More
  Home Tags SVIF

  Tag: SVIF

  Call for papers | Idrott, historia & samhälle 2022 | Deadline 2022-05-30

  Svenska idrottshistoriska föreningens (SVIF:s) årsskrift Idrott, historia & samhälle är ett vetenskapligt forum för idrottshistoria i Norden. ”Historia” kan tolkas brett och tidskriften välkomnar bidrag inom områden som rör sport, kroppskultur, hälsa, friluftsliv, media, genus och andra samhällsvetenskapliga och humanistiska ämnen med historiskt perspektiv. Sedan 2012 publiceras referentgranskade artiklar (”peer-review”) skrivna på skandinaviska språk eller engelska.

  Idrott, Historia & Samhälle | Sport, History & Society, Vol. 2020

  The Swedish Association of Sports Historians (SVIF) publishes a yearbook, Idrott, historia & samhälle (Sports, History & Society) which is a peer-reviewed scholarly journal of sport history, published in Sweden for the Scandinavian market and beyond.The Forum Editor’s pick from the current issue: NORDISK IDROTTSSAMLING UNDER VINTERKRIGET: BANDYLANDSKAMPERNA SVERIGE–FINLAND OCH NORGE–FINLAND I FEBRUARI 1940 by Peter Dahlén.

  Hanserik Tönnheim tilldelas SVIF-priset!

  Hanserik Tönnheim, Malmö, har tilldelats det s.k. SVIF-priset av styrelsen för Svenska idrottshistoriska föreningen. Ur motiveringen: ”Hanserik Tönnheim har under lång tid varit en central person för utgivningen av idrottshistorisk litteratur och forskning i Sverige. Han har också givit ut annan kulturellt och samhälleligt orienterad idrottslitteratur.”

  Idrott, Historia & Samhälle | Sport, History & Society, Vol. 2019

  The Swedish Association of Sports Historians (SVIF) publishes a yearbook, Idrott, historia & samhälle (Sports, History & Society) which is a peer-reviewed scholarly journal of sport history, published in Sweden for the Scandinavian market and beyond. The journal publishes articles in English as well as in Scandinavian languages. “History” is interpreted broadly, and the journal welcomes contributions in various sport related areas with a historical perspective.

  Idrott, Historia & Samhälle | Sport, History & Society, Vol. 2018

  The Swedish Association of Sports Historians (SVIF) publishes a yearbook, Idrott, historia & samhälle (Sports, History & Society) which is a peer-reviewed scholarly journal of sport history, published in Sweden for the Scandinavian market and beyond. We publish articles in English as well as in Scandinavian languages.

  Idrottshistorikernas pris 2014 till Susanna Hedenborg

  Pressmeddeland från Jan Lindroth och Karl Örsan, Svenska idrottshistoriska föreningen   Svenska idrottshistoriska föreningens årliga utmärkelse, SVIF-priset, för 2014 har tilldelats professor Susanna Hedenborg, Malmö, med motiveringen ”för allsidigt och djupgående studium av hästsportens historiska utveckling i Sverige kombinerat med omfattande internationellt samarbete” Susanna Hedenborg är docent i ekonomisk historia (Stockholm) och professor i idrottsvetenskap (Malmö). Hon började sin akademiska karriär med ämnen som...

  Idrott, Historia & Samhälle 2013

  Svenska Idrottshistoriska Föreningens (SVIF)  årsskrift, Idrott, Historia & Samhälle (IHS), har utkommit och landat, om man som denne redaktör är medlem i SVIF och får numret som en del av medlemskapet, i brevlådan. Medlem blir man genom att betala in 150:00 på föreningens Plusgirokonto 93 57 70-8, och anger att inbetalningen avser medlemsavgift för 2014. Förutom årsskriften får man medlemsbladet SVIF-nytt...

  Idrottshistorikernas pris för 2013 till Bill Sund!

  SVIF-priset 2013 Svenska idrottshistoriska föreningens årliga utmärkelse, SVIF-priset på 10.000 kronor, för 2013 har tilldelats professor Bill Sund, Stockholms Universitet, med motiveringen för sin breda akademiska gärning där svensk idrottshistoria infogas i ett teoretiskt historiesociologiskt och internationellt perspektiv, senast manifesterat i en publikation om svensk cykelsport Bill Sund, född 1945, är professor vid Stockholms universitet. Sund disputerade 1987 med avhandlingen Nattens vita slavar:...
  Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial