Universitetslektorer i psykologi med inriktning idrott och fysisk aktivitet till Umeå universitet. Ansök senast den 15 januari 2020

Ref: AN 2.2.1-1599-19

Institutionen för psykologi söker 1-2 universitetslektorer i psykologi, med inriktning mot idrott och fysisk aktivitet. Anställningen omfattar dels undervisning inom de två psykologiprogrammen, tränarprogrammet och på fristående kurser som kräver kompetens inom ämnesområdet, dels forskning och utvecklingsarbete inom området Idrott och  fysisk aktivitet.

Behörighet

Behörig att anställas som universitetslektor är, enligt 4 kap. 4 § högskoleförordningen den som dels visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande kompetens eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Behörigheten avser ämnesområdet idrottspsykologi med inriktning mot idrott och fysisk aktivitet eller motsvarande.

Bedömningsgrunder

En allmän bedömningsgrund för lärare vid Umeå universitet är såväl god samarbetsförmåga, som den kompetens och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom självständig vetenskaplig produktion.

Kriterier vid bedömningen är:

  • bredd och djup i forskningen – kvalitet och omfattning
  • originalitet i forskningen
  • produktivitet
  • bidrag till det internationella vetenskapssamhället
  • uppdrag inom vetenskapssamhället
  • förmåga att i konkurrens erhålla externa forskningsmedel
  • samverkan med omgivande samhället

Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom dokumenterad erfarenhet av undervisning på vetenskaplig grund inom högskolan.

Kriterier vid bedömning är:

  • förmåga att planera, genomföra och utvärdera undervisning samt förmåga att handleda och examinera studenter på samtliga utbildningsnivåer
  • förmåga att variera undervisningsmetoder och examinationsformer i relation till förväntade studieresultat och ämnets karaktär
  • erfarenheter av samverkan med omgivande samhälle i planering och genomförande av utbildning
  • medverkan i utveckling av lärandemiljöer, undervisningsmaterial och läromedel
   ett reflekterande förhållningssätt till studenters lärande och den egna lärarrollen

Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

Avvägning mellan bedömningsgrunderna

Särskild vikt kommer att läggas vid erfarenhet från forskning inom det aktuella området, idrottspsykologi (idrott och fysisk aktivitet).

  • Stor vikt kommer att läggas vid pedagogisk skicklighet och undervisningserfarenhet inom idrottspsykologi (idrott och fysisk aktivitet).
  • Stor vikt kommer även att läggas vid personlig lämplighet och dokumenterad god samarbetsförmåga.
  • Meriterande är högskolepedagogiska kurser motsvarande minst 7,5 hp samt legitimationen som psykolog.
  • Stor vikt kommer att läggas vid att sökanden ska kunna utföra administrativa och pedagogiska arbetsuppgifter.

Ansökan

Behörighets- och bedömningsgrunder återfinns i Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet, här. Samhällsvetenskapliga fakultetens anvisningar för ansökan och anvisningar för sakkunnigbedömning hittar du här.

I rekryteringsprocessen kan det bli aktuellt med intervju, provföreläsningar och referenstagning.

Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse
Löneform: Månadslön
Kontaktperson: Prefekt Annika Nordlund, annika.nordlund@umu.se, +46 90 786 78 30
Fackliga kontakter: SACO – 090-786 53 65, 070-268 87 67; ST – 090-786 54 31;
SEKO 090-786 52 96

Om oss

Institutionen för psykologi är en dynamisk forsknings- och undervisningsmiljö inom flera områden. Närmare information om den verksamhet som bedrivs vid institutionen kan erhållas via vår hemsida, www.psy.umu.se.

Ansök här.


Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen. Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.