More
  Home Tags PhD studentship

  Tag: PhD studentship

  Lediga platser | Doktorand i pedagogik, inriktning jämställdhet/jämlikhet inom idrottens område till Umeå universitet. Ansök senast den 9 januari 2022

  Doktorandanställningen är i Pedagogik med inriktning mot jämställdhet och jämlikhet inom idrottens område. Det innebär ett fokus på processer genom vilka människan formas och förändras i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang inom idrottens område. Inom det idrottspedagogiska problemområdet behandlas bland annat olika aspekter av fostran, socialisation, utbildning, lärande, undervisning, styrning, organisering och ledning eller andra påverkansprocesser.

  REMINDER | Vacancies | PhD studentships in Sports Science specialising in the Humanities and Social Sciences @ Malmö University | Apply before January 16, 2022

  The focus of postgraduate education in sport sciences specializing on social sciences and the humanities lies on the various forms of sport and on their past, present and future importance to society. The education program comprises a range of areas from competitive, recreational and experience sports to sport as a school subject including outdoor education, physical recreation and ecological sustainability.

  Doktorander sökes till Forskarskolan SMOVE (Sustainable Movement Education), i samverkan mellan GIH, Göteborgs universitet, Malmö universitet samt Örebro universitet | Ansök senast den 30 november, 2021

  Forskarskolan Hållbar rörelseutbildning i förskolor och skolor är en utbildningsvetenskaplig forskarskola. Den syftar till att öka kunskapen kring de pedagogiska utmaningar som är förknippade med uppdraget att erbjuda daglig rörelse för barn och elever i förskolor och skolor, inklusive förskoleklass och fritidshem. Syftet är också att stärka kompetensen inom lärarutbildning kring frågor om daglig rörelse i förskolor och skolor.

  Lediga platser | Doktorander i idrottsvetenskap till forskarskolan Skola, sport och skärm: värdeladdade lärandepraktiker | Ansök senast den 11 oktober 2021

  Som doktorand kommer du vara knuten till forskarskolan Skola, sport, skärm: värdeladdade lärandepraktiker. Forskarskolan kommer att omfatta nio doktorander antagna vid forskarutbildningar vid Uppsala universitet, Gymnastik- och idrottshögskolan och Södertörns högskola. De doktorandprojekt som ska genomföras inom ramen för forskarskolan ska belysa barns och ungas användning och värdering av digitala medier och fysisk aktivitet i förhållande till olika former av lärande, skolans verksamhet och mål.

  Lediga platser | Doktorand inom idrottsvetenskap, inriktning Psykologi, till Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, i Stockholm | Ansök senast den 15 november 2021

  Doktorandprojektet genomförs i samverkan mellan GIH och Avonova Hälsa AB inom ramen för E-PABS under 2022-2026. Doktorandtjänsten innefattar kliniskt arbete med patientgruppen på Avonova Hälsa AB med handledning från såväl GIH som Avonova Hälsa AB. Doktoranden får erfarenhet av vetenskapligt arbete och produktion, och utvecklar ett metodologiskt kunnande inom digital KBT, randomiserad kontrollerad studiedesign samt laborativa studier.

  Lediga platser | Doktorand inom idrottsvetenskap inriktning träningens neurofysiologi, till Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, i Stockholm | Ansök senast den 15 november 2021

  Doktorandprojektet genomförs inom ramen för E-PABS och föreslås omfatta 4 delarbeten med fokus på intensitetens betydelse för effekter av fysisk aktivitet på neurofysiologiska mekanismer för hjärnhälsa. Under 2022-2026 planeras tre större samverkansstudier med detta fokus på akuta och långvariga effekter av fysisk aktivitet i neurologiskt friska individer, individer med ryggmärgsskada samt personer under rehabilitering för stressrelaterad psykisk ohälsa.

  Lediga platser | Stipendiat i sosiologi – idrett og bærekraftig samfunnsutvikling, till Nord universitet, Bodø | Sök senast den 30 september 2021

  Stillingen er knyttet til doktorgradsprogrammet i sosiologi og til faggruppen Ledelse og innovasjon, som har et aktivt forskningsmiljø innen idrettssosiologi gjennom forskningsgruppen Idrett og samfunn. Stipendiatstillingen kan ses i relasjon til det pågående forskningsarbeidet ved forskningsgruppen. Søkere inviteres til å skrive prosjektskisser som tematiserer bærekraftig utvikling i organisert idrett eller idrettsorganisasjoners rolle i bærekraftig samfunnsutvikling.

  Ledig tjänst | Stipendiatstilling /doktorandtjänst: Pedagogiske og didaktiske perspektiver på «digitaliseringen» av kroppsøving og idrettsfag | Norges idrettshøgskole. Ansök senast 2021-08-01

  Institutt for lærerutdanning og friluftslivsstudier (ILF) ved Norges idrettshøgskole (NIH) har en ledig stipendiatstilling hvor formålet er å øke kunnskapen om elevers læring i den nye mediehverdagen, samt utvikle forskningsbasert didaktikk og konkrete forslag til hvordan digitalisering kan anvendes som verktøy i læringsprosesser innenfor kroppsøving og idrettsfag.

  Ledig tjänst | Doktorand i idrottsvetenskap (sport management) till Örebro universitet. Ansök senast den 31 augusti. 2021

  Vi söker en doktorand med nyfikenhet och intresse av idrottsvetenskap från ett samhällsvetenskapligt perspektiv (till exempel sociologi; genusvetenskap; pedagogik). Forskningsområdet vi önskar att utveckla relaterar till idrottares välfärd och skydd, med specifikt fokus på idrottsorganisationers omsorgsplikt gentemot idrottare, mänskliga och barns rättigheter och idrottares röst i organisationens verksamhet.

  Stipendiatstilling ved Institutt for lærerutdanning og friluftstudier, Norges idrettshøgskole | Pedagogiske og didaktiske perspektiver på «digitaliseringen» av kroppsøving og idrettsfag. Søknadsfrist: 7. mai 2021

  NIH har en ledig stipendiatstilling hvor formålet er å øke kunnskapen om elevers læring i den nye mediehverdagen, samt utvikle forskningsbasert didaktikk og konkrete forslag til hvordan digitalisering kan anvendes som verktøy i læringsprosesser innenfor kroppsøving og idrettsfag. I dialog med fagmiljø og veiledere skal stipendiaten kartlegge internasjonal forskning på temaet «kroppsøving og digitalisering» samt gjennomføre empiriske studier for å utvikle temaet i en norsk skolekontekst.
  Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial