More
  Home Tags Idrottslärare

  Tag: idrottslärare

  Lediga platser | Universitetsadjunkt i idrottsvetenskap, inriktning idrottslära, till Institutionen för idrottsvetenskap, Malmö universitet | Ansök senast 2022-02-13

  Som universitetsadjunkt i idrottsvetenskap med inriktning idrottslära kommer du huvudsakligen arbeta med undervisning inom lärarprogrammet. I tjänsten ingår kursansvar med utbildningsplanering, examination på grundnivå samt att bedriva forsknings- och utvecklingsarbete. Inom kunskapsområdet idrottslära kommer du undervisa i olika delar såsom atletisk form (t.ex friidrott), bollspelsform, essentiell form (t.ex. orientering och simning) samt friluftsform.

  Lektor i utbildningsvetenskap, inriktning specialpedagogik (100%), till Gymnastik- och idrottshögskolan, Stockholm. Sök senast 15 maj 2018

  Den aktuella tjänstens inriktning är undervisning i utbildningsvetenskap samt specialpedagogik för skolan som utbildningsområde samt inom ramen för ämnet idrott och hälsa. Innehavaren av anställningen förväntas bedriva forskning inriktad mot barn och unga med olika former av funktionsvariation såväl i ämnet idrott och hälsa som i föreningsdriven idrott och/eller annan fysisk aktivitet.

  Lärare i idrottsvetenskap, inriktning idrottslära med särskilt fokus hälsodidaktik (100%) till Gymnastik- och idrottshögskolan, Stockholm. Sök senast 15 maj 2018

  Den aktuella tjänsten har en inriktning mot skolämnet idrott och hälsas ämnesdidaktik med betoning på hälsodidaktik. Här avses integrering av teori och praktik avseende planering, utformning och utvärdering av undervisning i hälsa i vid bemärkelse och livsstilsrelaterade frågor. Disputerad sökande kan efter anställning ansöka om att bli befordrad till lektor.

  Lärare i idrottsvetenskap, inriktning idrottslära (100%) till Gymnastik- och idrottshögskolan, Stockholm. Sök senast 15 maj 2018

  Den aktuella tjänsten har en inriktning mot kunskapsområdet Idrottslära och ämnesdidaktik. I anställningen ingår undervisning och handledning inom idrottslärans olika rörelsekulturer med särskilt fokus på bollaktiviteter i lekar och spel, samt undervisning inom den utbildningsvetenskapliga kärnan. Disputerad sökande kan efter anställning ansöka om befordran till lektor.

  Lärare i idrottsvetenskap, inriktning idrottslära (100%) till Gymnastik- och idrottshögskolan, Stockholm. Sök senast 15 maj 2018

  Den aktuella tjänsten har en inriktning mot kunskapsområdet Idrottslära och ämnesdidaktik. I anställningen ingår undervisning och handledning inom idrottslära med särskilt fokus på motorisk träning och gymnastik för grundskolans åldrar. Disputerad sökande kan efter anställning ansöka om befordran till lektor.

  Lärare i idrottsvetenskap, inriktning idrottslära (100%) till Gymnastik- och idrottshögskolan, Stockholm. Sök senast 15 maj 2018

  Den aktuella tjänsten har en inriktning mot kunskapsområdet Idrottslära och ämnesdidaktik. I anställningen ingår undervisning och handledning inom idrottslärans olika rörelsekulturer med särskilt fokus på friluftsliv i skilda miljöer och under olika årstider samt simning och livräddning. Disputerad sökande kan efter anställning ansöka om befordran till lektor.

  Idrottslärarens drömmar och dilemman – TV-serie om idrott och hälsa i skolan

  Sex TV-program om innehållet och komplexiteten i skolans idrott- och hälsaämne. Vi får träffa idrottslärare och forskare som ger oss kunskap om hur man kan arbeta för att motivera eleverna. Lärare berättar hur de använder sig av uttryckande dans, yoga och äventyrspedagogik. Hur kan man använda digital teknik i undervisningen och vad har egentligen rummet för betydelse? Innehåll Program 1: OMÖJLIGT...
  Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial