More
  Home Tags Katarina Lundin

  Tag: Katarina Lundin

  Nätverket Idrott och språk/Språk i idrott (ISSI)

  Olika aspekter av språk och idrott i kombination presenterades och diskuterades under den första konferensen för det nystartade Nätverket Idrott och språk/Språk i idrott (ISSI) den 14–15/1 2021 vid Linnéuniversitet. Under nätverkskonferensen gavs utöver introduktions- och avslutningssessionen sammanlagt 9 olika presentationer med sammanlagt 10 föredragshållare. Konferensen arrangerades av Katarina Lundin, och hon svarar också för den här rapporten.

  Återkoppling till tränande barn – hur och varför?

  I den här artikeln använder Katarina Lundin en modell för återkoppling i idrottskontext. Ett resultat är tränarnas strävan att ge såväl uppskattande som utvecklande återkoppling; ett annat att det finns stora skillnader i hur återkopplingen formuleras – inte minst när det gäller hur specifik den är – och ofta formuleras återkopplingen som nya instruktioner. En förutsättning för en effektiv återkoppling är att tränarnas instruktion inför övningen är tydlig.

  Språkbruk och idrott: En studie av språkhandlingar i fyra olika idrottskontexter

  I denna artikel presenterar Katarina Lundin resultaten från en jämförande studie mellan två projekt om språkbruk i idrottskontext. Det ena projektet har undersökt träningspass i idrotterna friidrott, jujutsu och gymnastik, och det andra har undersökt undervisning i Idrott och hälsa i en förberedelseklass för nyanlända elever, med fokus på tränarnas/idrottslärarnas verbalspråkliga kommunikation med barnen/eleverna.
  Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial