More
  Home Tags Outdoor recreation

  Tag: outdoor recreation

  Ledig plats | Førsteamanuensis i idrett/kroppsøving med særlig vekt på friluftsliv til Universitetet i Stavanger. Søknadsfrist 11. desember 2020

  Den som ansettes vil hovedsakelig undervise og veilede studenter på bachelor- og masternivå innenfor idrett/kroppsøving med særlig vekt på friluftsliv, forske/drive faglig utviklingsarbeid og formidle forskningsresultat innenfor relevante forskningsområder ved instituttet, samt bidra til utvikling av samarbeid med arbeidslivet. Veiledning på doktorgradsnivå kan også være aktuelt.

  Therapeutic Recreation Journal, Vol. 54, 2020, No. 2 | Mental Health in Therapeutic Recreation

  TRJ provides a national forum for research and discussion on the needs of persons with disabilities, problems confronting the profession, new vistas of service, and receiving therapeutic recreation services. The Forum Editor’s pick from the current issue: RECOVERY AND MENTAL HEALTH: EXPLORING THE BASIC CHARACTERISTICS OF LIVING WELL WITH MENTAL ILLNESS by Lauren Cripps, Colleen Deyell Hood.

  Ledig plats | Universitetslektor/ universitetsadjunkt i idrottsvetenskap till Institutionen för hälsovetenskaper, Örebro universitet. Ansök senast 2020-10-15

  En universitetslektor förutsätts ägna sin tid åt både utbildning på samtliga nivåer och forskning, samt därtill hörande samverkan. I arbetsuppgifterna ingår förutom undervisning, forskning och samverkan även utvecklingsarbete, administration, och kompetensutveckling. Undervisningen omfattar dessutom handledning, examination, kursutveckling, planering och utvärdering.

  Call for Papers | ”Friluftsliv, dannelse, læring og didaktikk”, temanummer av Journal for Research in Arts and Sports Education. Deadline 2021-02-15

  Friluftsliv er et betydelig samfunnsfenomen, i Norge og Norden, som vi finner igjen bl.a. i skoleverkets læringsplaner og i tilknytning til ulike dannelsesmål innenfor en lang rekke organisasjoner og offentlige virksomheter. I alle disse sammenhengene er det et stort behov for kunnskap og opplæring. Et formål med dette temanummeret er derfor å styrke friluftsliv som forskningsfelt, samt å kople friluftslivet enda sterkere til utdanningsfeltet.

  Therapeutic Recreation Journal, Vol. 54, 2020, No. 1

  TRJ provides a national forum for research and discussion on the needs of persons with disabilities, problems confronting the profession, new vistas of service, and receiving therapeutic recreation services. The Forum Editor’s pick from the current issue: CREATING FOOTBALL MEMORY TEAMS: DEVELOPMENT AND EVALUATION OF A FOOTBALL-THEMED REMINISCENCE THERAPY PROGRAM by Brent L. Hawkins, Gregory Ramshaw, Taylor Hooker, Katie Walker

  Therapeutic Recreation Journal, Vol. 53, 2019, No. 4 | ATRA Annual

  The Therapeutic Recreation Journal, published for over 50 years, provides a national forum for research and discussion on the needs of persons with disabilities, problems confronting the profession, new vistas of service, and receiving therapeutic recreation services. The Forum Editor’s pick from the current issue: THE EFFECTS OF THERAPEUTIC HORSEBACK RIDING ON BALANCE by Susan Keel Anderson, David P. Loy, Megan C. Janke, Clifton E. Watts.

  Lediga platser | Postdoktor i idrottsvetenskap inom Mistra-projektet, till Malmö universitet | Ansök senast midsommardagen, den 20 juni 2020

  Som postdoc kommer du att bedriva historisk forskning i ett projekt inriktat på idrott och friluftsliv i ett brett samhällsperspektiv med fokus på miljö och hållbarhet. Den specifika forskningsuppgiften formas i dialog med en forskningsgrupp, som består huvudsakligen av historiker, samt samverkanspartners inom forskningsporgrammet Mistra Sport & Outdoors, ett tvärvetenskapligt forskningsprogram finansierat av Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, Mistra.

  New international Nordic master in friluftsliv (outdoor) studies

  For the first time, four Nordic institutions for higher education have developed a common Nordic Master in Friluftsliv (Outdoor studies). The studies are full-time for a two-year period. The program provides knowledge about health perspectives related to outdoor life, green urban environments and a strengthened ability to understand and experience nature. The program is in English and starts in the fall of 2020.

  Ledig stilling | Faglig lederstilling, Institutt for lærerutdanning og friluftslivsstudier, Norges idrettshøgskole. Søknadsfrist 24. januar 2020

  Instituttleder vil ha en nøkkelrolle i NIHs videre utvikling. Dette innebærer ansvar for utvikling av instituttets forskningsvirksomhet, prosjektportefølje og studieprogrammer, kompetanse- og medarbeiderutvikling og forvaltning av instituttets ressurser. Et mål for instituttet er å styrke samarbeidet og samspillet mellom fagmiljøer samt å videreutvikle den sterke eksternfinansieringen av forskning.

  Stipendiatstilling på fagområdet «Unge menneskers forhold til natur og bynært friluftsliv». Søknadsfrist 15 november 2019

  Med mål om å styrke sekjonens flervitenskapelige tilnærming til forskningsbasert kunnskap, søker vi etter en stipendiat med gode forutsetninger for å forske på tematikk knyttet til unge menneskers forhold til natur og bynært friluftsliv. Stipendiatstillingen lyses ut som et predefinert prosjekt – «Unge menneskers forhold til natur og  bynært friluftsliv». Stipendiaten vil, sammen med sine to veiledere, utvikle et prosjekt som skal bidra til økt forståelse for hvordan norsk ungdom forholder seg til nærområder.
  Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial