idrett. Ei kvinneleg generalsekretær. Seks og eit halvt år blei det i Norges basketballforbund og eit år som vikar i same posisjon i Norges klatreforbund.

Komite

    • Professor Fiona Dowling, Norges idrettshøgskole (leder)
    • Professor Thomas Johansson, Gøteborgs universitet, Sverige 1.-opponent
    • Asscociate professor Laila Ottesen, Københavns Universitet, Danmark

Vegleiarar

    • Hovedveileder: Professor Åse Strandbu, institutt for idrett og samfunnsvitenskap, NIH
    • Biveileder: Professor Ulla-Britt Lilleaas, Universitet i Oslo.

Program

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.