More
    Home Tags Jane Salier Eriksson

    Tag: Jane Salier Eriksson

    Disputation | Hjärtfrekvensmetoden för beräkning av syreupptagning under gång- och cykelpendling. Utvärderingar baserade på reproducerbarhets- och validitetsstudier av hjärtfrekvensmetoden och ett bärbart metaboliskt system av Jane Salier Eriksson, Gymnastik-...

    Avhandlingen handlar om metodologiska utmaningar vid mätning eller uppskattning av syreupptagning vid gång- och cykelpendling som utvärderas med ett bärbart metaboliskt system och en metod som använder relationen mellan hjärtfrekvens och syreupptagning.
    Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial