More
  Home Tags PhD studentship

  Tag: PhD studentship

  Vacancies | Doctoral students in Sports Science specialising in the humanities and social sciences within the Learning in Multicultural Contexts PhD school, to Malmö University | Apply before January...

  The sport science research environment includes some 15 researchers as well as an almost equal number of research students. The research is primarily within the humanities and the social sciences, and in regard to research conducted at the department, sport is considered to be a multi-dimensional, societal and cultural phenomenon and includes physical activity, physical education (PE), exercise and sport performance. This also include research on elite sport.

  Vacancy | Ph.D. Fellowship with focus on Physical Education and diversity, at OsloMet, Norway | Apply by January 11, 2021

  There is a group of researchers at the Department of Primary and Secondary Teacher Education who have specialized in the field of embodied learning, and who therefore are involved in research projects focusing on embodied learning at different levels (pre-school, elementary and secondary school, and higher education). The Ph.D. student will also be a member of the research group “Body, Learning and Diversity”.

  Ledig plats | Doktorand i idrottsvetenskap, med inriktning mot skolämnet idrott och hälsa, till Göteborgs universitet. Sök senast den 17 november 2020

  Inriktningen på utlysningen med fokus på skolämnet idrott och hälsa kommer att ta utgångspunkt i Agenda 2030. Av Agenda 2030:s mål är det framförallt Hållbar hälsa, Hållbar miljö samt Hållbar jämställdhet som är i fokus för utlysningen. Vi söker dig som vill utbilda dig på forskarnivå i Idrottsvetenskap med fokus på ämnesdidaktisk forskning inom skolämnet idrott och hälsa.

  Ledig plats | Stipendiat i barne- og ungdomsfotball @ Universitetet i Sørøst-Norge | Søknadsfrist 2020-10-01

  Et mål for forskningsprosjektet er å undersøke konsekvensene av den tydelige profesjonaliseringen som foregår i spillerutviklingen i norsk fotball. Norge henger forskningsmessig etter andre land innenfor tematikken «talentutvikling». Det vil derfor være av interesse å kontrastere funnene våre med studier gjort i andre land, som f.eks. Tyskland, England og Spania, men også til våre naboland Sverige, Danmark og Island.

  Vacancy | PhD Research Fellow in sports, gender and sustainability @ University of South-Eastern Norway | Apply before October 1, 2020

  In this particular project, we seek to advance understandings of gender, sustainability and the organization of sport nationally, as well as internationally. More specifically, this project seeks to understand the workings of gender in the context of selected sport organizations, programs and/or initiatives in order to advance insights and possibly sport policies aimed at making sport more sustainable.

  Vacancies | Four Ph.D. studentships, fully funded, within the Prevention of Fraud in Sports research project at Ghent University. Apply before August 20, 2020

  For the PrOFS (Prevention Of Fraud in Sports) research project, we are looking for multiple PhD researchers. The SBO PrOFS project (funded by FWO – Research Foundation Flanders) starts in October 2020 and will run until September 2024. Led by professor Annick Willem, a consortium of researchers of Ghent University and the University of Leuven will study fraud in sports in all its aspects. Please consider applying!

  Two Sports Ethics Scholarships for Ph.D. study at FTVS, Charles University, Prague, Czechia. Apply before July 20, 2020

  We are developing a Sports Ethics Centre (and a Sports Ethics Research Group) at the Faculty of Sport and PE (FTVS) at Charles University, Prague, and we are now able to offer 2 doctoral opportunities for research in Sports Ethics, beginning in October 2020, funded by Charles University and MAiSI. Start date: October 1st, 2020.

  Ledig tjänst | Doktorand i idrottspsykologi med inriktning klinisk psykologi till Umeå universitet. Ansök senast 2020-08-31

  Doktorandprojektet ska undersöka effekter av behandling av psykisk ohälsa bland idrottare. Idrottspsykologiska interventioner har under det senaste decenniet närmat sig den kliniska psykologin och dess arbetsmetoder, exempelvis kognitiv beteendeterapi (KBT). Doktoranden kommer att arbeta med att utforma, genomföra och utvärdera single-case interventioner i samarbete med Psykologmottagningen Idrott och samarbetspartners inom idrottsrörelsen.

  PhD studentship in sport philosophy to the Norwegian School of Sport Sciences. Apply before August 7, 2020

  The Department of Sport and Social Sciences has a vacant PhD candidate position in the field of sport philosophy. There is the possibility of applying to one out of two (or to both) predefined PhD projects. One project will be focusing on the ethics of medicalization and performance-enhancing means in sport, and the other on eco-philosophical and environmental issues in sport.

  Doktorand i Historiska studier av teknik, vetenskap och miljö till Kungliga Tekniska högskolan, inom forskningsprogrammet Mistra Sport & Outdoors. Ansök senast den 1 juni 2020

  Forskarutbildningen ger en bred och allsidig bas för fortsatt karriär som historiker och som forskare inom historiska och angränsande discipliner. Som doktorand kommer du att bedriva historisk forskning i ett projekt inriktat på idrott och/eller friluftsliv i ett brett samhällsperspektiv med fokus på miljö och hållbarhet. Den specifika forskningsuppgiften utformas i dialog med handledare och en forskargrupp inom Mistra Sport & Outdoors.
  Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial