More
  Home Tags Swedish School of Sport and Health Sciences

  Tag: Swedish School of Sport and Health Sciences

  New international Nordic master in friluftsliv (outdoor) studies

  For the first time, four Nordic institutions for higher education have developed a common Nordic Master in Friluftsliv (Outdoor studies). The studies are full-time for a two-year period. The program provides knowledge about health perspectives related to outdoor life, green urban environments and a strengthened ability to understand and experience nature. The program is in English and starts in the fall of 2020.

  Public defence of doctoral thesis | Physical activity among patients with cardiovascular disease: a predictor of hospital care utilisation and mortality in clinical work | by Amanda Ek, Swedish...

  The results of this thesis by Amanda Ek have a clinical impact. Asking patients on a cardiac infirmary ward about their physical activity level and sedentary time may identify individuals in need of behavioural changes. By identifying and supporting individuals who need to increase their PA level, clinicians may potentially decrease the utilisation of inpatient care and also lower the risk of all-cause mortality among individuals with cardiovascular disease.

  Högskolelektor i idrottsvetenskap, inriktning rörelselära (100%) till Gymnastik- och idrottshögskolan GIH. Ansök senast den 6 januari 2020

  Anställningens inriktning är mot området rörelselära, biomekanik och motorisk kontroll, där utveckling och genomförande av kurser inom idrottsteknologi förekommer. I anställningen ingår de arbetsuppgifter som normalt är förenade med ett lektorat, såsom att driva och utveckla undervisning och forskning samt handledning av självständigt arbete på grundnivå och avancerad nivå. Handledning och undervisning på forskarutbildningsnivå kan förekomma.

  Högskolelektor i idrottsvetenskap, inriktning sport management (100%) till Gymnastik- och idrottshögskolan GIH. Ansök senast den 6 januari 2020

  I anställningen ingår de arbetsuppgifter som normalt är förenade med ett lektorat, såsom att driva och utveckla undervisning och forskning. Undervisningen äger främst rum inom sportmanagementprogrammet vid GIH, men undervisning inom andra program, på fristående kurser och inom uppdragsutbildning kan förekomma. Inom grundutbildningen sker undervisningen i huvudsak på svenska, på avancerad nivå på engelska.

  Biträdande lektor i idrottsvetenskap, inriktning molekylär muskelfysiologi och nutrition (100%) till Gymnastik- och idrottshögskolan GIH. Ansök senast den 6 januari 2020

  Innehavaren av tjänsten ska arbeta med studier inom proteinomsättning hos människa företrädesvis inom Åstrandlaboratoriet och förväntas därför ha en mycket god metodologisk kunskap om och erfarenhet av biokemiska, molekylärbiologiska samt mass-spektrometriska analysmetoder och provtagningstekniker för humana blodprover och muskelprover. Andelen forskning utgör i normalfallet 50%. Handledning och undervisning på forskarutbildningsnivå kan förekomma.

  Högskolelektor i utbildningsvetenskap (100%) till Gymnastik- och idrottshögskolan GIH. Ansök senast den 6 januari 2020

  Utbildningsvetenskap är ett flervetenskapligt ämne som består av studier och forskning om lärande, undervisning, kunskapsbildning och kunskapstraditioner. Idrottsvetenskap är ett flervetenskapligt ämne som tar sin utgångspunkt i idrottsliga praktiker som belyses utifrån humanistiska och samhällsvetenskapliga respektive medicinska och naturvetenskapliga perspektiv.

  Biträdande lektor i utbildningsvetenskap, inriktning specialpedagogik (50%) till Gymnastik- och idrottshögskolan GIH. Ansök senast den 6 januari 2020

  Den aktuella tjänstens inriktning är att driva och utveckla undervisning i utbildningsvetenskap med inriktning specialpedagogik för skolan som utbildningsområde, verksamhetsförlagd utbildning samt forskning inom kunskapsområdet. Denna forskning kan vara inriktad mot studier av inkludering av barn och unga med olika former av funktionsvariation såväl i ämnet idrott och hälsa som i föreningsdriven idrott och/eller annan fysisk aktivitet.

  Högskoleadjunkt i idrottsvetenskap, inriktning idrottslära, särskilt gymnastik (100%) till Gymnastik- och idrottshögskolan GIH. Ansök senast den 6 januari 2020

  I anställningen ingår att driva och utveckla undervisning, handledning och kursutveckling, på grundnivå och avancerad nivå samt FoU inom idrottsvetenskap med inriktning mot idrottslära, särskilt gymnastik och motorik i vid bemärkelse. Huvudsakligt fokus för undervisningen i denna tjänst är undervisning i allsidig rörelseträning med inriktning mot gymnastik. Vidare ingår kursadministration samt arbete med kvalitetssäkring.

  Offentligt försvar av doktorsavhandling | Glitch i Idrottslandet: en kritiskkreativ undersökning av queeranden inom svensk idrott(svetenskap) | Eva Linghede, GIH, fredagen den 13 december 2019

  Det här är en avhandling om glitchande idrottare. Om glitch i relation till dominerande berättelser inom idrottsforskning. Och om ett glitchande sätt att vetenskapa. Avhandlingen består av fyra artiklar och en inledande ramberättelse - kappan. En knallrosarosa läderkappa med krånglande dragkedja, glittriga silvernitar och sömmar som spruckit och spricker. Här och var väller lager på lager av ljusrosa tyllfoder fram.

  Sport Scholar Profile | Magnus Kilger, Swedish School of Sport and Health Sciences (GIH)

  Magnus Kilger is a senior lecturer in Sport Science at GIH in Stockholm. His PhD project investigated the selection process in talent selection camps for the youth national teams in Sweden. Presently, his primary research interest is in talent management and youth identity in sporting contexts. Magnus has been coaching football and floorball on different levels for many years.
  Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial