Manusinbjudan | Idrott, historia, samhälle 2018 | Deadline 2018-06-30, eller möjligen 2018-08-15

Svenska idrottshistoriska föreningens (SVIF:s) årsskrift Idrott, historia och samhälle är ett vetenskapligt forum för idrottshistoria i Norden. ”Historia” kan tolkas brett och tidskriften välkomnar bidrag inom områden som rör sport, kroppskultur, hälsa, friluftsliv, media, genus och andra samhällsvetenskapliga och humanistiska ämnen med historiskt perspektiv. Sedan 2012 publiceras referentgranskade artiklar (”peer-review”) skrivna på skandinaviska språk eller engelska. Redaktionen välkomnar även artikelmanus för publicering utanför referentgranskningssystemet, liksom bidrag av debattkaraktär, recensioner och konferensrapporter.

Nu öppnar redaktionen för bidrag till 2018 års skrift. Texterna ska vara originalverk och inte tidigare publicerade. Texten ska inte heller vara under granskning i andra tidskrifter.

För bidrag till årsskriften gäller följande hållpunkter:

 • 30 juni 2018: Sista datum för inlämnande av artikelbidrag för referentgranskning (”peer review”) (max 8 000 ord). Beslut om referentgranskning sker i regel inom två veckor. Däremot kan granskarnas kommentarer dröja ca 1-3 månader. Tidskriften använder fotnoter som referenssystem.
 • 15 augusti 2018: Sista datum för inlämnande av övriga artikelbidrag (max 5 000 ord).
 • 15 augusti 2018: Sista datum för inlämnande av debattinlägg, recension eller konferensrapport (max 1 500 ord).
För mer information och detaljerad författarinstruktion kontakta redaktören
Editorial Board
 • Christer Ericsson, professor emeritus vid institutionen för Hälsovetenskaper, Örebro universitet.
 • Susanna Hedenborg, docent i ekonomisk historia och professor i idrottsvetenskap, Malmö högskola.
 • Johan Norberg, FD i historia och docent i idrottsvetenskap, Malmö högskola.
 • Leif Yttergren, docent i historia, Gymnastik- och idrottshögskolan, Stockholm.
 • Johnny Wijk, professor i historia, Historiska institutionen, Stockholms universitet.
 • Jens Ljunggren, professor i historia (särskilt idrottshistoria), Historiska institutionen, Stockholms universitet.
 • Jan Lindroth, professor emeritus i historia (särskilt idrottshistoria), Historiska institutionen, Stockholms universitet.
 • Jonny Hjelm, professor i historia, Idé- och samhällsstudier, Umeå universitet.
 • Else Trangbaek, professor Institut for idræt, Københavns universitet.
 • Jørn Hansen, professor i idrottshistoria, Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet, Odense.
 • Matti Goksöyr, professor Norges idrettshøgskole, Oslo.
 • Gerd von der Lippe, professor i idrottssociologi, Høgskolen i Telemark.
 • Mikael Lindfelt, docent i etik, Teologiska institutionen vid Åbo akademi.
 • Leena Laine, University of Jyväskylä, President of the Finnish Society for Sport History, Board member ISHPES
Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.