More
  Home Tags Gymnastik- och idrottshögskolan GIH

  Tag: Gymnastik- och idrottshögskolan GIH

  Lediga platser | Högskolelektor i idrottsvetenskap, inriktning sport management till Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH | Ansök senast 24 januari 2021

  Undervisningen äger främst rum inom sportmanagementprogrammet vid GIH, men annan undervisning kan förekomma. I arbetsuppgifterna ingår att bedriva utbildning och forskning inom, i huvudsak, följande sport management-områden: (1) idrottens roll och betydelse i samhället ur ett mångfaldsperspektiv, där frågor om rättvisa, politik, demokrati och hållbar utveckling framträder, och/eller (2) ledning, organisering, styrning och utveckling av idrottsverksamhet.

  Ny forskning från GIH: Pappors dubbla roller som tränare åt sina egna barn

  ”Studien visar att det kan upplevas problematiskt att särskilja på rollerna som både pappa och tränare, samt att frågor om rättvisa och att inte favorisera sitt eget barn återkommer. Samtidigt visar studien att papporna, genom att vara tränare för sitt eget barn, upplever att de kan bygga och stärka sociala band och får tillbringa mer tid tillsammans med sina barn”, säger Magnus Kilger.

  Ledig tjänst | Koordinator och utvecklare till Riksidrottsuniversitet i Stockholm (100 %). Sök senast den 25 mars

  I uppdraget ingår att medverka i arbetet med att skapa en mötesplats och ett kompetenscentrum för en elitidrottsmiljö i Stockholmsregionen samt att ta emot forsknings- och utvecklingsfrågor från idrottsrörelsen och kommunicera dessa med forskare och samverkans-/finansieringspartners. Ytterligare ett uppdrag är att föra dialog med andra lärosäten inom Stockholmsregionen samt med RIG och NIU i syfte att utveckla RIU Stockholm.

  Lediga platser | Prefekter till Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH | Ansök senast den 15 mars 2020

  Vi utlyser nu tre prefekttjänster. Prefektuppdraget är på fyra år, med möjlighet till förlängning. För uppdraget som prefekt utgår ett särskilt uppdragstillägg. Vid extern rekrytering erbjuds en tillsvidareanställning som lärare motsvarande 100 % av heltid. Sex månaders provanställning tillämpas vid tillsvidareanställningar. Villkor och tillträde enligt överenskommelse.

  Högskolelektor i idrottsvetenskap, inriktning rörelselära (100%) till Gymnastik- och idrottshögskolan GIH. Ansök senast den 6 januari 2020

  Anställningens inriktning är mot området rörelselära, biomekanik och motorisk kontroll, där utveckling och genomförande av kurser inom idrottsteknologi förekommer. I anställningen ingår de arbetsuppgifter som normalt är förenade med ett lektorat, såsom att driva och utveckla undervisning och forskning samt handledning av självständigt arbete på grundnivå och avancerad nivå. Handledning och undervisning på forskarutbildningsnivå kan förekomma.

  Högskolelektor i idrottsvetenskap, inriktning sport management (100%) till Gymnastik- och idrottshögskolan GIH. Ansök senast den 6 januari 2020

  I anställningen ingår de arbetsuppgifter som normalt är förenade med ett lektorat, såsom att driva och utveckla undervisning och forskning. Undervisningen äger främst rum inom sportmanagementprogrammet vid GIH, men undervisning inom andra program, på fristående kurser och inom uppdragsutbildning kan förekomma. Inom grundutbildningen sker undervisningen i huvudsak på svenska, på avancerad nivå på engelska.

  Biträdande lektor i idrottsvetenskap, inriktning molekylär muskelfysiologi och nutrition (100%) till Gymnastik- och idrottshögskolan GIH. Ansök senast den 6 januari 2020

  Innehavaren av tjänsten ska arbeta med studier inom proteinomsättning hos människa företrädesvis inom Åstrandlaboratoriet och förväntas därför ha en mycket god metodologisk kunskap om och erfarenhet av biokemiska, molekylärbiologiska samt mass-spektrometriska analysmetoder och provtagningstekniker för humana blodprover och muskelprover. Andelen forskning utgör i normalfallet 50%. Handledning och undervisning på forskarutbildningsnivå kan förekomma.

  Högskolelektor i utbildningsvetenskap (100%) till Gymnastik- och idrottshögskolan GIH. Ansök senast den 6 januari 2020

  Utbildningsvetenskap är ett flervetenskapligt ämne som består av studier och forskning om lärande, undervisning, kunskapsbildning och kunskapstraditioner. Idrottsvetenskap är ett flervetenskapligt ämne som tar sin utgångspunkt i idrottsliga praktiker som belyses utifrån humanistiska och samhällsvetenskapliga respektive medicinska och naturvetenskapliga perspektiv.

  Biträdande lektor i utbildningsvetenskap, inriktning specialpedagogik (50%) till Gymnastik- och idrottshögskolan GIH. Ansök senast den 6 januari 2020

  Den aktuella tjänstens inriktning är att driva och utveckla undervisning i utbildningsvetenskap med inriktning specialpedagogik för skolan som utbildningsområde, verksamhetsförlagd utbildning samt forskning inom kunskapsområdet. Denna forskning kan vara inriktad mot studier av inkludering av barn och unga med olika former av funktionsvariation såväl i ämnet idrott och hälsa som i föreningsdriven idrott och/eller annan fysisk aktivitet.

  Högskoleadjunkt i idrottsvetenskap, inriktning idrottslära, särskilt gymnastik (100%) till Gymnastik- och idrottshögskolan GIH. Ansök senast den 6 januari 2020

  I anställningen ingår att driva och utveckla undervisning, handledning och kursutveckling, på grundnivå och avancerad nivå samt FoU inom idrottsvetenskap med inriktning mot idrottslära, särskilt gymnastik och motorik i vid bemärkelse. Huvudsakligt fokus för undervisningen i denna tjänst är undervisning i allsidig rörelseträning med inriktning mot gymnastik. Vidare ingår kursadministration samt arbete med kvalitetssäkring.
  Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial