Call for papers | Idrott, historia & samhälle 2022 | Deadline 2022-05-30

0
21

Nu öppnar redaktionen för bidrag till 2022 års skrift. Svenska idrottshistoriska föreningens (SVIF:s) årsskrift Idrott, historia & samhälle är ett vetenskapligt forum för idrottshistoria i Norden. ”Historia” kan tolkas brett och tidskriften välkomnar bidrag inom områden som rör sport, kroppskultur, hälsa, friluftsliv, media, genus och andra samhällsvetenskapliga och humanistiska ämnen med historiskt perspektiv. Sedan 2012 publiceras referentgranskade artiklar (”peer-review”) skrivna på skandinaviska språk eller engelska. Redaktionen välkomnar även artikelmanus för publicering utanför referentgranskningssystemet, liksom bidrag av debattkaraktär, recensioner och konferensrapporter.

Texterna ska vara originalverk och inte tidigare publicerade. Texten ska inte heller vara under granskning för publicering i andra tidskrifter.

För bidrag till årsskriften gäller följande hållpunkter:

      • 30 maj 2022: Sista datum för inlämnande av artikelbidrag för referentgranskning (”peer review”) (max 8 000 ord). Tidskriften använder fotnoter som referenssystem.
      • 15 augusti 2022: Sista datum för inlämnande av övriga artikelbidrag (max 5 000 ord).
      • 15 augusti 2022: Sista datum för inlämnande av debattinlägg, recension eller konferensrapport (max 1 500 ord).

För mer information och detaljerad författarinstruktion kontakta redaktörsgruppen:


 

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.