More
  Home Tags Linnéuniversitetet Kalmar

  Tag: Linnéuniversitetet Kalmar

  Doktorand i pedagogik, med inriktning mot idrottsvetenskap, till Linnéuniversitetet @ Kalmar. Call ends 2018-03-15

  Doktoranden kommer att anställas inom ramen för det Forte-finansierade forskningsprojektet ”Pumping up the ego. Biographical studies on young people’s doping trajectories”. Projektet handlar om unga människors in- och utträde ur dopinganvändning, och doktoranden kommer ingå i en forskargrupp vid institutionen för idrottsvetenskap vid Linnéuniversitetet i Kalmar.

  Forskarprofil | Britt-Marie Ringfjord, Linnéuniversitetet, Kalmar

  Britt-Marie Ringfjord undervisar i journalistik, medie- och kommunikationsvetenskap. Hennes främsta intresse är hur genus och maktrelationer kommer till uttryck både i mediernas framställningar och i människors vardagsaktiviteter som t.ex., politik, utbildning, sport och fritid. Detta anknyter även till människors möjligheter att delta i demokratiska processer.

  Forskarprofil | Lena Larsson, Linnéuniversitetet

  Lena Larsson är verksam på institutionen för idrottsvetenskap i Kalmar. Hon forskar bland annat om reproduktion av värden och normer inom lärarutbildning i idrott och hälsa samt inom idrottsrörelsen.

  Universitetslektor i idrottsvetenskap till Linnéuniversitetet @ Kalmar

  Anställningen riktar sig företrädesvis mot utbildning av lärare inom ämnesområdet idrott och hälsa samt idrottsvetenskaplig forskning. I arbetsuppgifterna ingår undervisning, handledning och examination på grund- och avancerad nivå, utbildningsplanering, utvecklingsarbete samt samverkansuppdrag. Undervisningen bedrivs både för studenter som studerar på campusförlagda och distansbaserade utbildningar.

  Universitetslektor i idrottsvetenskap till Linnéuniversitetet, Kalmar, tidsbegränsad anställning

  Anställningen riktar sig mot utbildning av lärare inom ämnesområdet idrott och hälsa men också mot forskning inom samma område. I arbetsuppgifterna kring undervisningsinsatserna ingår undervisning, handledning och examination på grund och avancerad nivå, utbildningsplanering samt utvecklingsarbete.
  Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial