More
  Home Tags Stipendiat

  Tag: stipendiat

  Lediga platser | Stipendiat i sosiologi – idrett og bærekraftig samfunnsutvikling, till Nord universitet, Bodø | Sök senast den 30 september 2021

  Stillingen er knyttet til doktorgradsprogrammet i sosiologi og til faggruppen Ledelse og innovasjon, som har et aktivt forskningsmiljø innen idrettssosiologi gjennom forskningsgruppen Idrett og samfunn. Stipendiatstillingen kan ses i relasjon til det pågående forskningsarbeidet ved forskningsgruppen. Søkere inviteres til å skrive prosjektskisser som tematiserer bærekraftig utvikling i organisert idrett eller idrettsorganisasjoners rolle i bærekraftig samfunnsutvikling.

  Ledig tjänst | Stipendiatstilling /doktorandtjänst: Pedagogiske og didaktiske perspektiver på «digitaliseringen» av kroppsøving og idrettsfag | Norges idrettshøgskole. Ansök senast 2021-08-01

  Institutt for lærerutdanning og friluftslivsstudier (ILF) ved Norges idrettshøgskole (NIH) har en ledig stipendiatstilling hvor formålet er å øke kunnskapen om elevers læring i den nye mediehverdagen, samt utvikle forskningsbasert didaktikk og konkrete forslag til hvordan digitalisering kan anvendes som verktøy i læringsprosesser innenfor kroppsøving og idrettsfag.

  Ledig stilling | Stipendiatstilling innenfor fagområdet lærerprofesjon, skole og utdanning. Søknadsfrist: 24. februar 2020

  ILF søker en stipendiat med gode forutsetninger for å forske innen lærerprofesjon, skole og utdanning med en tematisk innretning mot lek og læring i kroppsøving og idrettsfag. Utlysningen er rettet mot læreres profesjonsutøvelse i kroppsøving og idrettsfag i videregående skole. Det åpnes for prosjekter som utforsker problemstillinger knyttet til politikkutforming, læreres profesjonsutøvelse og hva som skjer i skolen.

  Stipendiatstilling til prosjektet ”Er digital ’selvovervåking’’ av fysisk aktivitet og helse mer problematisk enn helsefremmende?” ved Norges idrettshøgskole. Søknadsfrist 5. januar 2020.

  Prosjektet problemastiserer den økende bruken av digitale armbåndsaktivitetsmålere, pulsklokker, multisportsklokker, helseapps og smartphone teknologi i forbindelse med fysisk aktivitet og helsefremmende atferd. Forskningsprosjektet vil belyse hva det betyr for den enkeltes identitet å kontinuerlig overvåke og kvantifisere seg via målingen av sin puls, blodtrykk, stressnivå, søvnmønstre, kaloriinntak, tilstedeværelse via GPS m.m.

  Stipendiatstilling på fagområdet «Unge menneskers forhold til natur og bynært friluftsliv». Søknadsfrist 15 november 2019

  Med mål om å styrke sekjonens flervitenskapelige tilnærming til forskningsbasert kunnskap, søker vi etter en stipendiat med gode forutsetninger for å forske på tematikk knyttet til unge menneskers forhold til natur og bynært friluftsliv. Stipendiatstillingen lyses ut som et predefinert prosjekt – «Unge menneskers forhold til natur og  bynært friluftsliv». Stipendiaten vil, sammen med sine to veiledere, utvikle et prosjekt som skal bidra til økt forståelse for hvordan norsk ungdom forholder seg til nærområder.

  PhD Research Fellow in “Sports, Outdoor Life, Technology and Policy” to University of South-Eastern Norway (Second announcement). Apply no later than March 31, 2019

  Technology seems to play an ever more important role in sports and outdoor life: GPSs, pulse watches and treadmills; recognition technology such as Facebook, Strava and Instagram is increasingly being incorporated into people’s sporting and outdoor activities. Technology can be both disciplining and empowering, guiding an individual’s actions in a variety of ways.

  Vacancy | Ph.D. Research Fellow in “Sports, Outdoor Life, Technology and Policy” | University of South-Eastern Norway. Apply no later than September 15, 2018

  Technology seems to play an ever more important role in sports and outdoor life: GPSs, pulse watches and treadmills; recognition technology such as Facebook, Strava and Instagram is increasingly being incorporated into people’s sporting and outdoor activities. Technology can be both disciplining and empowering, guiding an individual’s actions in a variety of ways.

  Stipendiatstilling innen bekkenbunn, styrketrening og idrettsaktivitet ved Norges idrettshøgskole | Søknadsfrist 11 maj 2018

  Stipendiatstillingen inngår i seksjonens strategiske forskningsfelt "Kvinnehelse" med spesiell fokus på bekkenbunnsproblematikk i idrett. Ved SIM vil stipendiatstillingen være knyttet til et definert prosjekt som omhandler forekomst av dysfunksjon i bekkenbunnen under aktivitet, måling av funksjon, risikofaktorer og effekt av styrketrening av bekkenbunnsmusklene hos idrettsutøvere.

  Stipendiatstilling i idrettssosiologi till Norges idrettshøgskole

  Målet er å bidra til en bedre kartlegging og forståelse av idrett og fysisk aktivitet blant barn og unge, endringer i disse aktivitetsmønstrene, idrettens/treningens betydning som en del av ungdomskulturen, idrettens plass i ulike lokalsamfunn og idrettspolitikken på området.

  Stipendiatstilling ved Seksjon for kroppsøving og pedagogikk, Norges idrettshøgskole

  Stipendiaten vil inngå i seksjonens forskningsområder innenfor kroppsøvingsfaget i skolen og elevers læring og utvikling, og undervisningspraksis og fagdidaktikk i kroppsøvingsfaget. Det åpnes for prosjekter med ulike dagsaktuelle forskningstemaer innenfor kroppsøvingsfaget som skolefag.
  Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial