More
  Home Tags PhD studentship

  Tag: PhD studentship

  Vacancy | PhD Scholarship: Contemporary Sport Management @ Massey University, Auckland, New Zealand | Closes September 30, 2022

  The School of Management at Massey University is offering a three-year scholarship to undertake doctoral research into either sustainable or technological innovations in sport, or sport organisational performance. While the doctoral scholarship is under the auspices of 'sport management', the topics, options and broader focus are more open and can potentially align with related interests from the sociology of sport for example.

  Sports Ethics Scholarship for Ph.D. study at FTVS, Charles University, Prague, Czechia. Apply before June 30, 2022

  We are developing a Sports Ethics Research Group here at the Faculty of Sport and PE (FTVS) in Charles University, Prague, already with 6 f/t PhDs and 3 p/t. We are now able to offer a further opportunity for full-time doctoral research in Sports Ethics in Prague, beginning in October 2022. The scholarship is funded by Charles University – a 3-4-year full fee-remission bursary, plus a University scholarship of €400/month.

  Lediga jobb | Doktorand i socialt arbete/sociologi/idrottsvetenskap, till Linnéuniversitetet, Kalmar. Ansök senast den 10 maj 2022

  Doktoranden kommer att anställas inom ramen för ett forskningsprojekt som är finansierat av Familjen Kamprads stiftelse. Projektet är titulerat ”Mäns akilleshäl – en fenomenologisk och sociologisk studie av prostataproblem och maskulinitet”. Projektet handlar om hur män (65 år och äldre) förstår och beskriver hur det är att leva med prostatacancer, och hur identitet, hälsa och välbefinnande påverkas av sjukdomen och dess behandling, och vilken roll fysisk aktivitet kan spela.

  Vacancies | PhD positions in sport managementat at the Norwegian School of Sport Sciences. Apply before March 15, 2022

  The Department of Sport and Social Sciences is advertising two four-year doctoral fellowships with 25% teaching responsibilities in the field of sport management. One position has a special focus in sport governance and the other position has a special focus in sport marketing. The Department consists of a broad academic environment that involves research, development, and teaching in several subjects: The Sociology of Sport, Sport Philosophy, History of Sport, Sport Psychology, Coaching, Sport Management and Sport for Development.

  Lediga platser | Doktorand i pedagogik, inriktning jämställdhet/jämlikhet inom idrottens område till Umeå universitet. Ansök senast den 9 januari 2022

  Doktorandanställningen är i Pedagogik med inriktning mot jämställdhet och jämlikhet inom idrottens område. Det innebär ett fokus på processer genom vilka människan formas och förändras i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang inom idrottens område. Inom det idrottspedagogiska problemområdet behandlas bland annat olika aspekter av fostran, socialisation, utbildning, lärande, undervisning, styrning, organisering och ledning eller andra påverkansprocesser.

  REMINDER | Vacancies | PhD studentships in Sports Science specialising in the Humanities and Social Sciences @ Malmö University | Apply before January 16, 2022

  The focus of postgraduate education in sport sciences specializing on social sciences and the humanities lies on the various forms of sport and on their past, present and future importance to society. The education program comprises a range of areas from competitive, recreational and experience sports to sport as a school subject including outdoor education, physical recreation and ecological sustainability.

  Doktorander sökes till Forskarskolan SMOVE (Sustainable Movement Education), i samverkan mellan GIH, Göteborgs universitet, Malmö universitet samt Örebro universitet | Ansök senast den 30 november, 2021

  Forskarskolan Hållbar rörelseutbildning i förskolor och skolor är en utbildningsvetenskaplig forskarskola. Den syftar till att öka kunskapen kring de pedagogiska utmaningar som är förknippade med uppdraget att erbjuda daglig rörelse för barn och elever i förskolor och skolor, inklusive förskoleklass och fritidshem. Syftet är också att stärka kompetensen inom lärarutbildning kring frågor om daglig rörelse i förskolor och skolor.

  Lediga platser | Doktorander i idrottsvetenskap till forskarskolan Skola, sport och skärm: värdeladdade lärandepraktiker | Ansök senast den 11 oktober 2021

  Som doktorand kommer du vara knuten till forskarskolan Skola, sport, skärm: värdeladdade lärandepraktiker. Forskarskolan kommer att omfatta nio doktorander antagna vid forskarutbildningar vid Uppsala universitet, Gymnastik- och idrottshögskolan och Södertörns högskola. De doktorandprojekt som ska genomföras inom ramen för forskarskolan ska belysa barns och ungas användning och värdering av digitala medier och fysisk aktivitet i förhållande till olika former av lärande, skolans verksamhet och mål.

  Lediga platser | Doktorand inom idrottsvetenskap, inriktning Psykologi, till Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, i Stockholm | Ansök senast den 15 november 2021

  Doktorandprojektet genomförs i samverkan mellan GIH och Avonova Hälsa AB inom ramen för E-PABS under 2022-2026. Doktorandtjänsten innefattar kliniskt arbete med patientgruppen på Avonova Hälsa AB med handledning från såväl GIH som Avonova Hälsa AB. Doktoranden får erfarenhet av vetenskapligt arbete och produktion, och utvecklar ett metodologiskt kunnande inom digital KBT, randomiserad kontrollerad studiedesign samt laborativa studier.

  Lediga platser | Doktorand inom idrottsvetenskap inriktning träningens neurofysiologi, till Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, i Stockholm | Ansök senast den 15 november 2021

  Doktorandprojektet genomförs inom ramen för E-PABS och föreslås omfatta 4 delarbeten med fokus på intensitetens betydelse för effekter av fysisk aktivitet på neurofysiologiska mekanismer för hjärnhälsa. Under 2022-2026 planeras tre större samverkansstudier med detta fokus på akuta och långvariga effekter av fysisk aktivitet i neurologiskt friska individer, individer med ryggmärgsskada samt personer under rehabilitering för stressrelaterad psykisk ohälsa.
  Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial