Disputation | Hjärtfrekvensmetoden för beräkning av syreupptagning under gång- och cykelpendling. Utvärderingar baserade på reproducerbarhets- och validitetsstudier av hjärtfrekvensmetoden och ett bärbart metaboliskt system av Jane Salier Eriksson, Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) Stockholm

Tid: 28 sep kl 09:00 – 12:00, 2018
Plats: Aulan, GIH


Fredagen den 28 september 2018 klockan 09:00 disputerar Jane Salier Eriksson i idrottsvetenskap. Avhandlingens titel är “The heart rate method for estimating oxygen uptake in walking and cycle commuting Evaluations based on reproducibility and validity studies of the heart rate method and a portable metabolic system”.

Avhandlingen handlar om metodologiska utmaningar vid mätning eller uppskattning av syreupptagning vid gång- och cykelpendling som utvärderas med ett bärbart metaboliskt system och en metod som använder relationen mellan hjärtfrekvens och syreupptagning.

Opponent är professor Jostein Hallén, Norges idrettshøgskole.

Huvudhandledare är Professor Peter Schantz, GIH, och bihandledare är docent Hans Rosdahl, GIH.

Betygsnämnden består av:

    • Professor Eva Jansson, Karolinska Institutet
    • Professor Ulf Ekelund, Norges Idrottshögskola
    • Docent Filip Larsen, GIH

Läs mer om avhandlingen här.

Alla som är intresserade är hjärtligt välkomna!

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.