More
  Home News Doktorander i idrottsvetenskap med inriktning humaniora och samhällsvetenskap inom forskarskolan Lärande i...

  Doktorander i idrottsvetenskap med inriktning humaniora och samhällsvetenskap inom forskarskolan Lärande i mångkulturella samhällskontexter. Ansök senast den 14 januari 2019

  Ref Rek2.2.1-2018/281

  Forskarskolan Lärande i mångkulturella samhällskontexter

  Forskarskolan Lärande i mångkulturella samhällskontexter samlar doktorander som intresserar sig för globalisering, mångkulturalitet och utbildning. Inom ramen för fem olika forskarutbildningsämnen undersöks hur utbildning organiseras och lärande sker i ett samhälle präglat av migration, digitalisering och politisk rörelse. Dessa processer har bidragit till nya mångkulturella och transnationella sammanhang i vilka barndom och vuxenhet formas och innebär förändringar i skola, samhälle och människors vardagsliv.

  Forskarutbildningsämnet idrottsvetenskap med inriktning samhällsvetenskap och humaniora söker två doktorander som ska ingå i forskarskolan Lärande i mångkulturella samhällskontexter.

  Idrottsvetenskap med inriktning samhällsvetenskap och humaniora, Idvsh

  Forskarutbildningen i idrottsvetenskap med inriktning samhällsvetenskap och humaniora har fokus på idrottens former och betydelser i samhället i dåtid, nutid och framtid. Idrott förstås inom utbildningen som alltifrån tävlingsidrott, motions- och upplevelseidrott till idrott som skolämne samt friluftsliv och fysisk rekreation. Idrottens del i samhället undersöks utifrån problemkomplex som idrottens reglering och normbildning; statens, marknadens och det civila samhällets förhållande till idrotten; idrottens egna selekteringsmekanismer; på vilket sätt samhällsstrukturer och sociala kategorier såsom bland andra genus, etnicitet, sexualitet, generation och social klass påverkar och påverkas av idrotten.

  Forskningsmiljön i idrottsvetenskap består av ett 15-tal forskare och ungefär lika många forskarstuderande. Forskningen är flervetenskaplig och med stark samhällsrelevans. Utgångspunkten är att samhällsaspekter – såsom jämställdhet, socioekonomi och kulturell mångfald – alltid påverkar idrotten, samtidigt som idrotten är av sådan betydelse att den även utövar ett inflytande på samhället.

  Innehåll och arbetsuppgifter

  Den som är anställd som doktorand skall främst ägna sig åt egen forskarutbildning (med arbetet förlagt till Malmö universitet. Institutionstjänstgöring om 20% kan förekomma. Bestämmelser om anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7). Avsedd examen är filosofie doktor, vilket motsvarar 4 års forskarutbildning på heltid.

  Behörighet

  Beredningen av antagning till utbildning på forskarnivå och anställning som doktorand sker parallellt. Grundläggande behörighet för antagning har den som har:

  1. avlagt en examen på avancerad nivå,
  2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller
  3. på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.  (HF 7 kap 39 §)

  Särskild behörighet

  Särskild behörighet har den som har de nödvändiga språkkunskaper som betingas av utbildningen samt med godkänt resultat ventilerat ett självständigt arbete om minst 15 hp på avancerad nivå inom idrottsvetenskap, eller motsvarande kunskaper som av Malmö universitet bedöms vara likvärdiga.

  Bedömningsgrunder

  Vid urval mellan sökande till ledigförklarad utbildningsplats används förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå (HF 5 kap § 5).

  Grunden för urval bland behöriga sökande är graden av förmåga att tillgodogöra sig utbildningen och nå dess mål. Vid bedömning av behöriga sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildningen tas hänsyn till sökandes självständighet och planering av tidigare arbeten; sökandes tidigare visade förmåga att slutföra arbeten adekvat; sökandes förmåga att kunna formulera undersöknings- och problemområden, både i tidigare arbeten och i forskningsplanen för det planerade avhandlingsarbetet; grad av metodologisk och vetenskaplig mognad i tidigare utförda arbeten, samt i forskningsplanen, och förmåga till kommunikation, både skriftligt och muntligt.

  Vid antagning tas hänsyn till de nödvändiga språkkunskaper som betingas av utbildningen.

  Upplysningar

  Kontaktperson för Institutionen för idrottsvetenskap, Prefekt Torun Mattsson, torun.mattsson@mau.se, 0709655307

  Kontaktperson för ämnet idrottsvetenskap med inriktning samhällsvetenskap och humaniora: Docent, studierektor Kutte Jönsson, kutte.jonsson@mau.se, 040-6658644

  Kontaktperson för forskarskolan Lärande i mångkulturella samhällskontexter: Professor Malin Ideland, malin.ideland@mau.se, 040-665 82 41

  Inför rekryteringsarbetet har Malmö universitet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

  Ansökan

  Du söker anställningen via Malmö universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen “Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast 2019-01-14.

  Ansökan skall innehålla:

  1. Ansökningsbrev med beskrivning av din bakgrund och intresse för forskarutbildningen (max 2 sidor)
  2. Styrkt meritförteckning
  3. Kortfattad forskningsplan som presenterar forskningsinriktning och avhandlingsidé samt hur denna relaterar till den specifika utlysningen (max 4 sidor)
  4. Självständiga arbeten på avancerad nivå
  5. Publikationer du i övrigt vill åberopa (t.ex. forskningsrapporter eller vetenskapliga artiklar, max 3 st)
  6. Vidimerade betyg och intyg (ex examensbevis, arbetslivserfarenhet)
  7. Referenser

  Övrigt

  Anställningen gäller heltid och är tidsbegränsad enligt Högskoleförordningen 5 kap, 7 §. Malmö universitet är en arbetsplats och ett lärosäte som präglas av ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet.

  Tillträde

  Tillträdesdatum är 2019-09-01.

  Fackliga företrädare

  SACO Therese Vincenti Malmgren, therese.vincenti_malmgren@mau.se
  Lärarförbundet Monika Kristiansson, monika.kristiansson@mau.se
  ST Naser Eftekharian, naser.efterkharian@mau.se

  Välkommen med din ansökan!

   Ansök

  Print Friendly, PDF & Email

  LEAVE A REPLY

  Please enter your comment!
  Please enter your name here

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
  %d bloggers like this: