More
  Home Tags Swedish School of Sport and Health Sciences

  Tag: Swedish School of Sport and Health Sciences

  Gymnastik- och idrottshögskolan GIH får 4,7 miljoner kronor till forskning om fysisk aktivitet och psykisk hälsa hos skolungdomar

  GIH får 4,7 miljoner kronor av Familjen Kamprads stiftelse till ett forskningsprojekt om fysisk aktivitet och psykisk hälsa hos skolungdomar. Projektet ska bidra till att utvärdera om förlängda skoldagar med läxhjälp och fysiska aktiviteter förbättrar psykisk hälsa, kognition, skolprestation och minskar ojämlikhet i hälsa hos ungdomar. Bakgrunden till satsningen är att svenska ungdomar rör på sig för lite och sitter still för mycket. Samtidigt drabbas allt fler ungdomar av psykisk ohälsa.

  Disputation | Skeletal muscle fiber types in man: With special reference to anabolic signaling and mitochondrial bioenergetics | Sebastian Edman, GIH, fredagen den 16 december 2022

  Människans skelettmuskel består av en blandning av långsamma, men uthållighetsorienterade, och snabba men lätt trötta fibrer. Sebastian Edmans avhandling syftar till att skildra några av de typspecifika egenskaperna hos skelettmuskelfibrer som orsakar denna skiljaktigheter av egenskaper.

  Disputation | Exercising on the edge: mitochondrial and metabolic responses to intense training | Mikael Flockhart, GIH, Torsdagen den 22 september 2022

  Mikael Flockharts doktorsavhandling handlar om hur mitokondriell funktion och blodsockerkontroll påverkas akut av träning. Uthållighetsträning används förebyggande och behandlande vid många sjukdomstillstånd. Flockhart har även undersökt påverkan vid hög träningsbelastning. Ett diagnostiskt test för att upptäcka negativa anpassningar till träning har utvecklats; i allvarliga fall kan överträningssyndrom diagnostiseras.

  Disputation | Movement behaviors and cognitive health for office workers | Emil Bojsen-Møller, GIH, fredagen den 18 mars 2022

  Emil Bojsen-Møllers avhandling är en del av ett större forskningsprojekt som syftar till att undersöka hur kontorsarbetares fysiska aktivitetsmönster relaterar till och påverkar kognition, psykisk hälsa och neurofysiologiska mekanismer för dessa. Kunskapen samproduceras med arbetsgivare och friskvårdsföretag. Syftet med denna avhandling var att belysa hur kontorsarbetares fysiska aktivitetsmönster relaterar till och påverkar kognition och neuroplasticitet.

  Disputation | Performance determinants and classification in paracanoe | Johanna Rosén, GIH, fredagen den 10 december 2021

  I Johanna Roséns avhandling har biomekaniska prestationsvariabler under paddling undersökts hos parakanotiser med funktionsnedsättning i syfte att utveckla och fördjupa kunskapen inom två evidensbaserade klassificeringssystem för para-kajak och para-va´a. Studier som i framtiden undersöker påverkan av funktionsnedsättning på paddlingsprestation och validiteten av systemen bör företrädesvis utföras på vatten för att ytterligare förbättra den ekologiska validiteten.

  Lediga platser | Postdoktor i idrottsvetenskap med inriktning mot träningens neurofysiologi, till Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, i Stockholm | Ansök senast den 15 november 2021

  I arbetsuppgifterna kan ingå medverkan i design av vetenskapliga studier, datainsamling, statistiska analyser, författande av vetenskapliga artiklar, handledning samt kommunikation och samverkan med näringslivspartners. Du kommer att vara involverad i en undersökning avseende effekter av fysisk aktivitet hos personer med stressrelaterad sjukdom samt ett projekt avseende effekter av fysisk aktivitet på olika intensitetsnivåer på biomarkörer för hjärnhälsa.

  Lediga platser | Doktorand inom idrottsvetenskap, inriktning Psykologi, till Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, i Stockholm | Ansök senast den 15 november 2021

  Doktorandprojektet genomförs i samverkan mellan GIH och Avonova Hälsa AB inom ramen för E-PABS under 2022-2026. Doktorandtjänsten innefattar kliniskt arbete med patientgruppen på Avonova Hälsa AB med handledning från såväl GIH som Avonova Hälsa AB. Doktoranden får erfarenhet av vetenskapligt arbete och produktion, och utvecklar ett metodologiskt kunnande inom digital KBT, randomiserad kontrollerad studiedesign samt laborativa studier.

  Lediga platser | Doktorand inom idrottsvetenskap inriktning träningens neurofysiologi, till Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, i Stockholm | Ansök senast den 15 november 2021

  Doktorandprojektet genomförs inom ramen för E-PABS och föreslås omfatta 4 delarbeten med fokus på intensitetens betydelse för effekter av fysisk aktivitet på neurofysiologiska mekanismer för hjärnhälsa. Under 2022-2026 planeras tre större samverkansstudier med detta fokus på akuta och långvariga effekter av fysisk aktivitet i neurologiskt friska individer, individer med ryggmärgsskada samt personer under rehabilitering för stressrelaterad psykisk ohälsa.

  Lediga platser | Prefekt till Institutionen för fysisk aktivitet och hälsa vid Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH. Ansök senast den 17 oktober 2021!

  Som prefekt har du en central och viktig roll på lärosätet. Du är en del av högskolans högsta ledning och har ansvar för institutionens resurser, resultat, medarbetare och utveckling, samt för att verksamheten bedrivs med hög kvalitet och stor relevans. Du tar fram, förankrar och följer upp verksamhetsmål och budget och säkerställer att institutionen har rätt bemanning och kompetens.

  Pressmeddelande | Kan fysisk aktivitet och läxläsning öka elevers välmående och skolresultat?

  En forskningsstudie inom forskningsgruppen Hjärnhälsa och fysisk aktivitet vid GIH ska undersöka hur elever i årskurs 8 påverkas av förlängda skoldagar med schemalagd fysisk aktivitet, ljudböcker och stöttande läxläsning. Studien ska pågå i två år och 2 500 elever från 50 skolor kommer erbjudas att delta. En pilotstudie med sex skolor har påbörjats i augusti och pågår under läsåret 2021–2022.
  Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial