More
  Home Tags Gunn Nyberg

  Tag: Gunn Nyberg

  Sport, Education and Society, Volume 25, 2020, Issue 8

  Sport, Education and Society encourages contributions from social scientists and educationalists studying the relationships between pedagogy, ‘the body’ and society, The Forum Editor’s pick from the current issue: THE CONTINUED IMPORTANCE OF FAMILY SPORT CULTURE FOR SPORT PARTICIPATION DURING THE TEENAGE YEARS by Åse Strandbu, Anders Bakken & Kari Stefansen.

  Journal of Teaching in Physical Education, Volume 39, 2020, Issue 3 | Don Hellison’s Life and Legacy

  The purpose of JTPE is to communicate national and international research and stimulate discussion, study, and critique of teaching, teacher education, and curriculum as these fields relate to physical activity in schools, communities, higher education, and sport. The Forum Editor’s pick from the current issue: THE MAN BEHIND THE TEACHING PERSONAL AND SOCIAL RESPONSIBILITY MODEL: A LIFE HISTORY OF DON HELLISON by Jenn M. Jacobs and Thomas Templin.

  Physical Education and Sport Pedagogy, Volume 25, 2020, Issue 2

  The purpose of Physical Education and Sport Pedagogy is to provide a forum for high quality educational research for a national and international readership. We intend this research to have a high impact on both policy and practice. Editor’s pick from the current issue: EXPLORING THE EDUCATIONAL LANDSCAPE OF JUGGLING – CHALLENGING NOTIONS OF ABILITY IN PHYSICAL EDUCATION by Gunn Nyberg, Dean Barker & Håkan Larsson.

  European Physical Education Review, Vol. 26, 2020, No. 1

  European Physical Education Review is a journal that stimulates and presents scholarly enquiry in the broad field of physical education, including sport and leisure issues and research, bringing together contributions from a wide range of disciplines across the natural and social sciences and humanities.

  Curriculum Studies in Health and Physical Education, Volume 10, 2019, Issue 2

  Curriculum Studies in Health and Physical Education has a particular focus on social science research-based articles that make reference to other critical work in the field and/or discuss particular issues of practice-focused research within the specific professional field.

  Quest, Volume 69, 2017, Issue 4

  Quest is the official journal of the National Association for Kinesiology in Higher Education (NAKHE). It is the leading journal for interdisciplinary scholarship for professionals in kinesiology in higher education. Quest provides a public forum for scholarship, creative thought, and research relevant to a broad range of interests held by faculty and leaders in higher education today.

  Et utfordrende prosjekt: å gjøre eksplisitt det som er taust

  På grundval av sitt avhandlingsprojekt har Gunn Nyberg tillsammans med Håkan Larsson skrivit en lärobok för idrottslärarutbildare, Rörelseförmåga i idrott och hälsa: En bok om rörelse, kunskap och lärande (Studentlitteratur). Vår recensent är Øyvind Førland Standal, och han är övervägande positiv till både ambitionen och utfallet.

  Opmærksomhed på bevægelse – et perspektivskifte på læring i idræt

  Charlotte Svendler Nielsen har läst Gunn Nybergs avhandling från 2014, Ways of knowing in ways of moving: A study of the meaning of capability to move (Stockholm University). Vår recensent uppskattar Nybergs originella ansatser och synsätt när det gäller görande och lärande, färdighet och kunskap, och praktik och teori, som hon gärna ser mer av i framtida forskning.
  Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial