Är du rädd för dina egna barn, lilla mamma? Om socialt entreprenörskap inom idrotten

uk-flagIn English

Tomas Peterson
Institutionen för idrottsvetenskap, Malmö universitet


Denna text innehåller en reflektion över barn- och ungdomsidrottens utveckling i Sverige. Antalet aktiva och aktiviteter inom RF har minskat under 2000-talet, detta trots de stora reformerna ”Handslaget” och ”Idrottslyftet”, vars grundtanke var att försöka rekrytera och aktivera de barn och ungdomar som inte redan var medlemmar i en idrottsförening. Det finns förmodligen både externa och interna faktorer som påverkar att utvecklingen istället synes gå åt andra hållet. Till de externa hör att idrotten får en allt större konkurrens av idrottslig eller idrotts-lik verksamhet på ideell eller kommersiell grund. Denna konkurrerande verksamhet gynnas dessutom av samhällsprocesser som individualisering, kommersialisering och digitalisering, samt av ett tvåtredjedelssamhälle där en underklass cementeras utifrån strukturella faktorer som social klass, genus och etnicitet.

Interna faktorer som samspelar med och förmodligen också förstärker dessa yttre faktorer är att samhällets stöd till idrottsrörelsen fördelas ojämnt, så att rika föreningar i rika kommuner gynnas, liksom pojkdominerade lagidrotter. Idrottens inre verksamhet tilltalar dessutom snarare de elitsatsande än de breddsatsande. I många idrottsgrenar måste man börja mycket tidigt för att ”hänga med”. De som startar senare slutar tidigare. Företeelser som selektion, rangordning och utslagning, nivågruppering, tidig specialisering, föräldra- och ledarpress etc. är skäl till att lämna idrotten i unga år, även om man faktiskt vill stanna kvar. Många idrotter kräver ett stort föräldraengagemang osv. RF för nu en omfattande diskussion om hur dagens elitidrottsfokus kan kompletteras med breddidrott med tävlingsinslag och med motionsidrott. I texten beskrivs ett antal projekt som grundar sig på socialt entreprenörskap och som skulle kunna bidra till en sådan utveckling.


Hämta ned fulltextversionen av artikeln här!


I samband med att Tomas Peterson lämnade sin tjänst som professor i idrottsvetenskap vid Malmö Universitet i juni 2017, blev han ombedd att hålla ett föredrag över valfritt ämne. Han valde då att göra en betraktelse över några utvecklingslinjer i svensk barn- och ungdomsidrott under de senaste femtio åren, med betoning på vad som har hänt under 2000-talet. Här publiceras föredraget i redigerat skick.


Läs mer på idrottsforum.orgs temasidor om

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.