Universitetslektor i idrottsvetenskap till Linnéuniversitetet @ Kalmar

physical-education-teacher-education

Institutionen för idrottsvetenskap är en av sex institutioner på fakulteten för samhällsvetenskap. Institutionen har ungefär 40 anställda och finns både i Kalmar och i Växjö. Vid institutionen för idrottsvetenskap bedrivs en förhållandevis omfattande utbildning av lärare inom olika skolformer. Institutionen har ett direkt ansvar för utbildning av ämneslärare i idrott och hälsa. Utöver det ansvaret medverkar idrottsvetenskap i ett flertal kurser inom utbildningsprogrammen för förskollärare och grundlärare.

Ämnesområde för befattningen
Idrottsvetenskap

Placeringsort tills vidare
Kalmar

Anställningens omfattning
Tillsvidareanställning på heltid. Vi tillämpar 6 månaders provanställning.

Arbetsbeskrivning
Anställningen riktar sig företrädesvis mot utbildning av lärare inom ämnesområdet idrott och hälsa samt idrottsvetenskaplig forskning.

I arbetsuppgifterna ingår undervisning, handledning och examination på grund- och avancerad nivå, utbildningsplanering, utvecklingsarbete samt samverkansuppdrag. Undervisningen bedrivs både för studenter som studerar på campusförlagda och distansbaserade utbildningar.

I tjänsten ingår arbete med forskningsutveckling inom framförallt området kring lärarprofessionen i idrott och hälsa. I detta ligger både eget forsknings- och utvecklingsarbete och samverkan med forskningsmiljön som har en bred samhällsvetenskaplig och pedagogisk bas.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som lektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Enligt Linnéuniversitetets anställningsordning gäller att den pedagogiska skickligheten ska avse såväl planering, genomförande och utvärdering av undervisning, som handledning och examination. För behörighet till denna anställning krävs dessutom att den sökande har en dokumenterad pedagogisk skicklighet samt en dokumenterat god samarbetsförmåga. För anställningen krävs dessutom genomgången behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning (kan tillhandahållas av Linnéuniversitetet vid anställning) eller motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning av en lektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

Meriterande i övrigt är dokumenterad erfarenhet av undervisning och utbildningsplanering på universitetsnivå kring det innehåll och inom de utbildningsområden anställningen avser, dokumenterad erfarenhet av lärararbete inom skolan eller genomgången lärarutbildning samt dokumenterad erfarenhet av pedagogiskt utvecklingsarbete.

När universitetet anställer nya lärare ska de sökande väljas, som genom en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en framgångsrik utveckling av verksamheten.

Kontaktpersoner

Välkommen med din ansökan senast den 16 oktober 2016. Dnr 2016/2552-2.2.1.

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.