Institutionen för idrottsvetenskap, Malmö högskola söker ny prefekt

Malmö högskola

Malmö högskola startades 1998 och är Sveriges yngsta och största högskola med cirka 25 000 studenter. I juni 2016 kom beskedet från regeringen att lärosätet ska bli universitet. Vår utbildnings- och forskningskultur är flervetenskaplig, problemorienterad och samhällsrelevant. Malmö högskola är organiserad i fem fakulteter: Hälsa och samhälle (HS), Kultur och samhälle (KS), Lärande och samhälle (LS), Odontologiska fakulteten (OD) samt Teknik och samhälle (TS).

Fakulteten för lärande och samhälle

Fakulteten för lärande och samhälle karaktäriseras av ett nytänkande när det gäller utbildningarnas utformning och samarbeten med skolor, kommuner, organisationer och näringsliv. Fakulteten, som har ca 7 500 studenter och 320 anställda, organiseras i sex institutioner: Barn, unga, samhälle (BUS), Idrottsvetenskap (IDV), Individ och samhälle (IS), Kultur, språk, medier (KSM), Natur, miljö, samhälle (NMS) och Skolutveckling och ledarskap (SOL). Fakulteten har tillstånd för utbildning i samtliga program med förskollärarexamen och lärarexamen som mål och för idrottsvetenskaplig och utbildningsvetenskaplig utbildning på forskarnivå. Dessutom ges program för studie- och yrkesvägledare och specialpedagoger/speciallärare.

Institutionen för idrottsvetenskap (IDV)

Anställningen har sin placering vid Institutionen för idrottsvetenskap (IDV). IDV har under de senaste tio åren växt till en av de större idrottsvetenskapliga institutionerna i Norden med ca 300 helårsstudenter och 36 anställda. På institutionen bedrivs en omfattande verksamhet inom såväl utbildning som forskning, ofta i nära samverkan med idrotts- och skolsamhället. I dagsläget har IDV närmare 400 samverkanspartner. Utbildningar ges på grundnivå, på avancerad nivå och forskarnivå. Vår forskning tar i hög grad sin utgångspunkt i samhällsvetenskapliga och humanistiska perspektiv, men en breddning mot idrottsmedicinska och naturvetenskapliga perspektiv pågår. Inom institutionen bedrivs samverkansprojekt och uppdragsverksamhet, regionalt, nationellt och internationellt.

Uppdrag

Uppdraget är att driva och utveckla verksamhetens alla delar på Institutionen för idrottsvetenskap vid Malmö högskola. Uppdraget som prefekt är både strategiskt och operativt. Prefekten företräder arbetsgivaren och har personal- och budgetansvar. Uppdraget innebär vidare ett nära samarbete med dekan och prefekten ingår i fakultetens ledningsgrupp.

Under de kommande åren kommer Malmö högskola att gå från högskola till universitet. Prefekten har en viktig roll i att skapa förutsättningar för denna utveckling och samla institutionen kring gemensamma strategier och mål. För att lyckas i uppdraget krävs förmåga och intresse för att leda och utveckla grundutbildningen samt samla och stärka institutionens forskningsmiljöer.

Prefekten är verksamhetsansvarig för utbildning på grund-, avancerad- och forskarnivå, forskning och samverkan. Prefekten leder, koordinerar och utvecklar verksamhetens alla delar i dialog med medarbetarna. Förmåga att initiera och samordna arbete med övriga delar av Malmö högskola samt med nationella och internationella kontakter är av stor betydelse. Prefekten tillvaratar och utvecklar medarbetarnas kompetens och inspirerar till utveckling och upprätthållande av god kvalitet i utbildning och forskning.

Högskolan lägger stor vikt vid ett ledarskap som främjar en inkluderande och likvärdig arbetsmiljö för såväl anställda som studenter vid institutionen.

Kvalifikationer

Vi söker Dig som har doktorsexamen inom ett för uppdraget relevant område. Dokumenterad pedagogisk erfarenhet från högskolesektorn krävs liksom god behärskning av svenska och engelska i tal och skrift. Vidare har du dokumenterad erfarenhet av att driva forsknings- och/eller utbildningsprojekt.

Meriterande är tidigare chefserfarenhet med budget och personalansvar, gärna inom offentlig verksamhet. Erfarenhet av professionsutbildning och en god förankring i vetenskapssamhället, både nationellt och internationellt är också meriterande. Vi förutsätter att du har intresse av och känner engagemang för alla delar av institutionens verksamhet, liksom för fakultetens och Malmö högskolas utveckling. Stor vikt kommer att fästas vid personlig lämplighet.

Övrigt

Prefektuppdraget är på tre år (med möjlighet till förlängning i ytterligare tre år) och förenas med en läraranställning, tillsvidare på Malmö högskola. Tillträde 2017-07-01 eller enligt överenskommelse. För uppdraget som prefekt utgår särskilt uppdragstillägg.

Malmö högskola är en arbetsplats som präglas av ett öppet och inkluderande synsätt, där likabehandling tillför mervärde i vår verksamhet.

Upplysningar

Ansökan

Sista ansökningsdag är 2017-01-16. Din ansökan består av personligt brev och CV. Ange referensnr: REK 2.2.1-2016/221. Skicka din ansökan elektroniskt till jobb@mah.se.

Meriterna kan dokumenteras med vägledning av Malmö högskolas meritportfölj för lärare och forskare. Se även Malmö högskolas anställningsordning.

Fackliga företrädare

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.