More
  Home Tags Oxygen uptake

  Tag: oxygen uptake

  Ny avhandling | The importance of oxygen extraction and blood volume for maximal oxygen uptake, av Øyvind Skattebo, Norges idrettshøgskole

  Mange av dei detaljerte mekanismane omkring kva som faktisk skjer når oksygen skal over i muskulaturen og brukast der, har vore ukjende. Dette har Skattebo arbeidd med, gjennom kompliserte tekniske og fysiske testar på ein gruppe frivillige. Enkelt sagt har han følgt oksygenet frå det kjem inn via lungene og blodet fram til muskulaturen. Funna har betydning for korleis ein til dømes kan leggje opp kondisjonstrening.

  Disputation | Hjärtfrekvensmetoden för beräkning av syreupptagning under gång- och cykelpendling. Utvärderingar baserade på reproducerbarhets- och validitetsstudier av hjärtfrekvensmetoden och ett bärbart metaboliskt system av Jane Salier Eriksson, Gymnastik-...

  Avhandlingen handlar om metodologiska utmaningar vid mätning eller uppskattning av syreupptagning vid gång- och cykelpendling som utvärderas med ett bärbart metaboliskt system och en metod som använder relationen mellan hjärtfrekvens och syreupptagning.
  Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial