Doktorandkurs | Idrottens och friluftslivets miljöutmaningar, 7,5 hp. Malmö universitet, HT 2021

Syftet med kursen är att du ska tillägna dig fördjupade kunskaper om idrottens och friluftslivets miljöpåverkan och miljöutmaningar historiskt och i dagens samhälle och hur de kan förstås utifrån sammanhang i tid och rum. Viktiga utgångspunkter är idrotten och friluftslivet som samhällsfenomen, rörelser och politikområden. Kursen syftar även till att kursdeltagarna ska träna sig i att kritiskt granska idrott och friluftsliv utifrån frågor om transporter och mobilitet, ekologiska effekter och fysisk planering av mark och vatten, material och utrustning, event och arrangemang av olika slag, samt kreativa ansatser och styrmedel för en mer innovativ och hållbar utveckling.

Kursen behandlar olika aspekter av idrottens och friluftslivets utmaningar såsom historiska perspektiv, transporter, material och teknik, mark-och vatten användning, event, politik och påverkansinstrument. Både föreläsningar och seminarier förekommer. Studenten förväntas bidra aktivt i presentationer och diskussioner. I ett avslutande seminarium eller konferens ventileras studentens individuellt författade paper, som med utgångspunkt kursens olika moment relaterar det egna avhandlingsämnet till idrottens och friluftslivets miljöutmaningar.

Kursens arbetsformer består av föreläsningar, seminarier samt självständigt studentstyrda processer (s.k. critical friend-granskning) där kursdeltagarna behandlar varandras texter och muntliga presentationer. Studenterna presenterar även sin forskning vid ett vetenskapligt seminarium eller konferens.

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.