More
  Home Tags Skolämnet idrott och hälsa

  Tag: skolämnet idrott och hälsa

  Journal of Physical Education, Recreation & Dance, Volume 92, 2021, Issue 9

  JOPERD is a peer-reviewed, four-color, professional journal. JOPERD serves as an authoritative, professional source for educators in physical education, sport, recreation, and dance in all settings. The Forum Editor’s choice from the current issue: Physical Literacy and Intentionality: Embodied Beckoning by Elizabeth J. Durden-Myers, Gillian Bartle, Margaret E. Whitehead & Karamjeet K. Dhillon.

  Measurement in Physical Education and Exercise Science, Volume 25, 2021, Issue 4

  MPEES covers a wide variety of subjects in the area of measurement research in physical education and exercise science. The Forum Editor’s pick from the current issue: by L. Thams, L.G. Hvid, C.T. Damsgaard & M. Hansen.

  Journal of Physical Education, Recreation & Dance, Volume 92, 2021, Issue 8

  JOPERD is a peer-reviewed, four-color, professional journal. JOPERD serves as an authoritative, professional source for educators in physical education, sport, recreation, and dance in all settings. The Forum Editor’s choice from the current issue: The Home–Base Method of Teaching Tennis by Keven A. Prusak, David Barney & Ron Hager.

  Curriculum Studies in Health and Physical Education, Volume 12, 2021, Issue 3

  CSHPE has a particular focus on social science research-based articles that make reference to other critical work in the field and/or discuss particular issues of practice-focused research within the specific professional field. The Forum Editor’s pick from the current issue: The relation between teaching physical education and discourses on body weight – an integrative review of research by Mikael Quennerstedt, Dean Barker, Anna Johansson & Peter Korp (open access).

  Journal of Physical Education, Recreation & Dance, Volume 92, 2021, Issue 7

  JOPERD is a peer-reviewed, four-color, professional journal. JOPERD serves as an authoritative, professional source for educators in physical education, sport, recreation, and dance in all settings. The Forum Editor’s choice from the current issue: Teaching Tennis Footwork Techniques in School Physical Education by Junyoung Kim & Xiuye Xie.

  Journal of Teaching in Physical Education, Volume 40, 2021, Issue 4

  The purpose of JTPE is to communicate national and international research and stimulate discussion, study, and critique of teaching, teacher education, and curriculum as these fields relate to physical activity in schools and sport. The Forum Editor’s pick from the current issue: Physical Education Teachers and Competing Obesity Discourses: An Examination of Emerging Professional Identities by Dean Barker, Mikael Quennerstedt, Anna Johansson, Peter Korp (open access).

  Journal of Physical Education, Recreation & Dance, Volume 92, 2021, Issue 6

  JOPERD is a peer-reviewed, four-color, professional journal. JOPERD serves as an authoritative, professional source for educators in physical education, sport, recreation, and dance in all settings. The Forum Editor’s choice from the current issue: National Biomechanics Day: A Novel and Collaborative Recruitment Tool by Christopher B. Merica, Youngmin Chun, Joshua Bailey & Cate A. Egan.

  Lediga platser | Högskolelektor i idrottsvetenskap, inriktning inkluderande fysisk aktivitet, till Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH | Ansök senast 1 december 2021

  Vi söker dig med kompetens inom fysiska och psykiska funktionsnedsättningar, i synnerhet neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, för att undervisa och forska inom detta område kopplat till fysisk aktivitet, hälsa och inlärning. Du kommer till en miljö med ett stort antal personer verksamma inom området Fysisk aktivitet och hälsosamma hjärnfunktioner. Du kommer få ansvaret för att bygga upp, samt nationellt och internationellt bredda, forsknings- och utbildningsmiljön kring funktionsnedsättningar och hälsobeteenden, med fokus på fysisk aktivitet, relaterat till hälsa och inlärning.

  Idrott och hälsa i Malmös skolor: Idrottsundervisning varje dag i skolan förbättrar enligt vetenskaplig utvärdering elevers motorik, skelett och skolprestationer

  På Malmö stads hemsida presenteras en rad konkreta förslag för hur elever ska få ”utveckla sin fysiska, sociala och psykiska förmåga att vilja, våga och kunna vara aktiv genom hela livet”. Samtliga förslag handlar om rörelse på raster, aktiva klassrum eller rörelse i anslutning till skoldagen. Skolans idrottsundervisning nämns inte med ett ord. Det är märkligt!

  Measurement in Physical Education and Exercise Science, Volume 25, 2021, Issue 3

  MPEES covers a wide variety of subjects in the area of measurement research in physical education and exercise science. The Forum Editor’s pick from the current issue: Intraday and Inter-day Reliability of Sprinting Kinetics in Young Female Athletes Measured Using a Radar Gun by Kaushik Talukdar, Craig Harrison & Mike McGuigan.
  Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial