More
  Home Tags Gymnastik- och idrottshögskolan GIH

  Tag: Gymnastik- och idrottshögskolan GIH

  Disputation | Concurrent training for elite team sport athletes | Henrik Petré, GIH, fredagen den 12 april 2024

  I sin avhandling undersöker Henrik Petré hur kombinationsträning för lagidrottare på elitnivå. Resultaten visar att träningsstatus, ordningsföljd på träningspassen och viloperiodens längd har betydelse för styrkeutveckling respektive prestation vid styrketräning. Resultaten är direkt tillämpbara och utgöra en grund för evidensbaserad träningsplanering för lagidrottare på elitnivå. Resultaten utgör även en plattform för framtida forskning att ytterligare utforska effekten av kombinationsträning för denna population.

  Disputation | Exploring Perceptions of Route Environments in Relation to Walking | Dan Andersson, GIH, fredagen den 22 mars 2024

  I avhandlingen har Dan Andersson undersökt hur olika miljövariabler, till exempel grönska, buller och skönhet, uppfattas av de som arbetspendlar till fots i Stor-Stockholm. Dessa upplevelser har i sin tur analyserats i relation till om färdvägarna värderas som hindrande eller stimulerande för gång, respektive otrygga eller trygga i relation till trafiken.

  Disputation | Indetermination in creative dance: On creative dance teaching in physical education teacher education | Christopher Engdahl, GIH, fredagen den 1 mars 2024

  I avhandlingen presenterar doktorand Christopher Engdahl de didaktiska överväganden i svensk idrottslärarutbildning när det gäller undervisning i skapande dans till idrottslärarstudenter. Han har även undersökt hur idrottslärarstudenter kan uttrycka och uppleva skapande dans, och nya idéer om rörelseutforskande i skapande dans.

  Offentligt försvar av doktorsavhandling | Cardiorespiratory fitness, physical workload, and lifestyle-related factors in occupational groups: associations with sickness absence and cardiovascular disease | Daniel Väisänen, GIH, fredagen den 9...

  Huvudsyftet med Daniel Väisänens avhandling var att studera fysisk arbetsbelastning och livsstilsrelaterade faktorer, med särskilt fokus på kardiorespiratorisk fitness i en yrkesmässig kontext och dess samband med hjärt-kärlsjukdom och sjukfrånvaro över ett brett spektrum av yrken. Ett sekundärt syfte var att studera trender i kardiorespiratorisk fitness i olika yrkesgrupper under de senaste decennierna.

  Disputation | Early specialising aesthetic performers: an investigation of conceptualisation, motivation and context | Charlotte Downing, GIH, fredagen den 24 februari 2023

  Syftet med detta doktorandforskningsprojekt är att undersöka tidig specialisering inom svenska estetiska idrotter och dans. Utöver de specifika forskningsfrågor som besvarats i fyra enskilda studier så har avhandlingen två övergripande forskningsfrågor som båda gäller kontexten svenska estetiska aktiviteter: 1) vad kännetecknar tidig specialisering? och 2) på vilka sätt är aspekter av tidig specialisering relaterade till motivation?

  Gymnastik- och idrottshögskolan GIH får 4,7 miljoner kronor till forskning om fysisk aktivitet och psykisk hälsa hos skolungdomar

  GIH får 4,7 miljoner kronor av Familjen Kamprads stiftelse till ett forskningsprojekt om fysisk aktivitet och psykisk hälsa hos skolungdomar. Projektet ska bidra till att utvärdera om förlängda skoldagar med läxhjälp och fysiska aktiviteter förbättrar psykisk hälsa, kognition, skolprestation och minskar ojämlikhet i hälsa hos ungdomar. Bakgrunden till satsningen är att svenska ungdomar rör på sig för lite och sitter still för mycket. Samtidigt drabbas allt fler ungdomar av psykisk ohälsa.

  Företagens webbplatser vänder sig till barnidrott med kommersiella krafter – ny avhandling från Gymnastik- och idrottshögskolan GIH

  Doktorsavhandlingen Barn- och ungdomsidrott till salu: Om begär, immateriellt arbete och kommersialisering av Jesper Karlsson (Gymnastik- och idrottshögskolan GIH) undersöker företag som säljer idrottstjänster till barn och ungdomar i Sverige. ”Det som förvånade mig var att det idag finns företag som erbjuder idrott till allt från bebisar och yngre barn till ungdomar”, säger Jesper Karlsson.

  Ny avhandling från GIH | Towards evidence-based classification in para-cycling av Johanna Liljedahl

  I sin avhandling Mot evidensbaserad klassificering i paracykel har Johanna Liljedahl undersökt hur olika typer av funktionsnedsättningar påverkar prestationen inom paracykling. Paracykling utövas av atleter med olika typer av funktionsnedsättning, och klassificeringarna är till för att minimera påverkan av funktionsnedsättningar på prestationen och syftet med avhandlingen var att undersöka hur olika typer av funktionsnedsättningar påverkar prestationer inom paracykling.

  Lediga platser | Koordinator och utvecklare till Riksidrottsuniversitet i Stockholm | Sök senast den 2 juni 2022

  I anställningen ingår att under arbetsledning från närmaste chef på GIH arbeta med uppdrag för RIU Stockholm. Arbetsuppgifterna innefattar strategisk planering och ansvar för den löpande verksamheten i form av genomförande av start- och planeringssamtal med studenter samt kommunikation med RF/DF/SF, tränare och lärare om studenters behov. I uppdraget ingår bland annat också att arbeta med att skapa en mötesplats och ett kompetenscentrum för en elitidrottsmiljö i Stockholmsregionen.

  Ny kurs startar på GIH: Idrottslärans Rörelsepraktiker

  Kursen heter Idrottslärans Rörelsepraktiker (7,5 HP) och är en kurs på avancerad nivå som fokuserar på ämneskunskaper i dans, friluftsliv och idrott. Den genomförs på GIH under HT-2022. Kursen är campusförlagd, går på kvartsfart och riktar sig till lärare i idrott och hälsa som undervisar idrott i något eller några av dessa ämnen, samt till adjunkter i idrottslärarutbildning. Kursen undervisas av svenska disputerade forskare som är experter i fältet.
  Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial