Professor i psykologi med inriktning mot idrott och fysisk aktivitet till Umeå universitet. Ansök senast den 30 januari 2020

Ref: AN 2.2.1-1600-19

Institutionen för psykologi söker en professor i psykologi med inriktning mot idrott och fysisk aktivitet. I anställningen ingår att initiera, leda och utveckla forskning vid institutionen. Detta omfattar bland annat att bedriva egen forskning, initiera nya forskningsprojekt och att aktivt arbeta med ansökningar för att erhålla extern finansiering. Forskningen bör i första han ha en inriktning mot idrott och fysisk aktivitet samt bidra till att utveckla institutionens verksamhet. I anställningen ingår undervisning och handledning på samtliga nivåer, aktivt deltagande i institutionens verksamhet och samverkan med omgivande samhälle. Anställningen kan omfatta ledningsuppdrag. Anställningen innefattar interna medel som för närvarande möjliggör forskningstid samt kompetensutvecklingstid. Minst 20 procent av anställningen utgörs av undervisning. Tjänstgöringsort är Umeå. Arbetsuppgifterna förutsätter närvaro på arbetsplatsen.

Behörighet

Behörig att anställas som professor är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet enligt 4 kap. 3 § högskoleförordningen samt Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning av en professor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla det vill säga vetenskaplig och pedagogisk skicklighet.

En allmän bedömningsgrund för lärare vid Umeå universitet är såväl god samarbetsförmåga, som den kompetens och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom självständig vetenskaplig produktion.

Kriterier vid bedömningen är:

  • bredd och djup i forskningen – kvalitet och omfattning
  • originalitet i forskningen
  • produktivitet
  • bidrag till det internationella vetenskapssamhället
  • uppdrag inom vetenskapssamhället
  • förmåga att i konkurrens erhålla externa forskningsmedel
  • samverkan med omgivande samhälle

Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom dokumenterad erfarenhet av undervisning på vetenskaplig grund inom högskolan.

Kriterier vid bedömning är:

  • förmåga att planera, genomföra och utvärdera undervisning samt förmåga att handleda och examinera studenter på samtliga utbildningsnivåer
  • förmåga att variera undervisningsmetoder och examinationsformer i relation till förväntade studieresultat och ämnets karaktär
  • erfarenheter av samverkan med omgivande samhälle i planering och genomförande av utbildning
  • medverkan i utveckling av lärandemiljöer, undervisningsmaterial och läromedel ett reflekterande förhållningssätt till studenters lärande och den egna lärarrollen.

Vid bedömning av administrativ skicklighet läggs vikt vid skicklighet att leda och utveckla verksamhet och personal, erfarenhet av förtroendeuppdrag på institutions-, fakultets- eller universitetsnivå m.m., samt genom allmänt väl dokumenterad förmåga till tvärvetenskapligt samarbete såväl nationellt och internationellt. Stor vikt läggs vid samarbetsförmåga, initiativförmåga och engagemang för att utveckla verksamheten.

Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

Avvägning mellan bedömningsgrunderna

Vid avvägning mellan de olika bedömningsgrunderna ska vetenskaplig skicklighet tillskrivas störst betydelse. Stor vikt ska även fästas vid pedagogisk skicklighet. Därutöver ska graden av administrativ skicklighet och samarbetsförmåga gälla.

Ansökan

Behörighets- och bedömningsgrunder återfinns i Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet, här. Samhällsvetenskapliga fakultetens anvisningar för ansökan och anvisningar för sakkunnigbedömning hittar du här.

I rekryteringsprocessen kan det bli aktuellt med intervju, provföreläsningar och referenstagning.

Tillträde: Enligt överenskommelse
Löneform: Månadslön
Kontaktperson: Prefekt Annika Nordlund, annika.nordlund@umu.se, +46 90 786 78 30
Fackliga kontakter: SACO – 090-786 53 65, 070-268 87 67; ST – 090-786 54 31;
SEKO 090-786 52 96

Om oss

Institutionen för psykologi är en dynamisk forsknings- och undervisningsmiljö inom flera områden. Närmare information om den verksamhet som bedrivs vid institutionen kan erhållas via vår hemsida, www.psy.umu.se.

Ansök här.


Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen. Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.