Lediga platser | Prefekter till Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH | Ansök senast den 15 mars 2020

Nu finns en spännande möjlighet för dig som vill utveckla Gymnastik- och idrottshögskolan som högskola och myndighet: Under 2020 ska GIH gå in i en ny institutionsorganisation, där en institution ska bli tre. Institutionerna ska ledas av prefekter som är direkt underställda rektor. Vi utlyser nu tre prefekttjänster, en för vardera av nedan namngivna institutioner:

Institutionen för rörelse, kultur och samhälle ansvarar för ämneslärarutbildningarna, kompletterande pedagogisk utbildning, Idrott och hälsa, sport management-programmet och fristående kurser. Vid institutionen arbetar cirka 50 medarbetare.
Institutionen för fysisk aktivitet och hälsa ansvarar för hälsopedagogprogrammet, forskarutbildning, masterutbildningen och fristående kurser. Vid institutionen arbetar cirka 40 medarbetare.
Institutionen för fysiologi, nutrition och biomekanik ansvarar för tränarprogrammet och våra laboratorier; laboratoriet för biomekanik och motorisk kontroll, laboratoriet för tillämpad idrottsvetenskap och Åstrandlaboratoriet. Vid institutionen arbetare cirka 40 medarbetare.

Vid institutionerna bedrivs utbildning och forskning i idrottsvetenskap. Idrottsvetenskap är ett akademiskt ämne med fokus på människan i rörelse. Inom ämnet bedrivs utbildning och forskning med inriktning mot organiserad idrott och prestationsutveckling, skolämnet idrott och hälsa samt fysisk aktivitet, hållbarhet och hälsa. Utgångspunkten är företrädesvis ett salutogent perspektiv; hur idrott i vid mening kan främja hälsa, rekreation, prestation och estetisk upplevelse. Mer om GIH kan du läsa i GIH:s strategiska plan.

Arbetsuppgifter

Som prefekt har du en central och viktig roll på lärosätet. En betydande del av uppdraget består i att organisera och skapa förutsättningar för de nybildade institutionerna. Du är en del av högskolans högsta ledning och har som chef för din institution ansvar för verksamhetens resurser, resultat, medarbetare och utveckling. Det ingår i ditt uppdrag att ta fram, förankra och följa upp verksamhetsmål och budget. Vidare säkerställer du tillsammans med övriga ledningen att GIH har rätt bemanning och kompetens. Genom din och dina medarbetares kompetens bidrar du till GIH:s fortsatta utveckling och samlar institutionen kring högskolans gemensamma strategier och mål.

Du ansvarar för att institutionen bedriver utbildning, forskning och samverkan med hög kvalitet och stor relevans. Du leder, organiserar och utvecklar verksamheten inom din institution. Du arbetar verksamhetsnära men ser till helheten och antar ett långsiktigt, övergipande och strategiskt perspektiv. I rollen företräder du arbetsgivaren och har personal-, arbetsmiljö- och budgetansvar. En viktig del av uppdraget är att tillvarata och utveckla medarbetarnas kompetens samt arbeta aktivt för att skapa en kreativ och stimulerande miljö för medarbetare och studenter. Du kommer också att ha en aktiv roll i olika samarbeten med interna och externa aktörer.

Behörighetskrav

Vi söker dig med ledarerfarenhet. Du har doktorsexamen och erfarenhet av att arbeta med utbildning, forskning och samverkan. Du har mycket god förmåga att samarbeta och är kommunikativ. Du har goda kunskaper i svenska och engelska.

Meriterande

Vi ser gärna att du har arbetat som chef med personal- och budgetansvar, gärna inom statlig eller utbildnings- och forskningsrelaterad verksamhet. Du är intresserad av utbildnings-, forsknings-, och samverkansfrågor inom det idrottsvetenskapliga fältet. Du har ett professionellt förhållningssätt, ser till helheten och agerar långsiktigt. Ditt ledarskap präglas av att du lyssnar in andras åsikter, kommunicerar tydligt och tar vara på dina medarbetares kompetens. För att lyckas i rollen tror vi att du skapar delaktighet och får dina medarbetare att växa samt i övrigt leder och utvecklar verksamheten i enlighet med GIH:s medarbetarskaps- och ledarskapspolicy. Du har en dokumenterat god förmåga att driva och slutföra uppdrag och arbetsuppgifter med goda resultat och besitter de administrativa färdigheter som behövs för arbetet.

Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.

Varaktighet/Arbetstid

Prefektuppdraget är på fyra år, med möjlighet till förlängning. För uppdraget som prefekt utgår ett särskilt uppdragstillägg. Vid extern rekrytering erbjuds en tillsvidareanställning som lärare motsvarande 100 % av heltid. Sex månaders provanställning tillämpas vid tillsvidareanställningar. Villkor och tillträde enligt överenskommelse.

Lön

Individuell lönesättning tillämpas.

Ansökningsförfarande

Du ansöker via vår hemsida genom att klicka på knappen “Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen. Handlingar bifogas elektroniskt och ska vara i word- eller pdf-format. Ansökan ska innefatta följande handlingar:

      • En sammanställning av utbildningar, anställningar, pedagogiska, vetenskapliga och administrativa meriter samt ledningsuppdrag (CV).
      • Personligt brev med presentation av dig och din motivation och kvalifikationer för tjänsten.
      • Förteckning över vetenskapliga och pedagogiska publikationer.

I ansökningsformuläret i nästa steg anger du vilket eller vilka av prefektuppdragen du är intresserad av (flera alternativ möjliga).

Välkommen med din ansökan senast den 15 mars 2020!

Åberopade meriter ska kunna intygas vid anmodan.

GIH verkar för mångfald och jämställdhet inom samtliga anställningskategorier. Vi ser därför gärna sökande med olika bakgrund och erfarenheter.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Kontaktpersoner


 ANSÖK 


Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.