Forskarprofil | Hanna Söderlund, Umeå universitet


Befattning

  • FD i språkvetenskap, med inriktning mot nordiska språk

Adress

  • Institutionen för språkstudier, Umeå universitet
    SE-901 87 Umeå
  • E-mail

Forskningsinriktning

  • Språkvetenskap, språk och kön, idrott, humorforskning, feministisk diskursanalys, samtalsanalys, multimodalitet, retorik.

Pågående projekt

  • Förhandlingar av kön och maktpositioner i skidsport på tv.

Publikationer i urval

”Nu blir ju alla pingisälskare arga.” Humor makt och kön i studiosamtal om längdskidor. 2020. Språk och Stil, nr 30: 205–234.
Alpina pikar. Humor och makt i Vinterstudion. 2020. I: Svenskans beskrivning 37. Förhandlingar vid trettiosjunde sammankomsten Åbo 8-10 maj 2019, redigerad av Saara Haapamäki, Ludvig Forsman, och Linda Huldén, s. 321–332. Skrifter från Svenska institutionen vid Åbo Akademi nr 8. Åbo: Svenska språket vid Åbo Akademi.
”Det är väl historiskt”: Förhandlingar av expertpositioner och kön i studiosamtal om skidsport på SVT. 2019. I: Svenskans beskrivning 36, redigerad av Marco Bianchi, Björn Melander, Linda Pfister, Maria Westman, och Carin Östman, s. 307–319. Uppsala: Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet.
Skratt ger makt!  Humor är inte bara glädje. Den kan också visa vem som har makt och status. 2018. Språktidningen, nr 5: 54–62.
”Jättekul att det är så många tjejer här ikväll”: En interaktionell studie om humor och kön i tv-programmet Parlamentet. 2016. Umeå universitet. Umeå.
Negative assessment in humourA way of doing gender. 2012. Multimodal communication. 1 (2). 127-146.

Skapad 2017-04-16 | Uppdaterad 2021-01-05

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.