Research Seminar Series in Sport Sciences, Malmö University | 11 May 2015: “Bedömning i ämnet idrott och hälsa” with Sofia Sebelius

sofia-sebeliusThe venue for this seminar is Orkanen, Nordenskiöldsgatan 10, room E121c, on Monday, May 11, 13:15–15:00. The seminar will be in Swedish.


Bedömning i ämnet idrott och hälsa

Sofia Sebelius
Institutionen för idrottsvetenskap
Malmö högskola


Syftet med föreliggande studie är att skapa förståelse för idrottslärares bedömningspraktik utifrån gällande läroplan för grundskolan, Lgr 11. Vidare syftar studien till att undersöka och analysera hur eleverna upplever att lärarnas bedömning går till samt hur den kommuniceras till eleverna.

Frågeställningar:

  • Hur pratar idrottslärare kring bedömning av allsidig rörelse?
  • Hur uppger eleverna att de upplever bedömning av allsidig rörelse?
  • Hur kommuniceras bedömningen till eleverna under idrottslektionerna?

Läs dokumentet i slutet på denna länk inför seminariet!


Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.