More
  Home Tags Linnéuniversitetet Kalmar

  Tag: Linnéuniversitetet Kalmar

  Lediga jobb | Doktorand i socialt arbete/sociologi/idrottsvetenskap, till Linnéuniversitetet, Kalmar. Ansök senast den 10 maj 2022

  Doktoranden kommer att anställas inom ramen för ett forskningsprojekt som är finansierat av Familjen Kamprads stiftelse. Projektet är titulerat ”Mäns akilleshäl – en fenomenologisk och sociologisk studie av prostataproblem och maskulinitet”. Projektet handlar om hur män (65 år och äldre) förstår och beskriver hur det är att leva med prostatacancer, och hur identitet, hälsa och välbefinnande påverkas av sjukdomen och dess behandling, och vilken roll fysisk aktivitet kan spela.

  Doktorand i pedagogik, med inriktning mot idrottsvetenskap, till Linnéuniversitetet @ Kalmar. Call ends 2018-03-15

  Doktoranden kommer att anställas inom ramen för det Forte-finansierade forskningsprojektet ”Pumping up the ego. Biographical studies on young people’s doping trajectories”. Projektet handlar om unga människors in- och utträde ur dopinganvändning, och doktoranden kommer ingå i en forskargrupp vid institutionen för idrottsvetenskap vid Linnéuniversitetet i Kalmar.

  Forskarprofil | Britt-Marie Ringfjord, Linnéuniversitetet, Kalmar

  Britt-Marie Ringfjord undervisar i journalistik, medie- och kommunikationsvetenskap. Hennes främsta intresse är hur genus och maktrelationer kommer till uttryck både i mediernas framställningar och i människors vardagsaktiviteter som t.ex., politik, utbildning, sport och fritid. Detta anknyter även till människors möjligheter att delta i demokratiska processer.

  Forskarprofil | Lena Larsson, Linnéuniversitetet

  Lena Larsson är verksam på institutionen för idrottsvetenskap i Kalmar. Hon forskar bland annat om reproduktion av värden och normer inom lärarutbildning i idrott och hälsa samt inom idrottsrörelsen.

  Universitetslektor i idrottsvetenskap till Linnéuniversitetet @ Kalmar

  Anställningen riktar sig företrädesvis mot utbildning av lärare inom ämnesområdet idrott och hälsa samt idrottsvetenskaplig forskning. I arbetsuppgifterna ingår undervisning, handledning och examination på grund- och avancerad nivå, utbildningsplanering, utvecklingsarbete samt samverkansuppdrag. Undervisningen bedrivs både för studenter som studerar på campusförlagda och distansbaserade utbildningar.

  Universitetslektor i idrottsvetenskap till Linnéuniversitetet, Kalmar, tidsbegränsad anställning

  Anställningen riktar sig mot utbildning av lärare inom ämnesområdet idrott och hälsa men också mot forskning inom samma område. I arbetsuppgifterna kring undervisningsinsatserna ingår undervisning, handledning och examination på grund och avancerad nivå, utbildningsplanering samt utvecklingsarbete.
  Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial