Ledig tjänst | Universitetslektor i pedagogik med inriktning mot idrottspedagogik till Umeå universitet

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Nu söker vi 1-2 universitetslektorer i pedagogik med inriktning mot idrottspedagogik.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna består av undervisning inom institutionens idrottsutbildningar på grund- och avancerad nivå men även av olika former av externa uppdrag som är kopplade till idrottsområdet. I arbetsuppgifterna ingår kursansvar, kursutveckling, handledning, examination och administrativa göromål vid institutionen. I anställningen förväntas forskningsaktiviteter kopplad till anställningens inriktning samt samverkansaktiviteter med organisationer och myndigheter inom det idrottsrelaterade fältet, samt ett aktivt deltagande i institutionens aktiviteter. Tjänstgöringsort är Umeå.

Behörighet

Behörig att anställas som universitetslektor är enligt 4 kap. 4 § Högskoleförordningen (HF) och Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet, den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Behörigheten avser avlagd doktorsexamen i pedagogik, eller motsvarande examen med inriktning mot idrott.

Bedömningsgrunder och avvägning mellan bedömningsgrundern

Vid bedömning av den pedagogiska och vetenskapliga skickligheten kommer särskild och lika vikt fästas vid erfarenheter av undervisning respektive forskning inom det idrottspedagogiska området beskrivet i arbetsuppgifterna

Särskilt meriterande är:

   • erfarenhet av kursutveckling, kursansvar samt administrativ skicklighet inom det aktuella utbildningsområdet
   • aktuella forskningsmeriter inom området samt förmåga att bidra till forskningsutvecklingen inom området

Meriterande är:

   • högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande samt visad pedagogisk skicklighet och god undervisningsförmåga inom högskolan
   • att framgångsrikt ha planerat och erhållit anslag för forskningsprojekt från externa finansiärer
   • förmåga att skapa samarbete mellan forskning och utbildning på alla nivåer, förmåga att samverka med andra forskargrupper, samt i övrigt samverka med det omgivande samhället

Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom undervisning såväl på grundnivå som på avancerad nivå. Skickligheten ska vara väl dokumenterad på ett sätt som gör det möjligt att bedöma kvaliteten i den pedagogiska verksamheten.

En allmän bedömningsgrund för lärare vid Umeå universitet är såväl god samarbetsförmåga, som den kompetens och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Ansökan

Behörighets- och bedömningsgrunder återfinns i Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet här. Samhällsvetenskapliga fakultetens anvisningar för ansökan och anvisningar för sakkunnigbedömning hittar du här.

I rekryteringsprocessen ingår intervju, och referenstagning också provföreläsning kan komma att bli aktuellt.

Mer om pedagogiska institutionen, https://www.umu.se/pedagogiska-institutionen/.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-488-21
Kontakt Prefekt Simon Wolming, simon.wolming@umu.se, 090-786 53 02
Facklig företrädare SACO, 090-786 53 65
SEKO, 090-786 52 96
ST, 090-786 54 31
Publicerat 2021-04-06
Sista ansökningsdag 2021-05-11

 

     Välkommen med din ansökan!     

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.