Professor i idrottsvetenskap till Göteborgs universitet. Ansök senast 2019-08-16

Ämne

Idrottsvetenskap med inriktning mot skolämnet Idrott och hälsa.

Ämnesbeskrivning

Idrottsvetenskap avser idrott, fysisk aktivitet och kroppsligt lärande ur ett tvärvetenskapligt perspektiv och innefattar studier av den idrottande/fysiskt aktiva individen och idrottskulturens utveckling i samhället. Inom institutionen omfattar området både Idrott och hälsa, hälsopromotion och Sports Coaching, med fokus på pedagogiska aspekter inom idrott och skola såsom lärande, utveckling, undervisning och didaktik samt tränarskap. Relevanta områden inom ämnet idrott och hälsa är pedagogik och didaktik, kroppsligt lärande, inkludering, läroplan kontra lärande, betyg och bedömning samt teknologi och lärande.

Arbetsuppgifter

I den utlysta tjänsten ingår företrädelsevis proffesionsrelevant forskning och undervisning i relation till skolämnet idrott och hälsa och hur handlingskompetens relativt ämnet, både individuell och kollektiv, utvecklas och kommuniceras.

I arbetet ingår att vara drivande och utveckla forskning inom den samhällsvetenskapliga delen av idrottsvetenskap inom ramen för forskargruppen Sport Coaching and Physical Education (SCoPE). Gruppen bedriver forskning med fokus på främst pedagogiska aspekter inom Sports Coaching samt skolämnet Idrott och hälsa (för mer information, se https://iki.gu.se/forskning/scope). Vidare inkluderar tjänsten undervisning, forskning och samverkan med omgivande samhälle inom det område och med den inriktning som finns beskriven ovan. Undervisning på grundnivå och avancerad nivå ingår och därtill kommer handledning av doktorander, magister-/master studenter samt lärarstudenter på avancerad nivå. Kursadministration kan förekomma.

Behörighet

Behörig att anställas som professor inom annat än konstnärlig verksamhet är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet.

Bedömningsgrund

Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet i lika mån.

Följande kvalitetskriterier kommer att tillämpas vid bedömning:

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid dokumenterad vetenskaplig skicklighet visad i första hand genom publikationer i relevanta nationella och internationella vetenskapliga tidskrifter. Dokumenterad erfarenhet av att utveckla, leda och genomföra forskning av hög kvalitet inom samhällsvetenskaplig idrottsforskning och framför allt inom skolämnet Idrott och hälsa är meriterande liksom dokumenterad erfarenhet av att med god förmåga handleda, granska och examinera i utbildning på forskarnivå. Därutöver kommer dokumenterad erfarenhet av att delta i och driva forskningsprojekt samt erhålla externanslag att tillmätas vikt. Likväl är att på olika sätt ha deltagit i universitetets tredje uppgift (samverkan med det omgivande samhället) inom både utbildning och forskning av vikt. Internationell erfarenhet och arbete inom internationella nätverk är meriterande.

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer särskild vikt att fästas vid dokumenterad erfarenhet av att utveckla, leda och genomföra akademisk utbildning av hög kvalitet på alla nivåer inom ämnet idrott och hälsa. Även erfarenhet av arbete i skolväsendet med idrott och hälsa och/eller lärarexamen kan tas i beaktande. Den sökande skall ha genomfört högskolepedagogiska kurser eller kunna uppvisa motsvarande kvalifikationer. Dokumenterad erfarenhet av akademiskt ledarskap är meriterande.

Den sökandes personliga egenskaper i att kunna samarbeta internt och externt för att utföra de beskrivna arbetsuppgifterna kommer att beaktas vid bedömningen av lämpligheten för anställningen.

Vid anställning väljs den sökande, som efter en helhetsbedömning av skicklighet och utvecklingspotential inom ämnesområdet för anställningen, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra de arbetsuppgifter som ingår i anställningen, samverka med övrig personal och bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Undervisningen sker på svenska och engelska. Den som tillsätts bör behärska ett skandinaviskt språk

Anställning

Anställningen är tillsvidare på 100 % vid institutionen för kost- och idrottsvetenskap. Tillträde: 1 april 2020

Kontaktuppgifter för anställningen
Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: http://www.gu.se/omuniversitetet/aktuellt/lediga-jobb/fackliga-kontaktpersoner

Ansökan

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på ”Ansök” nedan. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Ansökan kan med fördel skrivas på engelska, då den kan komma att granskas av internationella sakkunniga. I urvalsprocessen kan det bli aktuellt med provföreläsningar, intervjuer och referenstagning.

Vid universitetet tillämpas individuell lönesättning.

Ansökan skall innehålla en uppsättning av de arbeten de sökande önskar åberopa. Därutöver skall två identiskt lika uppsättningar av de åberopade arbetena förvaras hos den sökande till dess universitetet meddelar till vilka sakkunniga de skall skickas.

Ansökan ska vara inkommen senast: 2019-08-16

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Ansök

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.