More
  Home Tags PhD studentship

  Tag: PhD studentship

  Ledig tjänst | Doktorandtjänst i pedagogiskt arbete med inriktning mot idrott och hälsa, till Högskolan Dalarna. Sök senast 2020-05-15

  Tjänsten erbjuds inom forskningsprojektet ”Övergångar från idrottslärarutbildning till undervisningspraktiker i idrott och hälsa”. Den forskarstuderande kommer samarbeta med flera seniora forskare vid såväl Högskolan Dalarna som Örebro Universitet. Tjänsten ingår i ett befintligt projekt vilket innebär att doktorandprojektet ska formuleras inom givna projektramar men sökande formulerar inom dessa ramar ett självständigt innehåll och utformning för sitt avhandlingsarbete.

  Doktorand i rättsvetenskap med inriktning mot idrottsjuridik till Umeå universitet. Ansök senast den 15 mars 2020

  Anställningen som doktorand på heltid, för forskarutbildning i rättsvetenskap, erbjuds inom ramen för forskningsprojektet ”Rättsliga ramar för idrottsliga lösningar på kommersialiseringens utmaningar”. Anställningen utlyses i samarbete med Företagsforskarskolan för Samverkan och Innovation vid Umeå universitet (Företagsforskarkolan) samt Riksidrottsförbundet (RF).

  Ledig stilling | Stipendiatstilling innenfor fagområdet lærerprofesjon, skole og utdanning. Søknadsfrist: 24. februar 2020

  ILF søker en stipendiat med gode forutsetninger for å forske innen lærerprofesjon, skole og utdanning med en tematisk innretning mot lek og læring i kroppsøving og idrettsfag. Utlysningen er rettet mot læreres profesjonsutøvelse i kroppsøving og idrettsfag i videregående skole. Det åpnes for prosjekter som utforsker problemstillinger knyttet til politikkutforming, læreres profesjonsutøvelse og hva som skjer i skolen.

  Stipendiatstilling til prosjektet ”Er digital ’selvovervåking’’ av fysisk aktivitet og helse mer problematisk enn helsefremmende?” ved Norges idrettshøgskole. Søknadsfrist 5. januar 2020.

  Prosjektet problemastiserer den økende bruken av digitale armbåndsaktivitetsmålere, pulsklokker, multisportsklokker, helseapps og smartphone teknologi i forbindelse med fysisk aktivitet og helsefremmende atferd. Forskningsprosjektet vil belyse hva det betyr for den enkeltes identitet å kontinuerlig overvåke og kvantifisere seg via målingen av sin puls, blodtrykk, stressnivå, søvnmønstre, kaloriinntak, tilstedeværelse via GPS m.m.

  Doktorand i pedagogik med inriktning mot specialidrott till Linnéuniversitetet. Ansök senast den 27 januari 2020

  Avhandlingsarbetet ska ha inriktning mot specialidrottens didaktik. Skolämnet specialidrott handlar om metoder och teorier samt praktiskt utövande av specifika specialidrotter mot elitnivå. Elever som läser specialidrott ska genom sin gymnasieutbildning även utbildas i att bli elitidrottsutövare. Avhandlingsarbetet ska ha inriktning mot att stärka specialidrottens didaktik utifrån en hållbar elitidrott och ett långsiktigt hälsoperspektiv.

  Doktorand i pedagogik med inriktning mot idrott och hälsas didaktik till Linnéuniversitetet. Ansök senast den 27 januari 2020

  Forskarutbildningen i pedagogik omfattar 240 högskolepoäng, vilket motsvarar fyra års heltidsstudier. Utbildningen avslutas med att doktoranden försvarar sin doktorsavhandling vid en offentlig disputation. Avhandlingsarbetet ska ha inriktning mot skolämnet idrott och hälsas didaktik. Forskningsfokus bör vara på frågor som berör inklusion, jämlik hälsa, etik och social rättvisa/social justice i relation till idrott och hälsas didaktik.

  Doctoral studentships in sport sciences, specializing in the humanities and social sciences, at Malmö University, within the Learning in Multicultural Contexts graduate school. Application deadline January 17, 2020

  The focus of the sport sciences Ph.D. program lies on the forms of sport and on their past, present and future importance for society. The program comprises a range of areas from competitive, recreational and experience sports to sport as a school subject as well as outdoor activities and physical recreation.

  Stipendiatstilling på fagområdet «Unge menneskers forhold til natur og bynært friluftsliv». Søknadsfrist 15 november 2019

  Med mål om å styrke sekjonens flervitenskapelige tilnærming til forskningsbasert kunnskap, søker vi etter en stipendiat med gode forutsetninger for å forske på tematikk knyttet til unge menneskers forhold til natur og bynært friluftsliv. Stipendiatstillingen lyses ut som et predefinert prosjekt – «Unge menneskers forhold til natur og  bynært friluftsliv». Stipendiaten vil, sammen med sine to veiledere, utvikle et prosjekt som skal bidra til økt forståelse for hvordan norsk ungdom forholder seg til nærområder.

  Funded PhD opportunity: From Stoke Mandeville 1944 to London 2012: Photography and the Making of the Paralympic Community in Britain

  This project will make a theoretical and practical intervention in current debates in disability history, photographic history and sports history. While scholars have examined the media coverage of Paralympic athletes, the visual history of the Paralympic movement is yet to be written.

  Ph.D. Candidate position | The International Olympic Committee (IOC) | Kristiania University College. Application deadline: September 29, 2019

  The project objective is to investigate what International Sporting Associations actually do when it comes to the human rights situation in countries where sporting events are held. The ambition is to explore their potential for institutional innovation in order to remain independent as servants of sport and through that, as interlinked by the Office of the High Commissioner, contribute to the UN’s 2030 Agenda for Sustainable Development.
  Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial