Universitetslektor i idrottsvetenskap med inriktning idrottsfysiologi till Linnéuniversitetet, Kalmar

lego-physio-teamÄmnesområde för befattningen

  • Idrottsvetenskap vid Institutionen för idrottsvetenskap

Placeringsort tillsvidare

  • Kalmar

Anställningens omfattning

  • Heltid

Arbetsbeskrivning:

I arbetsuppgifterna ingår undervisning, handledning och examination på grund- och avancerad nivå, utbildningsplanering samt utvecklingsarbete. Detta inom såväl utbildningsprogram, fristående kurser som samverkansuppdrag. Undervisningen bedrivs både för studenter som studerar på campusförlagda och distansbaserade utbildningar. Delar av undervisningen sker på engelska varför den sökande bör behärska engelska i tal och skrift.

Anställningen riktar sig företrädesvis mot idrottsvetenskaplig utbildning och forskning. En central uppgift är arbete med utbildnings och forskningsutveckling inom framförallt idrottsfysiologi. I detta ligger både eget forsknings- och utvecklingsarbete och, i samverkan med andra medarbetare, utveckling samt drivande av forskningsmiljön. Därutöver är man en del i det samlade idrottsvetenskapliga kollegiet vilket inkluderar bland annat medverkan i institutionens seminarier och annan institutionsgemensam verksamhet.

Bedömningsgrunder

Behörighetskrav

  • Avlagd doktorsexamen inom idrottsvetenskap, fysiologi, idrottsfysiologi, humanbiologi, nutrition eller närliggande ämne.
  • Genomgången högskolepedagogisk utbildning[1] eller att på annat sätt förvärvade motsvarande kunskaper
  • Dokumenterad pedagogisk skicklighet

Andra bedömningsgrunder

  • Dokumenterad erfarenhet av undervisning och utbildningsplanering inom det aktuella utbildningsområdet
  • Dokumenterad vetenskaplig skicklighet
  • Dokumenterad erfarenhet av laborativ verksamhet.

Avvägning mellan bedömningsgrunder

Bland bedömningsgrunderna väger den pedagogiska och vetenskapliga skickligheten tyngst. 

Kontaktpersoner

Du ansöker genom att gå in på annonsen och följa instruktionerna på http://lnu.se/om-lnu/lediga-jobb

Välkommen med din ansökan senast den 11 februari 2015.

Ange D nr PA 2014/575-2.2.1


[1] Kan tillhandahållas av Linnéuniversitetet vid anställning

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.