Biträdande lektor i idrottsvetenskap med inriktning på lärarutbildning i idrott och hälsa till Linnéuniversitetet i Växjö

Ämnesområde för befattningen:

 • Idrottsvetenskap

Placeringsort tillsvidare:

 • Växjö

Anställningens omfattning:

Biträdande lektor 100 % under två år från tillträdesdatum. Biträdande lektor – en anställning som genom forskning och pedagogisk meritering ger möjlighet att efter anställningen som biträdande lektor kunna befordras till lektor eller professor. 

legosport

Arbetsbeskrivning:

Anställningen innebär forskning 50 % inom idrottsvetenskap gentemot utbildning av lärare i idrott och hälsa samt undervisning företrädesvis inom lärarutbildningen i idrott och hälsa på grund- och avancerad nivå. Samtidigt ingår man i den samlade idrottsvetenskapliga miljön, vilket innebär insatser inom andra idrottsvetenskapliga fält.

I arbetsuppgifterna kring undervisningsinsatserna ingår undervisning, handledning och examination på grund- och avancerad nivå, utbildningsplanering samt utvecklingsarbete. Detta inom såväl utbildningsprogram, fristående kurser som samverkansuppdrag. Undervisningen bedrivs både för studenter som studerar på campusförlagda och distansbaserade utbildningar.

En central uppgift är arbete med forskning och forskningsutveckling av relevans för utbildning av lärare i idrott och hälsa. I detta ligger både eget forsknings- och utvecklingsarbete och, i samverkan med andra medarbetare, utveckling samt drivande av den tillhörande forskningsmiljön. Miljön har en bred samhällsvetenskaplig och pedagogisk bas och i miljöarbetet ingår även samverkan med nationella och internationella forskare/nätverk samt det omgivande samhället. Därutöver är man en del i den samlade idrottsvetenskapliga forskningsmiljön som inkluderar bland annat medverkan i institutionens forskningskollegium och seminarier. Med tanke på att en väsentlig del av anställningen utgörs av samverkan med olika intressenter utanför universitetet är en förutsättning fullgod behärskning av såväl muntlig som skriftlig kommunikation på det svenska språket samt på engelska. 

Bedömningsgrunder

Behörighetskrav

 • Avlagd doktorsexamen i idrottsvetenskap, pedagogik alternativt närliggande ämne eller motsvarande vetenskaplig kompetens. I första hand kommer den ifråga som avlagt examen högst 7 år före ansökningstidens utgång.
 • Genomgången högskolepedagogisk utbildning[1] eller på annat sätt förvärvade motsvarande kunskaper
 • Dokumenterad pedagogisk skicklighet

Andra bedömningsgrunder

 • Dokumenterad erfarenhet av lärararbete inom skolan eller genomgången lärarutbildning
 • Dokumenterad erfarenhet av pedagogiskt utvecklingsarbete
 • Dokumenterad samarbetsförmåga
 • Dokumenterad vetenskaplig skicklighet

Avvägning mellan bedömningsgrunder

 1. Dokumenterad vetenskaplig skicklighet
 2. Dokumenterad pedagogisk skicklighet inom det utbildningsområde som anställningen avser
 3. Dokumenterad erfarenhet av lärararbete inom skolan eller genomgången lärarutbildning

Vid ansökan om befordran till lektor kommer följande att särskilt bedömas:

 • Förmåga att självständigt initiera och driva forskning av hög vetenskaplig kvalitet
 • Förmåga att publiceras i internationella tidskrifter
 • Förmåga att erhålla finansiering av forskningsverksamhet
 • Förmåga att självständigt etablera samarbeten inom forskningen
 • Visad skicklighet i undervisning samt handledning
 • Hög grad av visad samarbetsförmåga och delaktighet i institutionsgemensam verksamhet 

Kontaktpersoner

Du ansöker genom att gå in på annonsen och följa instruktionerna på http://lnu.se/om-lnu/lediga-jobb

Välkommen med din ansökan senast den 11 februari 2015.

Ange D nr PA 2014/550-2.2.1


[1] Kan tillhandahållas av Linnéuniversitetet vid anställning

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.