Norges idrettshøgskole söker seksjonsleder ved Seksjon for kultur og samfunn (23/9 2013)

Norges idrettshøgskole (NIH) har som vitenskaplig høgskole et nasjonalt hovedansvar for utdanning, forskning og formidling innen fagfeltet idrettsvitenskap. NIH ble etablert i 1968 og har i dag ca. 220 ansatte og 1500 studenter. Høgskolen har godt utbygde fasiliteter for undervisning og forskning, og det foregår i dag spennende FoU-virksomhet med bl. a. internasjonale samarbeidsprosjekter på en rekke idrettsrelaterte områder. For nærmere informasjon om NIH, se www.nih.no


Norges idrettshøgskole har sedan de i augusti ny rektor. Kari Bø tog över efter Sigmund Loland. Hennes vice är Lars Tore Rongland.
Norges idrettshøgskole har sedan den 1 augusti ny rektor. Kari Bø tog över efter Sigmund Loland. Hennes vice är Lars Tore Rongland.

Seksjonsleder ved Seksjon for kultur og samfunn

Ved Seksjon for kultur og samfunn er det ledig stilling som seksjonsleder med tiltredelse 1. november  2013.

Lederen vil inngå i en faglig ledergruppe som har en nøkkelrolle i høgskolens videre utvikling. Dette innebærer ansvar for utvikling av seksjonens forskningsvirksomhet og prosjektportefølje, sikre kvalitetsutvikling i studietilbudene, kompetanse- og medarbeiderutvikling og å forvalte seksjonens ressurser. Lederen er tillagt personalansvar for seksjonens medarbeidere og budsjettansvar for seksjonens budsjett. Lederne ved fagseksjonene rapporterer til rektor.

Det forventes at den som tilsettes i tillegg til nevnte lederfunksjoner også skal bidra i seksjonens undervisnings- og veiledningsarbeid og drive egen forskning.

Ønskede kvalifikasjoner

Det kreves kompetanse på doktorgradsnivå, samt forsknings- og undervisningserfaring innen relevante områder/tema i forhold til virksomheten ved fagseksjonen. Seksjon for kultur og samfunn er i utvikling når det gjelder rekruttering og fagprofil. Det er spesielt viktig med god innsikt i samfunnsvitenskapelige/humanistiske perspektiv på idrett og/eller i fagfeltet sport management. Den som tilsettes må ha ledererfaring, og det er ønskelig med økonomisk-/administrativ utdanning og/eller erfaring. Det er ønskelig at den som tilsettes behersker ett av de nordiske språk skriftlig og muntlig.

Vi søker en leder som har vist evne til å samarbeide på tvers av fagdisipliner, planlegge langsiktig og til å gjennomføre vedtak. Vedkommende må også kunne motivere og inspirere ansatte og studenter til faglig utvikling. Vi vil legge stor vekt på at den som tilsettes kan dokumentere evne til å få grupper og team til å arbeide sammen mot felles mål, og til å bygge nettverk nasjonalt og internasjonalt.

Arbeidsbetingelser

Tilsetting skjer på åremål for fire år med mulig forlengelse i inntil to nye perioder. Lønn og øvrige arbeidsvilkår tilbys etter statens satser, stillingskode 1475 instituttleder, lønnsspenn 56-95. Vi har obligatorisk medlemskap i Statens Pensjonskasse.

Vi kan tilby en interessant lederstilling i et fagmiljø som er i god utvikling og med relevans for samfunnet, og vi har et dynamisk arbeidsmiljø.

Andre opplysninger

NIH ønsker i størst mulig grad å gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Som IA-virksomhet legger vi vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med nedsatt funksjonsevne.

I henhold til Offentlighetsloven § 25, 2. ledd, kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Kontaktpersoner

Eventuelle spørsmål om stillingen rettes til:

  • Rektor Kari Bø, tlf. 23 26 20 08
  • Administrerende direktør Lise Sofie Woie, tlf. 23 26 20 12

Søknadsfrist er 23. september 2013.

Du kan finne fullstendig kunngjøringstekst og søke stillingen på NIHs hjemmesider www.nih.no

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.