Universitetslektor i idrottsvetenskap till Linnéuniversitetet, Kalmar, tidsbegränsad anställning

Institutionen för idrottsvetenskap är en av sex institutioner på Fakulteten för samhällsvetenskap. Institutionen har ungefär 40 anställda och finns både i Kalmar och i Växjö.

Vid Institutionen för idrottsvetenskap bedrivs en förhållandevis omfattande utbildning av lärare inom olika skolformer. Institutionen har ett direkt ansvar för utbildning av ämneslärare i idrott och hälsa. Utöver det ansvaret medverkar idrottsvetenskapen i ett flertal kurser inom utbildningsprogrammen för förskollärare, grundlärare och specialpedagoger.

pe-teacher

Ämnesområde för befattningen

Idrottsvetenskap

Placeringsort tillsvidare

Kalmar

Anställningens omfattning

Tidsbegränsad anställning på heltid. Tillträde snarast, dock längst t.o.m. 2017-01-30

Arbetsbeskrivning

Anställningen riktar sig mot utbildning av lärare inom ämnesområdet idrott och hälsa men också mot forskning inom samma område.

I arbetsuppgifterna kring undervisningsinsatserna ingår undervisning i ämnet idrott och hälsa, handledning och examination på grund och avancerad nivå, utbildningsplanering samt utvecklingsarbete. Detta inom såväl utbildningsprogram som fristående kurser. Undervisningen bedrivs både för studenter som studerar på campusförlagda och distansbaserade utbildningar. En uppgift är också arbete med forskning inom framförallt området kring lärarprofessionen i idrott och hälsa. I detta ligger både eget forsknings- och utvecklingsarbete och samverkan med andra medarbetare i forskningsmiljön som har en bred samhällsvetenskaplig och pedagogisk bas.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som lektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Enligt Linnéuniversitetets anställningsordning gäller att den pedagogiska skickligheten ska avse såväl planering, genomförande och utvärdering av undervisning, som handledning och examination.

För behörighet till denna anställning krävs dessutom att den sökande har en dokumenterad pedagogisk skicklighet, samt en dokumenterat god samarbetsförmåga.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning av en lektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

Meriterande i övrigt är dokumenterad erfarenhet av undervisning och utbildningsplanering på universitetsnivå kring det innehåll och inom de utbildningsområden anställningen avser, dokumenterad erfarenhet av lärararbete inom skolan eller genomgången lärarutbildning, dokumenterad erfarenhet av pedagogiskt utvecklingsarbete.

När universitetet anställer nya lärare ska de sökande väljas, som genom en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en framgångsrik utveckling av verksamheten.

Kontaktpersoner

Välkommen med din ansökan senast den 31 maj 2016.

Du ansöker genom att gå in på https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/lediga-jobb/ och klicka på ansök längst ner på annonsen.

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.