Universitetslektorer i pedagogik med inriktning mot idrottspedagogik till Umeå universitet. Ansök senast den 15 januari 2020

Diarienummer AN 2.2.1-1595-19

Pedagogiska institutionen är en av de största institutionerna inom den Samhällsvetenskapliga fakulteten med drygt 100 anställda. Institutionen har ett brett utbildningsutbud och medverkar i ett flertal program. Prioriterade områden för forskning och utbildning vid institutionen är Ledarskap, organisation och arbetsliv, Lärande och IKT, Didaktik, utvärdering och bedömning, Genus och pedagogiska processer i samhället, Idrottspedagogik samt Specialpedagogik.

Nu söker vi en eller flera universitetslektorer med intresse av att arbeta med institutionens utbildnings­verksamhet och uppdrag kopplade till Umeå universitets idrottsutbildningar. Institutionen har programansvar för det idrottsvetenskapliga programmet, ämnesansvar för kurser i lärarprogrammen för idrott och hälsa, kursansvar för kurser inom – och tränarprogrammet, och medverkar i idrottskurser som andra institutioner har kursansvar för. Tjänstgöringsort är Umeå.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna består av att arbeta som lärare inom ramen för institutionens grundutbildning men även med olika former av externa uppdrag. I detta ingår att planera, genomföra och utvärdera undervisning samt att handleda och examinera studenter på grund- och avancerad nivå. I anställningen förväntas en hög grad av samverkan med organisationer och myndigheter samt ett aktivt deltagande i institutionens aktiviteter.

Behörighet

Behörig att anställas som universitetslektor är enligt 4 kap. 4 § Högskoleförordningen (HF) och Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet, den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. Behörigheten avser avlagd doktorsexamen i pedagogik, eller motsvarande examen med inriktning mot idrott.

Bedömningsgrunderna och avvägningen mellan bedömningsgrunderna

Vid bedömning av den pedagogiska och vetenskapliga skickligheten kommer särskild och lika vikt fästas vid erfarenheter av undervisning respektive forskning inom det idrottspedagogiska området beskrivet i arbetsuppgifterna

Särskilt meriterande är:

    • erfarenhet av kursutveckling, kursansvar samt administrativ skicklighet inom det aktuella utbildningsområdet
    • aktuella forskningsmeriter inom området samt förmåga att bidra till forskningsutvecklingen inom området

Meriterande är:

    • Högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande samt visad pedagogisk skicklighet och god undervisningsförmåga inom högskolan
    • att framgångsrikt ha planerat och erhållit anslag för forskningsprojekt från externa finansiärer
    • Förmåga att skapa samarbete mellan forskning och utbildning på alla nivåer, förmåga att samverka med andra forskargrupper, samt i övrigt samverka med det omgivande samhället

Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom undervisning såväl på grundnivå som på avancerad nivå. Skickligheten ska vara väl dokumenterad på ett sätt som gör det möjligt att bedöma kvaliteten i den pedagogiska verksamheten.

En allmän bedömningsgrund för lärare vid Umeå universitet är såväl god samarbetsförmåga, som den kompetens och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Ansökan

Behörighets- och bedömningsgrunder återfinns i Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet här. Samhällsvetenskapliga fakultetens anvisningar för ansökan och anvisningar för sakkunnigbedömning hittar du här.

I rekryteringsprocessen ingår intervju, och referenstagning också provföreläsning kan komma att bli aktuellt.

Mer om pedagogiska institutionen, https://www.umu.se/pedagogiska-institutionen/
Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse
Löneform: Månadslön
Kontaktperson: Prefekt Simon Wolming, simon.wolming@umu.se, 090-786 53 02
Fackliga kontakter: SACO – 090-786 53 65, 070-268 87 67; ST – 090-786 54 31;
SEKO 090-786 52 96

Ansök här!

 


Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen. Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.