Universitetslektor i idrottsvetenskap, inriktning idrottsfysiologi, till Örebro universitet

Vid Örebro universitet finns en lång tradition av utbildning och forskning inom idrottsområdet. Idag ges utbildningar på grundnivå inom Tränarprogrammet, Management in Sport and Recreation och Grundlärarprogrammet. På grund- och avancerad nivå ges Ämneslärarprogrammet och på avancerad nivå ges Masterprogrammet Idrott med inriktning fysiologi och medicin. Inom forskningen sker en spännande utveckling inom miljön RISPA (Research in Sport Science and Physical Activity) med en rad externt finansierade forskningsprojekt. Forskarutbildningen i Idrottsvetenskap har för närvarande 18 antagna doktorander.

Institutionen för Hälsovetenskap och Medicin söker nu en ny medarbetare som har ett starkt engagemang i både utbildning och forskning.

fysiologi

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår undervisning, handledning och examination inom kurser i idrottsfysiologi, träningslära och vetenskaplig metod samt relaterade ämnen beroende på sökandes kompetens. Undervisningen sker i huvudsak på Tränarprogrammet och Masterprogrammet Idrott med inriktning mot fysiologi och medicin, men även undervisning inom Ämneslärarprogrammet och fristående kurser kan förekomma. I masterprogrammet sker all undervisning på engelska. I anställningen ingår även kursutveckling, administration, forsknings- och kompetensutveckling samt kontakter/samverkan med det omgivande samhället. Innehavaren av anställningen förväntas också bidra till utvecklingen av
forskarutbildningsämnet och forskningsmiljön vid Örebro universitet.

Behörighet
Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen inom ämnesområdet eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen.
Generellt behörighetskrav för anställning som lärare vid Örebro universitet är högskolepedagogisk utbildning motsvarande 10 veckors utbildning. Motsvarande kunskaper kan prövas vara förvärvade på annat sätt.

Bedömningsgrunder
Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden. Den vetenskapliga skickligheten ska visas genom självständiga forskningsinsatser. Den pedagogiska skickligheten och de pedagogiska meriterna ska vara väl dokumenterade i en meritportfölj. Vid bedömning av pedagogisk skicklighet skall hänsyn tas till erfarenhet av planering, genomförande och utvärdering av undervisning samt av handledning och examination. Som allmän bedömningsgrund gäller att ha såväl förmåga att samarbeta som den förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Anställningen kräver dokumenterad erfarenhet av uppsatshandledning samt undervisning inom tillämpad idrottsfysiologi med särskilt fokus på planering och periodisering av träning och utveckling av prestationsförmåga. Den sökande ska vidare vara väl förtrogen med fysiologiska tester inom idrott samt ha erfarenhet av att arbeta självständigt med försöksplanering samt genomförande av experimentella studier. Självständig forskningsaktivitet inom ett område som har anknytning till befintliga forskningsmiljöer är meriterande.

Jämlikhet
Vår ambition är att ha en arbetsplats som präglas av jämställdhet och mångfald. Vi välkomnar därför alla kvalificerade sökande.

Information
Anställningen är 100%, tillsvidare och tjänsteställe är Örebro. Individuell lönesättning tillämpas. Örebro universitet tillämpar i förekommande fall provanställning.

Närmare upplysningar lämnas av enhetschef Jan Mustell, tel nr 019-30 39 35, eller professor Fawzi Kadi, tel nr 019- 30 21 60

Ansökan
Du gör din ansökan här på vår hemsida genom att klicka på knappen “Ansök” nedan.

En komplett ansökan ska alltid innehålla följande elektroniska dokument:

  • Personligt brev
  • CV
  • Pedagogisk meritportfölj (enligt Örebro universitets riktlinjer)
  • Redogörelse av vetenskapliga/konstnärliga meriter
  • Kopior av relevanta betyg/intyg
  • Vetenskapliga publikationer som åberopas (högst tio arbeten)

Sista ansökningsdag är 28 oktober 2015.

Efter sista ansökningsdag kan inga kompletteringar göras elektroniskt. Som sökande erhåller du vid ett senare tillfälle instruktion om eventuell komplettering till sakkunniga. Denna komplettering avser endast de vetenskapliga publikationer som inte kan bifogas elektroniskt direkt vid ansökningstillfället.

Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.