More
  Home Tags Malmö University

  Tag: Malmö University

  Scandinavian Sport Studies Forum, Volume 11, 2020

  SSSF, a multidisciplinary social sciences sport studies journal, welcomes articles that deal with sport and social change and social stability in a wide sense, articles about the profound and comprehensive processes affecting sport. The Forum Editor’s pick from the current issue: National and Organizational Culture in Norwegian Elite Sport: The Account of National Handball Head Coaches by Eivind Å. Skille, Per Øystein Hansen, Frank Abrahamsen & Stiliani “Ani” Chroni.

  Sport Scholar Profile | Aurélien Daudi, Malmö University

  Aurélien Daudi is a Ph.D. student at Malmö University. The subject of his research is the thriving domain of social media, particularly the digital culture surrounding fitness which, through the advent of social media, has grown immensely in popularity and appeal, recruiting into its midst young people from all over the world. He posits a dialectical synergy between fitness as a social practice and the governing values at the heart of social media.

  Unga vittnar om mer stillasittande liv under corona – ny forskning från Malmö universitet

  I våras startade ett forskningsprojekt vid Malmö universitet med syfte att studera coronakrisens effekter på idrott och fysisk aktivitet. – Enkätsvaren vi har fått in visar att unga verkar röra sig mindre, säger Susanna Hedenborg, forskningsledare. Drygt 1100 personer har besvarat enkäten som forskarna skickade ut i april. 31 procent av de yngre mellan 16-20 år svarar att de har varit mindre aktiva under coronapandemin.

  Call for Participation | Sport Science Online Meetup, 18–20 November 2020

  The Department of Sport Sciences at Malmö university, in collaboration with SVEBI, has the pleasure of inviting the Scandinavian sport science community to a series of digital seminars on November 18–20, 2020. This digital meetup will work as a pre-event for the SVEBI conference that will be hosted at Malmö University on 17–19 November 2021. We see the event as a terrific opportunity for the sport science community to meet – albeit digitally – and exchange experiences.

  Lediga platser | Postdoktor i idrottsvetenskap inom Mistra-projektet, till Malmö universitet | Ansök senast midsommardagen, den 20 juni 2020

  Som postdoc kommer du att bedriva historisk forskning i ett projekt inriktat på idrott och friluftsliv i ett brett samhällsperspektiv med fokus på miljö och hållbarhet. Den specifika forskningsuppgiften formas i dialog med en forskningsgrupp, som består huvudsakligen av historiker, samt samverkanspartners inom forskningsporgrammet Mistra Sport & Outdoors, ett tvärvetenskapligt forskningsprogram finansierat av Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, Mistra.

  Save the Date | SVEBI Conference 2020 – “Good Sport or Sport for Good? The role of sport in relation to the sustainable development goals”. November 19–20, 2020

  The Swedish Association for Behavioral and Social Sciences Sports Research serves the interest of research and education in sport. It promotes good research opportunities; builds national and international networks for researchers in the behavioral and social sciences; informs internally and externally about current research in the area; maintains contacts with sports organizations and other bodies essential to this field of research; promotes higher education in the field.

  Scandinavian Sport Studies Forum, Volume 10, 2019

  SSSF, a multidisciplinary social sciences sport study journal, welcomes articles that deal with sport and social change and social stability in a wide sense, articles about the profound and comprehensive processes affecting sports such as professionalization, globalization, commercialization, urbanization, technologization, medicalization and juridification.

  Universitetslektor i idrottsvetenskap, inriktning pedagogik, till Malmö universitet. Ansök senast 15 februari 2020.

  I tjänsten ingår att initiera och driva forskningsprojekt med det omgivande samhället. Andra viktiga arbetsuppgifter för anställningen är handledning av doktorander och att driva kurser inom forskarutbildningen idrottsvetenskap med inriktning samhällsvetenskap och humaniora. I arbetsuppgifterna ingår vidare undervisning, handledning, seminarieledning, kursutveckling och administration i lärarprogram och idrottsvetenskapligt program.

  Doctoral studentships in sport sciences, specializing in the humanities and social sciences, at Malmö University, within the Learning in Multicultural Contexts graduate school. Application deadline January 17, 2020

  The focus of the sport sciences Ph.D. program lies on the forms of sport and on their past, present and future importance for society. The program comprises a range of areas from competitive, recreational and experience sports to sport as a school subject as well as outdoor activities and physical recreation.

  Scandinavian Sport Studies Forum, Volume 9, 2018

  SSSF, a multidisciplinary social sciences sport study journal, welcomes articles that deal with sport and social change and social stability in a wide sense, articles about the profound and comprehensive processes affecting sports such as professionalization, globalization, commercialization, urbanization, technologization, medicalization and juridification.
  Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial