Universitetslektor i idrottsvetenskap, inriktning pedagogik, till Malmö universitet. Ansök senast 15 februari 2020.

Ref REK 2019/301

Innehåll och arbetsuppgifter

Anställningen som universitetslektor i idrottsvetenskap inriktning pedagogik innebär att medverka i den idrottspedagogiska forskningsgruppen (IdPed) och att ingå i institutionens bredare idrottsvetenskapliga forskningsmiljö. Dessutom ingår att initiera och driva forskningsprojekt med det omgivande samhället. Andra viktiga arbetsuppgifter för anställningen är handledning av doktorander och att driva kurser inom forskarutbildningen idrottsvetenskap med inriktning samhällsvetenskap och humaniora. I arbetsuppgifterna ingår vidare undervisning, handledning, seminarieledning, kursutveckling och administration i lärarprogram och idrottsvetenskapligt program. Därtill innebär anställningen att medverka i det internationella masterprogrammet Sport in Society. Stor vikt läggs vid förmåga att forskningsanknyta utbildning på alla nivåer inom såväl innehåll som pedagogik.

Behörighet

Behörig att anställas som lektor är den som har:

  1. avlagt svensk eller utländsk doktorsexamen inom idrottsvetenskap eller pedagogik
  2. visat pedagogisk skicklighet genom förmåga att utveckla, genomföra och leda utbildning
  3. visat förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om verksamheten inom ansvarsområdet

Specifikt för denna anställning krävs:

  1. Goda språkkunskaper i svenska och engelska

En universitetslärare vid Malmö universitet förväntas ha högskolepedagogisk utbildning omfattande minst 15 högskolepoäng, eller motsvarande formaliserad högskolepedagogisk utbildning. Nya medarbetare som saknar denna utbildning ska inom ramen för sin anställning påbörja sådan utbildning inom ett år från anställningens start.

Utöver den formella kompetensen ska universitets medarbetare ha de personliga förmågor som behövs för att fullgöra anställningen väl och för att företräda universitetet på bästa sätt.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning av en lektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden enligt första stycket. Varje högskola bestämmer i övrigt själv vilka bedömningsgrunder som ska tillämpas vid anställning av en lektor. (Högskoleförordningen 4 kap 4 §)

En universitetslektor ska vara etablerad inom sitt vetenskapsområde med hänsyn tagen till ämnesinriktningens särart och tradition.

En universitetslektor ska uppvisa:
  • Dokumenterad kompetens inom ämnet
  • Dokumenterad förmåga till kommunikation och samverkan med aktörer i andra delar av samhället med tydlig anknytning till utbildning och forskning
Med pedagogisk skicklighet avses:
  • Dokumenterad förmåga att med hög kvalitet genomföra och leda utbildning med olika undervisningsmetoder inom högre utbildning
  • Dokumenterad erfarenhet av pedagogiskt utvecklingsarbete och en reflekterande redogörelse kring den egna pedagogiska grundsynen och praktiken
  • Dokumenterad förmåga till forskningsanknytning av utbildning beträffande såväl innehåll som pedagogik
Med vetenskaplig skicklighet avses:
  • Dokumenterad förmåga att självständigt bedriva forskning av hög kvalitet
  • Forskning inom områden med relevans för aktuell anställning
  • Aktiv delaktighet i vetenskapssamhället

Särskilt meriterande för denna anställning: 

  • Dokumenterad erfarenhet av forskningsledning
  • Egna externa forskningsmedel
  • Lärarexamen
  • Dokumenterad erfarenhet av undervisning inom de områden anställningen avser

Upplysningar

Inför rekryteringsarbetet har Malmö universitet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Ansökan

Du söker anställningen via Malmö universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen “Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast 2020-02-15

Ansökan skall innehålla:

  1. Undertecknad meritförteckning
  2. Vidimerade betygskopior
  3. Pedagogisk avsiktsförklaring
  4. Kortfattad redogörelse för vetenskaplig, pedagogisk och annan verksamhet som är av betydelse med hänsyn till den sökta befattningen inklusive en vision om den sökandes framtida forskning och undervisning.
  5. Förteckning över vetenskapliga och pedagogiska arbeten
  6. De vetenskapliga och pedagogiska arbeten som främst åberopas (max fem av varje)
  7. Referenser

De pedagogiska meriterna kan dokumenteras med vägledning av Malmö universitets meritportfölj för lärare/forskare (länk till meritportfölj) Se även Malmö universitets anställningsordning (länk till anställningsordning) Böcker och eventuella andra handlingar (publikationer) som inte kan skickas elektroniskt ska skickas i kuvert, märkt med referensnummer REK 2019/301, i tre exemplar till HR-avdelningen, Malmö universitet, 205 06 Malmö. Om handlingarna väger mer än 2 kg skickas de till leveransadress: HR-avdelningen, Malmö universitet, Matrosgatan 1, 211 18 Malmö, märkt med referensnummer REK 2019/301.

Övrigt

Anställningen är tillsvidare på heltid. Malmö universitet kan komma att tillämpa provanställning. Malmö universitet är en arbetsplats och ett lärosäte som präglas av ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet. Malmö universitet tillämpar individuell lönesättning.

Tillträde
2020-08-15 eller enligt överenskommelse

Fackliga företrädare

SACO Therese Vincenti Malmgren, therese.vincenti_malmgren@mau.se
Lärarförbundet Peter Persson, peter.persson@mau.se
ST Naser Eftekharian, naser.eftekharian@mau.se

Ansök här

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.