More

  Laudable ambitions, disappointing results

  In this original review for idrottsforum.org by Dominic Malcolm, Peter Krustrup’s long-awaited summing-up of 17 years of research around the health benefits of football, Football as Medicine: Prescribing Football for Global Health Promotion, edited with Daniel Parnell (Routledge), is critically assessed. While commending the basic premise of the book and its trust in football as medicine, he regrets the lack of critical perspectives.

  Avhandling som løfter frem noen viktige spørsmål om idrettens rolle i samfunnet

  Den 7 februari 2020 försvarade Daniel Bjärsholm sin avhandling Idrott som medel – inte som mål: Förutsättningar för socialt entreprenörskap inom idrotten (Malmö universitet). Fakultetsopponent var Solveig Strame från Høgskolen i Molde, och det är också hon som svarar för forumets recension. Efter en genomgång och analys av artiklar och kappan konstaterar vår recensent att Bjärsholms argument för en vidare roll för idrottens ligger rätt i tiden.

  A guide to reading a guide to reading Deleuze

  In her recent book Deleuze and the Physically Active Body (Routledge), Pirkko Markula, kinesiology scholar, dancer, choreographer, examines Gilles Deleuze’s philosophy and demonstrates how the moving body can initiate social change. We commissioned our resident expert on French philosophy Kalle Jonasson to review the book, and his highly readable review offers insights also into his own thoughts on Deleuze.

  Excellent textbook for outdoor learning, albeit not for all

  The textbook Adventure and Society by Simon Beames, Chris Mackie and Matthew Atencio (Palgrave Macmillan) offers a broad, cross-disciplinary study of various societal aspects of adventure, ranging from the everyday to the extreme. We asked Anne Tjønndal for a review, and she finds this superb book to be useful for inclusion into the course literature for under-graduate studies in outdoor learning.

  Captivating read about the early history of baseball

  Long before baseball became America’s national pastime, Europeans of all ages, genders, and classes were playing a similar game with varying names. In his book Pastime Lost: The Humble, Original, and Now Completely Forgotten Game of English Baseball (Nebraska UP), David Block looks for the roots of baseball mainly in England. Our reviewer Isak Lidström is highly appreciative of Block’s efforts, but calls for a wider perspective.

  Värdefull om än överteoretiserande avhandling om vägen till fördjupat lärande

  Heléne Bergentoft disputerade i maj 2019 på avhandlingen Lärande av rörelseförmåga i idrott och hälsa ur ett praktikutvecklande perspektiv (Göteborgs universitetet), i vilken hon ådagalade samband mellan undervisning och lärande av rörelseförmåga samt transfer av kunnande. Suzanne Lundvall reder ut teoretiska utgångspunkter och begrepp i denna inte helt lättlästa men väl läsvärda bok.

  Ground-breaking and inspiring study of women’s cricket in history and today

  Rafaelle Nicholson’s Ladies and Lords: A History of Women’s Cricket in Britain (Peter Lang) offers the first ever academic study of the history of women’s cricket in Britain. Our resident cricket expert is Russell Holden, and he is thoroughly appreciative of Nicholson’s effort, which provides a vital contribution to the existing literature on cricket, but equally has much to offer those in engaged with sport history, sport sociology and leisure studies.

  How to make the most of being a woman – isn’t that the most...

  Kajsa Gilenstam is both really excited by and somewhat disappointed with Jacky Forsyth & Claire-Marie Roberts’ edited work The Exercising Female: Science and Its Application (Routledge). While the chapters together give us a better insight into the topic and really make for an important book for those interested in sport and exercise for women, she writes, there are also instances of gender biased assumptions.

  Tilltalande och genomarbetad lärobok i dans inom skolämnet idrott och hälsa

  I antologin Dans 22: Bevægelse, koreografi og performance, sammanställd av Mie Lykke Nielsen och utgiven av Frydenlund, ges inspiration till 22 danser som alla kan ingå i dans- och idrottsämnen på landets gymnasieskolor. Märtha Gripson, som diskuterade 2016 på avhandlingen Positioner i dans: Om genus, handlingsutrymme och dansrörelser i grundskolans praktik, är vår kunniga, och väldigt nöjda, recensent.

  Märklig bok om ett spännande livsöde

  Torbjörn Andersson konstaterar att boken om Börje Lantz är ”den märkligaste jag hållit i min hand”. Börje Lantz från skånska Tomelilla blev den första svenske fotbollsspelaragenten, och i Agent 001: Börje Lantz – ”Kingen från Tomelilla” (Helsingborgs Idrottsmuseum) berättas impressionistiskt om hans livsgärning i texter och tidningsklipp under redaktion av Ken Olofsson. Vår recensent tycker att fenomenet Lantz förtjänar uppmärksamhet.
  Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial