More
  Home Tags PhD studentship

  Tag: PhD studentship

  Stipendiatstilling i idrett, kultur og utviklingssamarbeid ved Norges idrettshøgskola. Deadline 2014-02-12

  Norges idrettshøgskole (NIH) er en vitenskapelig høgskole med et nasjonalt ansvar for utdanning og forskning i idrettsvitenskap. Idrett for oss mennesker i bevegelse; toppidrett og organisert idrett, kroppsøving, friluftsliv, lek, dans, trening og mosjon. Vi tilbyr utdanning på bachelor-, master og doktorgradsnivå, og våre studieprogrammer skal dekke samfunnets behov for kompetanse innen idrettsfeltet. Høgskolen har rundt 1500 studenter og...

  Stipendiatstilling ved Senter for idretts­skade­forskning, Norges idrettshøgskole. Søk innen 5. januar 2014

  Senter for idrettsskadeforskning er etablert ved Norges idrettshøgskole med basisfinansiering fra Kulturdepartementet, Helse Sør-Øst, den Internasjonale olympiske komite (IOC) og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité. Senteret har som formål å forebygge sykdom og skader i idretten gjennom et langsiktig forskningsprogram med fokus på risikofaktorer, skademekanismer og skadeforebyggende tiltak og med særlig vekt på skader i fotball, håndball...

  Två doktorander i idrottsvetenskap till GIH, Stockholm

  Gymnastik- och idrottshögskolan GIH i Stockholm utlyser två doktorandtjänster i idrottsvetenskap, en med inriktningen biomekanik/rörelselära, en med inriktningen fysiologi. Doktorand i idrottsvetenskap med inriktning mot biomekanik/rörelselära Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, är Sveriges enda fristående fackhögskola och kunskapscentrum för området idrott, fysisk aktivitet och hälsa. GIH utbildar lärare i idrott och hälsa, hälsopedagoger och tränare. GIH har ett stort kontaktnät, mångårig utbildnings-...

  TEACHOUT: Three PhD scholarships open for applications at University of Copenhagen

  Three PhD scholarships open for applications at the TrygFonden TEACHOUT project with deadline 15th of August and 1st of September, respectively. Please share with your network and potential candidates. Attached, please find: A short project description One PhD job posting (physical activity). The two other PhD Scholarships (learning and social relations will be announced next week at UCPH and through e-mail). Check out this link: http://teachout.ku.dk/ All...

  Extended deadline: PhD scholarship available at the Department of Nutrition, Exercise and Sports, (1/7/2013)

  Psychological and Sociological Aspects of Physical Activity and Nutrition Interventions for Women Department of Nutrition, Exercise and Sports, Faculty of Sciences at University of Copenhagen is offering a PhD scholarship commencing August 15, 2013 or soon thereafter. The application deadline is May 30, 2013. Project description This PhD project is part of the research in the Copenhagen Women Study (Physical Activity and Nutrition...

  Nätverk för svenska idrottsforskningsdoktorander

  CIF initierar doktorandnätverk En av de saker som framkom i Nordic Evaluation of Sport Sciences var att tvärvetenskapliga samarbeten kan förbättra forskningens kvalitet. Även forskarutbildningen skulle gynnas av fler gränsöverskridande samarbeten. Det har även framkommit vid andra forum att det finns ett behov av ökad kontakt mellan doktorander inom idrottsforskningen. Detta vill vi ta fasta på genom att initiera ett gränsöverskridande doktorandnätverk både...

  Pengaregn över svensk idrottsforskning – men de flesta blev utan…

  Centrum för idrottsforskning (CIF) har till uppgift att initiera, samordna, stödja och informera om forskning inom idrottens område samt att ansvara för uppföljning av statens stöd till idrotten. CIFs styrelse ska besluta om fördelningen av de resurser som ställs till förfogande för centrumets verksamhet i ärenden som förutsätter vetenskapliga bedömningar efter hörande av det vetenskapliga rådet. CIF delar årligen ut i...
  Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial