Stipendiatstilling ved Senter for idretts­skade­forskning, Norges idrettshøgskole. Søk innen 5. januar 2014

Senter for idrettsskadeforskning er etablert ved Norges idrettshøgskole med basisfinansiering fra Kulturdepartementet, Helse Sør-Øst, den Internasjonale olympiske komite (IOC) og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité. Senteret har som formål å forebygge sykdom og skader i idretten gjennom et langsiktig forskningsprogram med fokus på risikofaktorer, skademekanismer og skadeforebyggende tiltak og med særlig vekt på skader i fotball, håndball og alpine grener. Senter for idrettsskadeforskning består av et tverrfaglig forskningsmiljø utgående fra Ortopedisk avdeling, Oslo universitetssykehus og Seksjon for idrettsmedisinske fag, Norges idrettshøgskole som knutepunkt i et regionalt og nasjonalt forskningsnettverk. Senter for idrettsskadeforskning er utpekt som FIFA Medical Center of Excellence, samt som et av fire IOC Research Centers for Prevention of Injury and Protection of Athlete Health. Senteret ledes av professor dr. med. Roald Bahr og professor dr. med. Lars Engebretsen. For nærmere informasjon, se www.klokeavskade.no.


sport-injuryStipendiatstilling ved Senter for idrettsskadeforskning

Ved Norges idrettshøgskole, Senter for idrettsskadeforskning, er det ledig en stipendiatstilling med tilsetting i løpet av vinteren 2014.

Det vitenskapelige arbeidet skal gjøres på basis av et prosjekt som ser på helseproblemer og belastningsskader hos unge eliteutøvere på toppidrettsgymnas.

Krav til kompetanse

Senter for idrettsskadeforskning er et tverrfaglig forskningsmiljø, og den aktuelle stillingen vil være aktuell for leger, fysioterapeuter og idrettskandidater. Søkeren må være kvalifisert til doktorgradsstudiet — for leger ved Medisinsk fakultet, Universitetet i Oslo, for fysioterapeuter og idrettskandidater ved Norges idrettshøgskole (embets- eller mastergradseksamen med min. karakteren B).

Kriterier

Ved rangering av søkerne vil det bli lagt vekt på følgende:

  • Omfang, kvalitet og relevans av tidligere forskningsarbeid
  • Karakterer fra tidligere studier og disse studiers relevans
  • Hvordan søkerens forskning og faglige orientering korresponderer med Senter for idrettsskadeforsknings behov og idrettsskadeforskningssenterets behov og profil
  • Personlig egnethet

Arbeidsbetingelser

Tilsetting skjer normalt for en periode på tre år. Stipendiatens arbeidsplikt framgår av de bestemmelser som til enhver tid gjelder for denne stillingskategori ved Norges idrettshøgskole. Stipendiaten vil ha sin arbeidsplass ved Senter for idrettsskadeforskning, Norges idrettshøgskole. Stillingen er plassert i kode 1017. For særlig kvalifiserte søkere kan kode 1378 vurderes.

Andre opplysninger

Kvalifiserte søkere må påregne å bli intervjuet.

NIHs arbeidsstyrke skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Som IA-virksomhet legger vi vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med nedsatt funksjonsevne.

I henhold til Offentlighetsloven § 25, 2. ledd, kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Kontaktpersoner

Interesserte søkere anbefales å ta kontakt med fagmiljøet ved utarbeidelse av søknad.

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til

  • Kontaktpersoner/fag: Senterleder Roald Bahr, tlf. 23 26 23 02
  • Kontaktperson/administrasjon: Seniorrådgiver Gro Styrmo, tlf. 23 26 20 31 (PhD-studiet/opptak)
  • HR-rådgiver Hanne Skjølås Nygaard, tlf. 23 26 20 59

Søknaden

Søk stillingen på våre hjemmesider www.nih.no og Ledige stillinger innen 5. januar 2014.

I tillegg til at søknaden skal registreres elektronisk via vår hjemmeside, må søkeren innen fristens utløp sende inn et eks. av CV, attester, vitnemål, vitenskapelige arbeider og publikasjoner som ønskes tatt i betraktning ved kvalifikasjonsvurderingen.

Søknad med vedlegg sendes til følgende adresse: Norges idrettshøgskole, v/Personal- og økonomiavdelingen, Postboks 4014 Ullevål stadion, 0806 Oslo.

Etter tilsetting vil fullstendig prosjektbeskrivelse inklusive forslag til plan for gjennomføringen av PhD-utdanning/framdriftsplan måtte utarbeides i samråd med veiledere med sikte på formelt opptak på PhD-utdanningen ved Norges idrettshøgskole eller det Medisinske fakultet, Universitetet i Oslo. Søknaden vil bli behandlet i henhold til gjeldende retningslinjer for tilsetting av stipendiatstillinger, og tilsetting gjøres under forutsetning av opptak på PhD-studiet.

www.nih.no under Forskning finnes mer detaljerte opplysninger under doktorgradsstudier, herunder forskrift og søknadsskjema.

 

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.