Gympalärare, idrottslärare eller lärare i Idrott och hälsa: Benämningen av ämnet och det förväntade innehållet

🇬🇧 In English


Katarina Lundin & Sanna Skärlund
Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet


Skolämnet Idrott och hälsa (IDH) har ett brett innehåll eftersom det inkluderar både idrottsaspekter och hälsoaspekter. Tidigare studier har visat att idrott-delen dominerar på flera sätt, delvis på grund av ett vagt och icke-specifikt ämnesspråk i ämnesplaner, kursplaner och läromedel (Lundin & Schenker 2021, 2022; Lundin m.fl. 2021, 2023). Detta resulterar i att hälsoaspekterna av ämnet inte alls får lika stort utrymme, även om hälsa har varit en del av ämnet sedan 1994 (Lpo94). I denna studie presenterar vi ytterligare en orsak till att hälsa-delen av ämnet inte är lika framträdande som idrott-delen: hälsa-delen i ämnesnamnet Idrott och hälsa används i princip aldrig i press- och tidningsmaterial under de 30 år som har gått sedan hälsa-delen inkluderades i ämnet. Resultatet är viktigt eftersom ögat påverkar tanken: om läsaren bara möter idrott och idrottslärare påverkar det föreställningarna om skolämnet och dess innehåll.


Hämta ned fulltextversionen av artikeln här!


KATARINA LUNDIN är professor i språkdidaktik, särskilt svenska, och docent i nordiska språk vid Lunds universitet; hon har även under fyra år varit gästforskare i idrottsvetenskap vid Linnéuniversitetet. Hennes forskningsintressen är språk och språkbruk i idrottskontexter i och utanför skolmiljön samt grammatikdidaktik och grammatik som språkutvecklande redskap. Hon är även initiativtagare till och ansvarig för nätverket Idrott och språk/Språk i idrott (ISSI). 

SANNA SKÄRLUND är lektor i svenska och doktor i nordiska språk vid Lunds universitet. Hennes forskningsintresse rör huvudsakligen språkförändring i alla dess former, och hon använder ofta korpusbaserade metoder i sin forskning för att frilägga hur det svenska språket har utvecklats såväl historiskt som i nutid. Andra områden hon forskar inom är språkpolitik, sociolingvistik och text-analys.


Läs mer på idrottsforum.orgs temasidor om


Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.