More
  Home Tags Umeå University

  Tag: Umeå University

  Cecilia Stenling disputerar!

  Sport management-forskaren Cecilia Stenling vid Pedagogiska institutionen, Umeå universitet försvarar sin avhandling The Drive for Change: Putting the means and ends of sport at stake in the organizing of Swedish voluntary sport fredagen den 5 juni 2015.

  Forskarprofil | Andreas Stenling, Umeå University

  Befattning PhD-student in psychology Adress Dept. of Psychology, Umeå University, SE-901 87 Umeå E-mail Forskningsinriktning Motivation, Leadership, Statistics, Psychometrics Pågående projekt Leadership and motivational processes in sports (PhD project) Leadership and motivational processes at work Implementation of need supportive structures at the organisational level in Swedish sports clubs Applications of statistical methods in sport and exercise psychology research Talent development in sports Publikationer...

  Forskarprofil | Josef Fahlén, Umeå universitet

  Befattning FD, Docent, Universitetslektor Adress Pedagogiska Institutionen, Umeå Universitet, 901 87 Umeå Telefon +46 (0)90-786 55 38 E-mail Forskningsinriktning Organisationsförändring, idrottspolitik, spontanidrott, idrottsanläggningar, idrottsföreningar Pågående projekt Nya offentliga idrottsanläggningar – för vem, hur och varför? Aktivitetskort på nätet – En studie av ungdomars idrotts- och motionsvanor samt fördelningen av kommunalt stöd. Idrotten i folkhälsoarbetet – en studie av retorik och praktik Publikationer i urval Fahlén, J.,...

  Universitetslektor i pedagogik med inriktning mot skolämnet idrott och hälsa till Umeå universitet

  Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 300 medarbetare och drygt 32 400 studenter har redan valt Umeå universitet. Välkommen med din ansökan! Universitetslektor i pedagogik med inriktning mot skolämnet idrott och hälsa Anställningen ingår i en satsning på och utveckling av det idrottspedagogiska...

  Forskarprofil | Cecilia Stenling, Umeå universitet

  ”Mitt avhandlingsarbete syftar till att genom beskrivning och analys av organiseringen av den svenska idrottssektorn och de idéer, attityder och värderingar som råder inom fältet, belysa vilka möjligheter och hinder det finns för svenska idrottsorganisationer att möta de krav, förväntningar och uppdrag som finns från olika aktörer.”

  Forskarprofil | Josefin Eman, Umeå universitet

  Befattning FD, universitetslektor Adress Sociologiska institutionen, Umeå universitet, SE-901 87 Umeå E-mail Forskningsinriktning Åldrande, genus, kropp och sport Pågående projekt Verksam inom forskningsprojektet Welfare and Work in an Ageing Society finansierat av FAS. Bedriver forskning om män och kvinnor som är idrottsligt aktiva i hög ålder Publikationer i urval The complexity of physical capital: How old male athletes relate to body and health 
International Journal of Men's Health, 12(1): 29-41 2013 Growing old and still...

  Doktorand i pedagogik med inriktning mot idrottspedagogik till Umeå universitet. Ansökan senast 2014-03-31

  Pedagogiska institutionen är en av de största institutionerna inom Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Uneå universitet, med cirka 110 anställda. Prioriterade områden för forskning är Idrottspedagogik, Ledarskap organisation och arbetsliv, Lärande och IKT, Lärande utvärdering och bedömning, Specialpedagogik samt Genus och pedagogiska processer i samhället. Institutionen har ett brett utbildningsutbud med omfattande uppdrag inom lärarutbildningen och medverkar också inom ett flertal...

  Forskarprofil | Inger Eliasson, Umeå universitet

  Befattning Ph.D/ senior lecturer FD., universitetslektor i pedagogik med inriktning mot idrott, särskilt barn- och ungdomsidrott Adress Umeå University, Department of Education Umeå universitet, pedagogiska institutionen SE-901 87 Umeå, Sweden Phone / Telefon +46 (0)90-786 7912 E-mail Homepage / Hemsida Forskningsinriktning Barn- och ungdomsidrott i föreningsliv och skola, idrotten och barnrättsperspektivet, idrottens lärande, fostran och socialisation, genus- och generation inom idrott, idrottens ledarskap och idrottsutveckling, ungdomsidrottens talangutveckling och dess prestationssystem samt specialidrott...

  Forskarprofil | Jonny Hjelm, Umeå universitet

  Befattning Professor i historia Adress Institutionen för idé- och samhällsstudier Umeå universitet 901 87 Umeå E-mail Forskningsinriktning Arbetslivshistoria, fackföreningshistoria, genushistoria, idrottshistoria Pågående projekt Idrottens tävlingsfostran. Konkurrens, prestation och gemenskap inom svensk idrott 1965-200 Publikationer i urval "Fotbollsrörelsen i Sverige", i Jonny Hjelm & Peder Aléx, Efter Arbetet. Studier av svensk fritid. Studentlitteratur, Lund 2000. "Fotbollsamazonerna från Öxabäck", i Idrott, Historia & Samhälle, Svenska Idrottshistoriska Föreningens...
  Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial