Førsteamanuensis i idrettspedagogikk till Norges idrettshøgskole

Norges idrettshøgskole (NIH) har som vitenskapelig høgskole et nasjonalt hovedansvar for utdanning, forskning og formidling innen fagfeltet idrettsvitenskap. NIH ble etablert i 1968 og har i dag ca. 220 ansatte og 1500 studenter. Høgskolen har godt utbygde fasiliteter for undervisning og forskning, og det foregår i dag spennende FoU-virksomhet med bl. a. internasjonale samarbeidsprosjekter på en rekke idrettsrelaterte områder. For nærmere informasjon om NIH, se www.nih.no

kropsöving-nih

Det er ledig stilling som førsteamanuensis i idrettspedagogikk ved Norges idrettshøgskole. Stillingen hører inn under Seksjon for kroppsøving og pedagogikk og er ledig for tiltredelse snarest mulig og senest 1. august 2015.

Seksjonens fagområde

Seksjonen arbeider med pedagogisk forskning og utviklingsarbeid, særlig i forhold til kroppsøvingsfagets innhold, praksis, status og teoretiske begrunnelser. Herunder har seksjonen et særlig ansvar for forskning og undervisning i kroppslig læring, bevegelsespedagogikk, tilpasset opplæring og inkludering innen både kroppsøving og idrettsfag. Seksjonen dekker utdanningstilbudene faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag, (FKI), praktisk pedagogisk utdanning (PPU), friluftsliv (FLL) og pedagogutdanning i fysisk aktivitet og funksjonshemming (FAF). Seksjonen tar årlig opp 15 masterstudenter på sitt program og deltar også i to internasjonale masterprogram: Erasmus Mundus in Adapted Physical Activity (EMMAPA) og Erasmus Mundus Transcultural Outdoor Education Studies (TEOS). Undervisning og veiledning gis på alle nivå.

Faglige oppgaver og ansvarsområde

Det søkes etter en person som skal bidra med undervisning og fagutvikling innen fagområdet kroppsøving med vekt på profesjonsfag i kombinasjon med emner som motorisk læring, turn, lek, sal- og aktivitetsfag. Til stillingen ligger emneansvar innen første års BA-program, faglærerutdanningen i kroppsøving og idrettsfag (FKI) og PPU på de nevnte fagområder. Stillingen er tillagt 25 % FoU, og 75 % undervisning det første året, deretter kan en 50-50 % fordeling medregnes.

Krav til kompetanse 

Det kreves doktorgrad innen pedagogikk eller idrettsvitenskap. Søkere må kunne dokumentere en sterk faglig interesse for å utvikle forskningsbasert og nyskapende undervisning. Søkere må ha erfaring fra undervisning innenfor kroppsøving med vekt på turn, lek og sal- og bevegelsesfag. Det kreves formell universitetspedagogisk kompetanse. Tilsatte uten formell universitetspedagogisk kompetanse gis mulighet til godkjent kurs i løpet av to år etter tiltredelsen. Den som tilsettes må kunne undervise på et nordisk språk.

Utvelgelseskriterier

Ved rangering av kompetente søkere vil det bli lagt vekt på:

  • Kvalitet, relevans og omfang av nåværende faglige arbeider
  • Ambisjoner og planer for arbeidet ved seksjonen
  • Dokumentert erfaring fra relevant undervisning, didaktisk utviklingsarbeid, og veiledning
  • Engasjement og vilje til å bidra til fagmiljøets vekst og utvikling
  • Personlig egnethet og gode samarbeidsevner
  • Interesse for og vilje til å bruke studentinvolverende undervisningsformer, besitte et repertoar av læringsaktiviteter herunder digital kompetanse.

Arbeidsbetingelser

Lønn og andre arbeidsvilkår tilbys etter statens satser, stillingskode 1011 førsteamanuensis. Tilsettingen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn. Vi har obligatorisk medlemskap i Statens Pensjonskasse.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil kunne bli innkalt til intervju, og eventuell prøving av pedagogiske kvalifikasjoner.

NIH ønsker at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med flerkulturell bakgrunn.

Som IA-virksomhet legger vi vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med nedsatt funksjonsevne.

I henhold til Offentlighetsloven § 24, 2. ledd, kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Kontaktpersoner

Nærmere opplysninger om stillingen kan en få ved å vende seg til:

Stillingsannonse på nih.no.

Søk stillingen innen  24 mars 2015.

I tillegg til elektronisk CV og søknaden skal følgende dokumentasjon legges ved:

  • Kopier av vitnemål, attester og andre vedlegg som er relevante for stillingen (makdimalt 10 vitenskapelige arbeider)
  • Vitenskapelige arbeider,
  • En fullstendig fortegnelse over de arbeidene som leveres inn.
Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.