Faglig lederstilling ved Seksjon for fysisk prestasjonsevne – åremål 4 år. Søknadsfrist er 6. november 2017

Norges idrettshøgskole (NIH) er en vitenskapelig høgskole og Nordens høyest rangerte utdannings- og forskningsinstitusjon innen idrettsvitenskap. Vårt samfunnsoppdrag er å drive høyere utdanning, forskning og formidling innen et bredt teoretisk og aktivitetssentrert fagområde. Vi tilbyr utdanning på bachelor-, master- og doktorgradsnivå, og våre studieprogrammer skal dekke samfunnets behov for kompetanse innen idrettsvitenskap. Høgskolen har rundt 1300 studenter og 220 ansatte fordelt på fem fagseksjoner, seks administrative avdelinger og to forskningssentre. Alle NIHs bygg og idrettsanlegg er lokalisert ved Sognsvann, med Nordmarka som nærmeste nabo. Se www.nih.no

Ved Seksjon for fysisk prestasjonsevne er det en ledig stilling som leder med snarlig tiltredelse.

Seksjonens fagområde

Seksjon for fysisk prestasjonsevne skal gjennom utdanning, forskning og formidling bidra til forståelse for hva som bestemmer den menneskelige prestasjonsevnen. Seksjonens undervisning og forskning har et naturvitenskapelig perspektiv på hvordan den fysiske prestasjonsevnen kan påvirkes av optimal trening og teknikk. Seksjonens målgruppe er alle mennesker inkludert unge, toppidrettsutøvere og eldre. Vi har spesielt ansvar for forskning innenfor idrettene langrenn, alpint, svømming, orientering og friidrett. Undervisning og forskning foregår i “state of the art” laboratorier utstyrt for studier av mennesket i bevegelse.

Faglig innhold

Seksjonsleder vil ha en nøkkelrolle i NIHs videre utvikling. Dette innebærer ansvar for å utvikling av seksjonens forskningsvirksomhet og prosjektportefølje, kvalitetsutvikling i studietilbudene, kompetanse- og medarbeiderutvikling og forvaltning av seksjonens ressurser. Det forventes at den som tilsettes, i tillegg til lederfunksjonen, også skal bidra i seksjonens undervisnings- og veiledningsarbeid, og drive egen forskning. Lederen rapporterer til rektor, og vil inngå i høgskolens faglige ledergruppe sammen med rektor, prorektor og administrerende direktør.

Krav til kompetanse

Det kreves kompetanse på doktorgradsnivå, samt forsknings- og undervisningserfaring innen relevante områder på seksjonens fagfelt.

Den som tilsettes må ha ledererfaring, og det er ønskelig med økonomisk-/administrativ utdanning og/eller erfaring. Det kreves at vedkommende som tilsettes har gode engelskkunnskaper og behersker ett av de skandinaviske språkene skriftlig og muntlig.

Vi søker en leder som har vist evne til å planlegge langsiktig og til å gjennomføre vedtak. Vi vektlegger at den som tilsettes kan dokumentere sin evne til å få grupper og team til å arbeide sammen mot felles mål, og til å bygge nettverk nasjonalt og internasjonalt.

Arbeidsbetingelser

Vi kan tilby en interessant lederstilling i et fagmiljø i utvikling. NIH har et levende arbeidsmiljø plassert i vakre omgivelser ved Sognsvann.

Tilsetting skjer på åremål for fire år med mulig forlengelse i inntil to nye perioder. Lønn og øvrige arbeidsvilkår tilbys etter statens satser, stillingskode 1475 instituttleder i lønnsspenn 75 – 85.

NIH har obligatorisk medlemskap i Statens Pensjonskasse.

Andre opplysninger

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen.  Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.  Kvinner og personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke stillingen.

Som IA-virksomhet legger vi vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med nedsatt funksjonsevne.

I henhold til Offentlighetsloven § 25, 2. ledd, kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Kontaktpersoner

Eventuelle spørsmål om stillingen rettes til:

Søknadsfrist er 6. november 2017.

For å søke stillingen, gå inn på våre hjemmesider www.nih.no


Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.