Lärare i idrottsvetenskap, inriktning idrottslära (100%) till Gymnastik- och idrottshögskolan, Stockholm. Sök senast 15 maj 2018

0
18

Ämnesbeskrivning

Idrottsvetenskap är ett flervetenskapligt ämne som tar sin utgångspunkt i idrottsliga praktiker som belyses utifrån humanistiska och samhällsvetenskapliga respektive medicinska och naturvetenskapliga perspektiv. Vid GIH förekommer undervisning och forskning inom de humanbiologiska, humanistiska och samhällsvetenskapliga kunskapsfälten. Här finns Laboratoriet för biomekanik och motorisk kontroll (BMC), Åstrandlaboratoriet (ÅL) och Laboratoriet för tillämpad idrottsvetenskap (LTIV).

GIH är ett litet lärosäte med starkt varumärke som attraherar olika samverkanspartners och finansiärer. Mellan ledning och verksamhet är det korta kommunikations- och beslutsvägar. Som medarbetare får du möjlighet att arbeta i en bred roll tillsammans med engagerade kollegor med olika bakgrund och professioner. GIH är ett lärosäte som värnar om att ge plats för kvalitet, engagemang och nytänkande.

Den aktuella tjänsten har en inriktning mot kunskapsområdet Idrottslära och ämnesdidaktik.  Området Idrottslära struktureras utifrån olika rörelsekulturers idéer och inre sammanhang där samspelet mellan individ, utövande och miljö är en förutsättning för förståelse och lärande. Idrottsläran utgår från ett brett perspektiv på idrott, rörelse och fysisk aktivitet med fokus på såväl det praktiska utövandet som didaktiska, tekniska, metodiska och estetiska lärprocesser.

Innehavaren av anställningen förväntas bedriva praktiknära idrottsvetenskapligt forsknings- och utvecklingsarbete inom ämnesdidaktik och/eller VFU.

Arbetsuppgifter

I anställningen ingår undervisning och handledning inom idrottslärans olika rörelsekulturer med särskilt fokus på friluftsliv i skilda miljöer och under olika årstider samt simning och livräddning. Därtill kommer undervisning inom utbildningsvetenskap och verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och handledning på grund och avancerad nivå att ingå. Till undervisning räknas även kursadministration.

Behörighetskrav

Behörig att anställas är den som har

 • avlagt magisterexamen
 • avlagt lärarexamen,
 • visat pedagogisk skicklighet samt varit verksam som lärare i grund- och gymnasieskolan i minst tre år.

Samtliga läraranställningar vid GIH förutsätter att den sökande har en förmåga att samarbeta och lämplighet i övrigt som behövs för anställningen. Se vidare GIH:s medarbetar- och ledarskapspolicy.

En sökande som saknar högskolepedagogisk utbildning om minst 7,5 högskolepoäng och som inte heller bedöms ha förvärvat motsvarande kunskaper på annat sätt ska genomgå sådan utbildning under de två första åren av anställningen.

Bedömningsgrunder

För denna anställning har följande bedömningsgrunder fastställts:

 • mycket stor vikt läggs vid ämneskunskaper samt dokumenterad pedagogisk skicklighet och erfarenhet av undervisning med relevans för ämnesområdet och anställningen,
 • mycket stor vikt läggs vid en bred och djup ämnesdidaktisk kompetens med relevans för ämnesområdet och anställningens inriktning,
 • stor vikt läggs vid forsknings- och utvecklingsverksamhet med relevans för ämnesområdet och anställningens inriktning,
 • stor vikt läggs vid förmåga att ensam och tillsammans med andra strukturera arbetsinnehåll och ansvarsområden,
 • stor vikt läggs vid förmåga att arbeta självständigt och hålla ett långsiktigt engagemang
 • stor vikt läggs vid förmåga att driva och slutföra arbetsuppgifter,
 • vikt läggs vid administrativ skicklighet som är av betydelse för de arbetsuppgifter som ingår i anställningen,
 • vikt läggs vid god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska.

Varaktighet/Arbetstid

Anställning är en tillsvidareanställning motsvarande 100 %, med planerat startdatum den 13/8 2018 eller efter överenskommelse. Vid anställning tillämpas sex månaders provanställning.

Lön

Individuell lönesättning tillämpas.

Ytterligare upplysningar

Lämnas av prefekt Suzanne Lundvall 08-120 538 36 och enhetschef Marie Nyberg 08 – 120 537 68
Fackliga företrädare: Anna Ekenberg, SACO-S, tel 08-120 538 02, Marjan Pontén, OFR/S, tel 08-120 538 17.

Ansökningsförfarande

Handlingar skickas elektroniskt och ska vara i word- eller pdf-format. Ansökan ska innefatta följande handlingar:

 • sammanställning av utbildningar, anställningar, pedagogiska, vetenskapliga och administrativa meriter samt ledningsuppdrag (CV)
 • kortfattad skriftlig redogörelse för vetenskaplig, pedagogisk och annan verksamhet
 • förteckning över eventuella publikationer. Dessa publikationer ska medsändas ansökan (högst tio).
 • förslag på minst två referenspersoner

Åberopade meriter ska kunna intygas vid anmodan.

Disputerad sökande kan efter anställning ansöka om befordran till lektor.

GIH verkar för mångfald och jämställdhet inom samtliga anställningskategorier. Vi ser därför gärna sökande med olika bakgrund och erfarenheter.

Ansökan märkt med Dnr GIH 2018/201 ska ställas till registrator@gih.se och vara inkommen till GIH senast den  15 maj 2018.

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.