More
  Home Tags Skolämnet idrott och hälsa

  Tag: skolämnet idrott och hälsa

  The Physical Educator, Vol. 77, 2020, No. 3

  TPE is one of the longest standing journals providing research-based articles relating to physical education, health, recreation, dance, exercise science, sports medicine, and sports management. The Forum Editor’s pick from the current issue: TESTING AN INTEGRATED MODEL OF INTEREST THEORY AND SELF-DETERMINATION THEORY IN UNIVERSITY PHYSICAL ACTIVITY CLASSES by Joseph Opiri Otundo, Alex C. Garn.

  Curriculum Studies in Health and Physical Education, Volume 11, 2020, Issue 2

  CSHPE has a particular focus on social science research-based articles that make reference to other critical work in the field and/or discuss particular issues of practice-focused research within the specific professional field. The Forum Editor’s pick from the current issue: ‘FINDING THE IMAGE’: USING PHOTOS TO GIVE VOICE TO TEACHER EDUCATOR PROFESSIONAL LEARNING by Melissa Parker, Déirdre Ní Chróinín, Maura Coulter, Paul McFlynn & Ciaran Walsh.

  Journal of Teaching in Physical Education, Volume 39, 2020, Issue 3 | Don Hellison’s Life and Legacy

  The purpose of JTPE is to communicate national and international research and stimulate discussion, study, and critique of teaching, teacher education, and curriculum as these fields relate to physical activity in schools, communities, higher education, and sport. The Forum Editor’s pick from the current issue: THE MAN BEHIND THE TEACHING PERSONAL AND SOCIAL RESPONSIBILITY MODEL: A LIFE HISTORY OF DON HELLISON by Jenn M. Jacobs and Thomas Templin.

  Lediga platser | Universitetsadjunkt i idrottsvetenskap, lärarutbildningen Idrott och Hälsa, visstid, till Linnéuniversitetet. Ansök senast 2020-06-01

  Arbetsuppgifterna består av planering, och genomförande av undervisning och examination samt administrering av kurser inom idrottsvetenskap på grundnivå. Tjänsten har ett specifikt fokus på lärarutbildningen och ämnet Idrott och Hälsa.

  Journal of Physical Education, Recreation & Dance, Volume 91, 2020, Issue 5

  JOPERD is a peer-reviewed, four-color, professional journal. JOPERD serves as an authoritative, professional source for educators in physical education, sport, recreation, and dance in all settings. Editor’s pick from the current issue: The Forum Editor’s pick from the current issue: INTEGRATING THE HEALTH.MOVES.MINDS. PROGRAM INTO PETE by Jenny M. Linker & Joe Deutsch.

  Journal of Physical Education, Recreation & Dance, Volume 91, 2020, Issue 4

  JOPERD is a peer-reviewed, four-color, professional journal. JOPERD serves as an authoritative, professional source for educators in physical education, sport, recreation, and dance in all settings. Editor’s pick from the current issue: The Forum Editor’s pick from the current issue: TEACHING STRATEGIES FOR BEGINNING HIGH SCHOOL STUDENTS AFRAID IN WATER by Belinda Stillwell & Rubina Khatchaturian.

  Measurement in Physical Education and Exercise Science, Volume 24, 2020, Issue 2

  MPEES covers a wide variety of subjects in the area of measurement research in physical education and exercise science. Each journal section is devoted to theoretical and methodological issues in measurement and statistics. The Forum Editor’s pick from the current issue: PHYSICAL ACTIVITY CLASSIFICATION IN YOUTH USING RAW ACCELEROMETER DATA FROM THE HIP by Matthew N. Ahmadi, Karin A. Pfeiffer & Stewart G. Trost.

  Ledig tjänst | Doktorandtjänst i pedagogiskt arbete med inriktning mot idrott och hälsa, till Högskolan Dalarna. Sök senast 2020-05-15

  Tjänsten erbjuds inom forskningsprojektet ”Övergångar från idrottslärarutbildning till undervisningspraktiker i idrott och hälsa”. Den forskarstuderande kommer samarbeta med flera seniora forskare vid såväl Högskolan Dalarna som Örebro Universitet. Tjänsten ingår i ett befintligt projekt vilket innebär att doktorandprojektet ska formuleras inom givna projektramar men sökande formulerar inom dessa ramar ett självständigt innehåll och utformning för sitt avhandlingsarbete.

  Journal of Physical Education, Recreation & Dance, Volume 91, 2020, Issue 3

  JOPERD is a peer-reviewed, four-color, professional journal. JOPERD serves as an authoritative, professional source for educators in physical education, sport, recreation, and dance in all settings. Editor’s pick from the current issue: Editor’s pick from the current issue: THE FIT FAMILY CHALLENGE: A COUNTY-WIDE, WEB-BASED PHYSICAL ACTIVITY INITIATIVE by Stephanie R. McWilliams, Sean Bulger, Adam Keath & Eloise Elliott.

  Journal of Physical Education, Recreation & Dance, Volume 91, 2020, Issue 2

  JOPERD is a peer-reviewed, four-color, professional journal. Continuously published since 1896, JOPERD serves as an authoritative, professional source for educators in physical education, sport, recreation, and dance in all settings. Editor’s pick from the current issue: DRIVEWAY TENNIS: AN EXAMPLE OF SPORT TEACHING VIA GAMES MAKING IN NET/COURT GAMES by Shane Pill, Mitch Hewitt & Rick Baldock.
  Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial