Högskolelektor i utbildningsvetenskap (100%) till Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH). Sök senast den 19 maj, 2019

Ämnesbeskrivning

Utbildningsvetenskap är ett flervetenskapligt ämne som består av studier och forskning om lärande, undervisning, kunskapsbildning och kunskapstraditioner. Den utbildningsvetenskapliga kärnan behandlar områden som är centrala i yrkesutbildningen till lärare och är specifika för den skolform som lärarexamen är inriktad mot.

Idrottsvetenskap är ett flervetenskapligt ämne som tar sin utgångspunkt i idrottsliga praktiker som belyses utifrån humanistiska och samhällsvetenskapliga respektive medicinska och naturvetenskapliga perspektiv. Vid GIH förekommer undervisning och forskning inom de humanbiologiska, humanistiska och samhällsvetenskapliga kunskapsfälten, fördelade på tre övergripande inriktningar: prestation och träning, fysisk aktivitet och hälsa respektive kultur och lärande. Vid GIH finns Laboratoriet för biomekanik och motorisk kontroll (BMC), Åstrandlaboratoriet (ÅL) och Laboratoriet för tillämpad idrottsvetenskap (LTIV).

Arbetsuppgifter

I anställningen ingår de arbetsuppgifter som normalt är förenade med ett lektorat, såsom undervisning och forskning, verksamhetsförlagd utbildning, handledning av självständigt arbete på grundnivå och avancerad nivå. Handledning och undervisning på forskarutbildningsnivå kan förekomma. Vidare ingår kursadministrativa uppgifter samt kursutveckling på grundnivå och avancerad nivå. Därtill kan interna och externa förtroendeuppdrag samt nationell och internationell ämnesrepresentation förekomma.

Undervisningen äger främst rum inom ämneslärarprogrammet, men undervisning inom andra program, på fristående kurser och inom uppdragsutbildning kan förekomma. Inom grundutbildningen sker undervisningen i huvudsak på svenska.

Behörighetskrav

Behörig att anställas är den som har:

  • Avlagt doktorsexamen inom utbildningsvetenskap, pedagogik eller idrottsvetenskap.
  • Avlagt lärarexamen.
  • Visat pedagogisk skicklighet.
  • Har förmåga att samarbeta samt den förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för anställningen vilket bland annat beskrivs i GIH:s medarbetarskapspolicy.

Bedömningsgrunder

För denna anställning har följande bedömningsgrunder fastställts:

  • Mycket stor vikt läggs vid vetenskaplig skicklighet avseende forskning inom utbildningsvetenskap, pedagogik eller idrottsvetenskap.
  • Mycket stor vikt läggs vid dokumenterad pedagogisk skicklighet samt erfarenhet av undervisning och handledning inom anställningens inriktning.
  • Mycket stor vikt fästs vid personlig lämplighet för anställningen, det vill säga den förmåga som i övrigt behövs för att kunna fullgöra anställningen väl, såsom samarbetsförmåga, förmåga till långsiktigt engagemang och eget ansvar.
  • Stor vikt läggs vid dokumenterad förmåga att samverka med skolan som utbildningsområde och det omgivande samhället samt med företrädare för forskningsfältet både nationellt och internationellt.
  • Stor vikt läggs vid erfarenhet av det specialpedagogiska fältet.
  • Vikt läggs vid god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska.
  • Vikt läggs vid administrativ skicklighet som är av betydelse för de arbetsuppgifter som ingår i anställningen.
  • Vikt läggs vid erfarenhet av idrottspedagogiska frågeställningar och/eller skolämnet Idrott och hälsa.

Varaktighet/Arbetstid

Anställningen är en tillsvidareanställning motsvarande 100 %, med tillträde den 1 augusti 2019 eller enligt överenskommelse. Vid anställning tillämpas sex månaders provanställning.

Lön

Individuell lönesättning tillämpas.

Ansökningsförfarande

Du ansöker via vår hemsida genom att klicka på knappen “Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen. Handlingar bifogas elektroniskt och ska vara i word- eller pdf-format. Ansökan ska innefatta följande handlingar:

  • sammanställning av utbildningar, anställningar, pedagogiska, vetenskapliga och administrativa meriter samt ledningsuppdrag (CV),
  • kortfattad skriftlig redogörelse för vetenskaplig, pedagogisk och annan verksamhet,
  • förteckning över vetenskapliga och pedagogiska publikationer. Bland dessa ska sökanden ange högst 10 skrifter som åberopas i första hand, och dessa publikationer ska biläggas ansökan

GIH tillämpar referenstagning vid anställning.

Ansökan ska vara GIH tillhanda senast den 19 maj 2019.

Åberopade meriter ska kunna intygas vid anmodan.

GIH verkar för mångfald och jämställdhet inom samtliga anställningskategorier. Vi ser därför gärna sökande med olika bakgrund och erfarenheter.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Kontaktpersoner

 • Marie Nyberg, Enhetschef, 0812053768, marie.nyberg@gih.se
 • Suzanne Lundvall, Prefekt, 070-772 89 01
 • Anna Ekenberg, Facklig företrädare, Saco-S, 08-120 538 02
 • Marjan Pontén, Facklig företrädare, OFR-ST 08-120 538 17

ANSÖK

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.