More
  Home Tags Örebro universitet

  Tag: Örebro universitet

  Ledig plats | Universitetslektor/ universitetsadjunkt i idrottsvetenskap till Institutionen för hälsovetenskaper, Örebro universitet. Ansök senast 2020-10-15

  En universitetslektor förutsätts ägna sin tid åt både utbildning på samtliga nivåer och forskning, samt därtill hörande samverkan. I arbetsuppgifterna ingår förutom undervisning, forskning och samverkan även utvecklingsarbete, administration, och kompetensutveckling. Undervisningen omfattar dessutom handledning, examination, kursutveckling, planering och utvärdering.

  Ledig tjänst | Professor i idrottsvetenskap, inriktning sport management och coaching, till Örebro universitet. Ansök senast 2020-09-30

  Som ett led i den fortsatta utvecklingen av verksamheten vid enheten för idrott söker vi någon som känner stort engagemang för att leda och utveckla vår utbildning och forskning inom sport management och coaching. En professor ägnar i normalfallet merparten av sin arbetstid åt forskning, ska även aktivt verka för att externa forskningsmedel tillförs ämnet, ta ett övergripande ansvar för forskningsverksamheten inom ämnet samt följa ämnets internationella utveckling.

  Ledig tjänst | Universitetslektor/ universitetsadjunkt i idrottsvetenskap | Örebro universitet. Sök senast 2020-08-03

  Vi söker en universitetslektor eller universitetsadjunkt i idrottsvetenskap med inriktningen Idrottspsykologi/coaching för vikariatsanställning. Ämnesområdet för anställningen är idrottsvetenskap och Inriktningen för anställningen är idrottspsykologi. Anställningen är ett vikariat och är begränsad till 6 månader från 2020-08-20 eller enligt överenskommelse, till och med 2020-02-20, och omfattningen på anställningen är 50%.

  Doktorand med orientering mot skolämnet idrott och hälsa till Örebro universitet. Ansök senast den 21 juli 2019

  Doktorandanställningen är knuten till ämnets didaktiska forskning och inriktningen för utbildningsplatsen är därför mot frågor relaterade till undervisning och lärande i skolämnet idrott och hälsa. Men även innehållsliga aspekter såsom undervisningstraditioner och lärandemiljöers betydelse samt olika synsätt på kropp, rörelse och hälsa är möjliga forskningsområden.

  Universitetslektor i idrottsvetenskap, med inriktning på utbildningsvetenskapliga och didaktiska aspekter av idrott, till Örebro universitet. Sista ansökningsdag 2018-08-12

  I arbetsuppgifterna ingår förutom undervisning, forskning och samverkan även utvecklingsarbete, administration, och kompetensutveckling. Undervisningen omfattar dessutom handledning, examination, kursutveckling, planering och utvärdering, sker i huvudsak i ämneslärarprogrammet med inriktning mot gymnasieskolan, men förekommer också i andra program och kurser efter behov.

  Universitetslektor i idrottsvetenskap, med inriktning på sport management och strategiskt ledarskap, till Örebro universitet. Sista ansökningsdag 2018-08-12

  Undervisning sker i huvudsak i programmet Sport Management, men även undervisning i andra program och kurser kan förekomma. Innehavaren av anställningen kommer att få ett särskilt ansvar för att leda den fortsatta utvecklingen av programmet Sport management samt bidra till den idrottsvetenskapliga forskningsmiljön vid Örebro universitet.

  Biträdande lektor i idrottsvetenskap till Örebro universitet. Ansök senast 2018-01-30

  Utlysningen avser biträdande lektor i Idrottsvetenskap för tidsbegränsad anställning på 4-6 år vid Institutionen för hälsovetenskaper. I tjänsten ingår 70% forskningstid och 30% undervisning och administration. Denna specifika anställning avser forskning och utbildning inom någon av ämnets två starka forskningsprofiler idrottsfysiologi/idrottsmedicin eller idrottsdidaktik.

  Universitetslektor i idrottsvetenskap, inriktning didaktik, till Örebro universitet. Ansök senast 2017-06-04

  Inriktningen för anställningen är didaktik med ett fokus på utbildningsvetenskapliga och didaktiska aspekter av idrott. Undersökningsobjekt för studier kan vara skolämnet idrott och hälsa, föreningsidrott, motions- och rekreationsidrott, lek samt friluftsliv.

  SVEBI:s årskonferens | Örebro den 16-17 november 2016

  Den här konferensen vänder sig till alla som är intresserade av idrottsvetenskaplig forskning och utbildning. Konferensen kommer att hållas i Örebro universitets lokaler och festmiddagen är förlagd till Örebro slott

  Idrottens främsta inom jämställdhet till workshop i Örebro

  I en gemensam workshop om jämställdhet och idrott delar deltagare med sig av erfarenheter och arbetsformer, och ringar in särskilt viktiga områden för framtida insatser. Bakgrunden är att jämställdhetsarbetet inom idrotten går trögt och att destruktiva manlighetsnormer fortfarande dominerar.
  Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial